Bouwprojecten Masterplan Talmalaan - Ontwikkelingen Lauwerecht-Noord

In de omgeving van de Talmalaan komen in totaal ruim 800 nieuwe woningen. Ook de openbare ruime in het gebied krijgt een nieuwe inrichting. Deze ontwikkelingen verbeteren de leefbaarheid en de woonkwaliteit in Lauwerecht-Noord. Er komen veel appartementen en studio’s voor studenten en starters, maar ook eengezinswoningen.

Ontwikkelingen Lauwerecht-Noord

  1. Gerbrandystraat - Voormalige Belastingkantoor: bouw 487 huurappartementen
  2. Schermerhornstraat - herinrichting van de openbare ruimte van de Verenigingstraat, Goeman Borgesiusstraat en de Schermerhornstraat
  3. Openbare ruimte 30 km/zone
  4. Willem Dreeslaan 14-18 en Van Karnebeekstraat 5 - 154 studio’s voor starters
  5. Willem Dreeslaan 113 - 134 onzelfstandige wooneenheden
  6. Lauwerecht 7A CPO Verenigingstraat - zelfbouw 10 woningen
  7. Lauwerecht 7B CPO - zelfbouw 22 eengezinswoningen
  8. Lauwerecht 7C ontwikkeling Oudlaan (Plané) - 42 appartementen

De basis van de ontwikkelingen is het Masterplan Talmalaan

Masterplan en Stedenbouwkundige Programma's van Eisen

De gemeenteraad heeft donderdag 16 februari 2012 Masterplan Talmalaan en de Stedenbouwkundige Programma's van Eisen (SPvE) voor de fasen 1 en 2 vastgesteld. Het Masterplan Talmalaan is na een intensieve participatie met zowel huidige als bewoners van de nieuwbouw tot stand gekomen.

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht