Leidsche Rijn Meer groen op Bernsteinkade en Musicalkade

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
November 2020

Bewoners in de omgeving van de Bernsteinkade en Musicalkade willen meer groen in hun buurt. Samen met de gemeente hebben zij een ontwerp gemaakt voor kades met meer groen.

Wat komt er en waarom?

Bewoners willen dat veel steen op de kades wordt vervangen door groen. Meer groen in de buurt heeft een aantal doelen.

  • Door klimaatverandering zullen we vaker hardere regenbuien en hetere zomers krijgen. Meer groen zorgt ervoor dat het regenwater in de grond wegzakt en dat het in de zomer koeler blijft.
  • Meer groen zorgt voor meer leefruimte voor planten en dieren. Door een lange, groene verbinding te maken tussen de Liesveldsewetering en de Rijnkennemerlaan/het Waterwinpark, kunnen dieren veilig tussen groene leefgebieden bewegen.
  • Groene perken zorgen ervoor dat het verkeer snelheid mindert. Bovendien kunnen op deze plekken geen auto’s parkeren.
  • De gemeente ziet in dit bewonersinitiatief kansen voor een groene verbinding tussen het Waterwinpark en het groen op de Wetering. Bovendien helpt meer groen op de kades voor een gezonde leefomgeving en een gezond, stedelijk leven voor iedereen.

Hieronder ziet u het definitieve ontwerp. We leggen per onderdeel uit wat er komt.

De kinderen uit de buurt maken al goed gebruik van de nieuwe speelplek. Langs de weg staat een hek voor de veiligheid. In het najaar planten we daar een haag, die langs het hek groeit.

In het definitieve ontwerp is er meer ruimte tussen het plantvak en de trap en tussen het plantvak en de railing. Zo is er straks meer plek om bijvoorbeeld met je handdoek aan het water te liggen.

De bestaande planten in het plantvak halverwege de Leonard Bernsteinkade laten we staan. Deze planten vormen nu een mooi gesloten vak. Enkele kale plekken vullen we aan met dezelfde struik.

Groen op de Bernsteinkade blijkt lastig. Veel wensen die uit de digitale bijeenkomst naar voren zijn gekomen, zijn moeilijk te combineren met meer groen. Zoals het behouden van zicht op het water, de oorspronkelijke uitstraling van een kade, geen groen vlak voor de voordeur. Ook zorgen de diverse kabels en leidingen in de grond ervoor dat op sommige plekken geen groen kan komen. We hebben meerdere mogelijkheden onderzocht, maar ze waren niet geschikt. Dit betekent dat er langs de Bernsteinkade verder geen nieuw groen in het ontwerp staat.

Een groep bewoners die grenzend aan deze kade woont, heeft samengewerkt aan de invulling van het plein. De bewoners willen graag dat het plein een plek van ontmoeting blijft. Het pleintje moet geschikt blijven om te spelen. De woningen moeten bereikbaar blijven met de auto. Bewoners willen ook dat het beeld van de kade niet verandert. Om dit mogelijk te maken, is er in het definitieve onderwerp minder ruimte voor groen.

Er komt een plantvak tussen de aanwezige bomen en de Harry Banninkstraat. Daarin planten we lage struiken waardoor er vanaf de weg goed zicht is op het plein. Een van de bestaande bomen staat straks in dat plantvak. Rondom de 2 andere bomen komt een halfverharding te liggen. Dit is een vaste oppervlakte, die waterdoorlatend is. Je kan er op lopen, fietsen en spelen.

Op deze plek komt een schuine helling langs het gazon waar bomen in staan. Op deze manier vormen de traptreden geen hindernis meer voor minder valide bewoners en kinderwagens.

Er komt een plantvak met daarin struiken en een boom. Langs dit plantvak komt aan de waterzijde een bank.

De groenstrook aan de Musicalkade maken we iets breder. Tussen de groenstrook en de traptreden is nu een smal klinkerpaadje. Dit halen we weg en hier komen gras en kruiden. Onder andere madeliefjes, brunel, klaversoorten en kruipende boterbloemen. De bushalte blijft goed toegankelijk, daar verbreden we het groen niet.

Door de verbreding komt er ook meer ruimte voor struiken. Het water blijft zichtbaar vanuit de huizen. Er staan minder bankjes in het definitieve ontwerp. Dat is op verzoek van bewoners.

Op de huidige plek van de picknickbank komt een plantvak met een bank. Net zoals aan de noordkant van de Musicalkade. De picknickbank is een eerder bewonersinitiatief en komt in de grasrand bij de voetbalkooi.

Deze zitplek vullen we aan met lage struiken in het plantvak.

Er komen meer planten rondom de voetbalkooi. We zorgen dat er een goede balans blijft tussen gebruik, ruimtelijkheid, veiligheid en overzicht. Voor een goede bereikbaarheid van de helling bij het water is het pad iets ruimer gemaakt. Zo is het makkelijker om er met een bootje te komen en is het toegankelijk voor de brandweer.

Er zijn te weinig bewoners die het plan steunen om oeverplanten te plaatsen en deze zelf bij te houden. Dit plan voeren we niet uit.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
November 2020Start werkzaamheden
Maart 2021Werkzaamheden klaar

Wat is er al gebeurd?

In 2019 kwam een groep bewoners rond de kade met een groot plan voor de haven: meer groen, meer zitplekken en een hellingbaan.

Initiatievenfonds

De bewoners vroegen een bijdrage uit het initiatievenfonds aan. De gemeente steunt de plannen, omdat het kansen biedt voor een groene verbinding tussen het Waterwinpark en het groen op de Wetering. Dit versterkt de biodiversiteit in de buurt voor bijvoorbeeld insecten, vogels en egels.

Van concept naar definitief ontwerp

Eind 2019 was er een bewonersbijeenkomst en in april 2020 een digitale bijeenkomst. Hierbij werd duidelijk dat vele bewoners een groot deel van het plan steunen. In de zomer hebben we samen met de initiatiefnemers en direct aanwonenden de ontwerpen van de verschillende onderdelen van de kades verder uitgewerkt. Daarbij is rekening gehouden met de wensen van buurtgenoten en technische mogelijkheden.

Hulp en contact Leidsche Rijn groeit

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl