Vrije kavels Indexering kavelprijs

Verandering indexering grondprijzen per 1 januari 2012

Bij de start verkoop van vrije kavelprojecten bepaalt de gemeente de verkoopprijzen van de kavels. Vanaf 1 januari worden de vaste grondprijzen jaarlijks verhoogd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Vóór 2012 werd de grondprijs geïndexeerd met een vast percentage van 5 %.

De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen voor consumptie. De CPI is daarmee een belangrijke maatstaf voor de inflatie. Het CBS berekent en publiceert maandelijks de CPI. Om aan te blijven sluiten bij deze consumentenpatronen indexeert de gemeente vanaf 1 januari 2012 maandelijks de kavelprijzen met de CPI. Vanaf die datum wijzigen de gepubliceerde kavelprijzen dus maandelijks.   

Termijn voor afname grond verlengd tot 1 jaar
Vóór 1 januari 2012 konden zelfbouwers een optie nemen op een kavel voor een periode van 5 tot 7 maanden. Ze moesten de grond afnemen binnen één maand nadat de uitgifteovereenkomst getekend was. De indexering van de grondprijs ging dus na 6 tot 8 maanden lopen. 

Vanaf 1 januari 2012 kunnen zelfbouwers de grond binnen één jaar na het tekenen van de optieovereenkomst afnemen, zonder dat ze te maken hebben met het verhogen van de grondprijs door indexering. De indexering middels CPI op de kavelprijzen is dus niet van toepassing indien zelfbouwers binnen één jaar na het tekenen van de optieovereenkomst bij de notaris de grond laten passeren. Gedurende het eerste jaar wordt de grondprijs dus niet aangepast. 

Op deze manier kunnen zelfbouwers de grond binnen één jaar afnemen, zonder verhoging van de grondprijs. De periode dat zelfbouwers dubbele lasten heeft zonder dat er op de kavel gebouwd kan worden, zal hierdoor dus een stuk korter of zelfs niet aanwezig zijn. 

Indien zelfbouwers niet binnen één jaar na het tekenen van de optieovereenkomst de grond laten passeren, wordt de grondprijs over de gehele periode wel met de CPI geïndexeerd. 

Hulp en contact Vrije kavels

Telefoon

14 030

E-mail

vrije.kavels@utrecht.nl

Volg ons