Máximapark ParkZuid Randvoorwaarden bij kavels Máximapark ParkZuid

Bij de kavels ParkZuid in het Máximapark hebt u veel vrijheid om uw eigen droomhuis te bouwen. Wel zijn er een aantal randvoorwaarden, ‘beeldregieregels’, voor het ontwerp. De randvoorwaarden zorgen voor een unieke uitstraling en samenhang met de omgeving.

De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

  • Er zijn 3 verschillende type kavels in blok 8:
        - kavels aan de parkrand
        - kavels aan de binnenstraat
        - kavels aan de zuidrand
  • Bouwen binnen het bouwvlak (zie kavelpaspoorten).
  • De maximale nokhoogte varieert per kavel. Dit wordt aangegeven op de kavelpaspoorten.
  • De goothoogte per kavel varieert. Dit wordt aangegeven op de kavelpaspoorten.

Voor meer informatie over de beeldregieregels, zie het beeldregieboek (pdf, 13 MB)

Aanvullende regels

Net zoals in heel Leidsche Rijn en Vleuten gelden voor de kavels enkele aanvullende regels. Denk hierbij aan de voorwaarden uit het bouwbesluit, de Utrechtse bouwverordening, de Woningwet, het beleidskader Integrale Woningkwaliteit 2007, de Welstandsnota, het Utrechts heibeleid en bepalingen uit de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht. De regels uit die documenten zijn leidend.

Hulp en contact Vrije kavels

Telefoon

14 030

E-mail

vrije.kavels@utrecht.nl