Ivoorzwamsingel Vleuterweide: kavel Algemene voorwaarden voor inschrijving en toewijzing kavel Ivoorzwamsingel 274

Algemene voorwaarden voor inschrijving en toewijzing kavel Ivoorzwamsingel 274 te Vleuten.

Artikel 1: Wijze van inschrijven

 1. Inschrijving kan alleen door gebruik te maken van het inschrijfformulier op de website www.utrecht.nl/kavel-ivoorzwamsingel. Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld zijn.
 2. Inschrijvers die van plan zijn samen een huishouding te voeren, zien we als 1 inschrijver. Zij kunnen zich niet los van elkaar inschrijven. Voldoet een inschrijving niet hieraan? Dan kunnen wij de inschrijving niet geldig verklaren.
 3. Inschrijfformulieren per fax zijn ongeldig.
 4. De inschrijfformulieren kunnen vanaf 4 januari 2021 tot en met 16 januari 2021, 23.59 uur op de website www.utrecht.nl/kavel-ivoorzwamsingel worden ingevuld. Inschrijfformulieren die niet aan bovengemelde voorwaarden voldoen, zijn ongeldig en worden geretourneerd aan de inschrijver.
 5. Alle inschrijvingen dienen onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn.

Artikel 2: Aansprakelijkheid inschrijver

 1. Met het doen van een inschrijving onderwerpt de inschrijver zich aan alle bepalingen gesteld in deze Algemene Voorwaarden voor de inschrijving en toewijzing van de kavels.
 2. Personen die gezamenlijk inschrijven op de kavel zijn ieder voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 3: Toewijzing

 1. De toewijzing gebeurt met een loting. Een notaris bepaalt met een loting wie de kavel krijgt toegewezen en bepaalt ook de volgorde van de reservelijst. De gemeente neemt telefonisch contact op met de inschrijver die de kavel krijgt toegewezen.
 2. De inschrijver die geen kavel krijgt toegewezen, wordt op de reservelijst geplaatst.
 3. De inschrijver aan wie telefonisch is medegedeeld dat hij de kavel toegewezen heeft gekregen, volgens lid 1 van dit artikel, wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.
 4. De inschrijver die de kavel toegewezen krijgt moet binnen 4 weken na het intakegesprek aan de gemeente laten weten wel/niet over te gaan tot het nemen van een optie en tekenen van een optieovereenkomst.
 5. Indien een inschrijver de toewijzing van de kavel niet accepteert, dan vervalt zijn/haar inschrijving voor de kavel.

Artikel 4: Reservelijst

 1. Inschrijvers die de kavel niet toegewezen krijgen ontvangen hiervan per e-mail bericht. Zij worden op de reservelijst geplaatst. Een loting die wordt uitgevoerd door een notaris, bepaalt de volgorde van deze lijst.
 2. Op het moment dat de kavel vrij komt, wordt op basis van de volgorde van de reservelijst zoals genoemd in lid 1 van dit artikel contact gezocht met de inschrijvers van de reservelijst voor een intakegesprek.

Hulp en contact vrije kavels