Leidsche Rijn Werkzaamheden en bouwprojecten in Hoge Woerd

Op deze pagina:


Woonzorggebouw aan Pratumplaats

Tussen kinderopvang Partou en Brouwerij Maximus, aan de Pratumplaats, komt een woonzorggebouw. Dit is voor woningcorporatie GroenWest en zorginstelling Reinaerde. Er komt een duurzaam en flexibel gebouw met 25 tweekamerappartementen. Er zijn gezamenlijke ruimtes. De appartementen zijn voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag.

Planning

  • November 2020: start bouw
  • December 2021: gebouw klaar

(Zorg)woningen ’t Zand Hoge Woerd

Vlakbij het Castellum Hoge Woerd, op het terrein bij ’t Zand 44-46, komt nieuwbouw. Een ontwikkelaar wil aan beide zijden van ’t Zand 44  totaal 3 of 4 woningen bouwen. Op de achterliggende kavel van ’t Zand 46a, waar nu nog kassen en een loods staan, komt een woonzorggebouw met 30 woningen voor ouderen met dementie.

Bouwenvelop vastgesteld

Voordat de ontwikkelaar mag bouwen, moet het bestemmingsplan aangepast worden. De gemeentelijke eisen en randvoorwaarden waaraan het plan moet voldoen staan in de bouwenvelop. Het college van burgemeester en wethouders stelde de bouwenvelop op 20 april 2021 vast. We werken nu verder aan het bestemmingsplan.

Lees de bouwenvelop (pdf, 6 MB)

Reactienota

We hebben het concept van de bouwenvelop gepresenteerd tijdens een digitale informatieavond op 12 november 2020. De ontwikkelaar lichtte zijn plan toe. Na gesprekken tussen de gemeente, ontwikkelaar en omwonenden is de bouwenvelop op enkele punten aangepast. Het woonzorggebouw is 2 meter naar het noorden verschoven richting de parkeerplaats. Daarnaast zijn de bergingen achter de noordelijke kavels verschoven richting de woningen. Alle reacties staan in de reactienota, als bijlage achterin de bouwenvelop.

Planning

  • Midden 2021: ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan
  • Eind 2021: vaststellen bestemmingsplan door de raad
  • Voorjaar 2022: start bouw

Wat is er al gedaan?

  • 20 april 2021: Bouwenvelop vastgesteld door college van B en W
  • 12 november 2020: Digitale informatieavond over concept bouwenvelop
  • 10 december 2019: Informatieavond Castellum over het initiatiefplan

Waar ligt het (project) precies?

Hulp en contact Leidsche Rijn groeit

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl