Bouwprojecten 25 en 27 november: inloopavonden plannen Merwedekanaalzone

Na de drukbezochte buurtgesprekken in Rivierenwijk en Transwijk van september 2018 zijn de plannen verder uitgewerkt. Uit verschillende onderzoeken komt informatie die we meenemen in de plannen, daarover willen we u graag bijpraten. Wilt u meer weten over de plannen voor de Merwedekanaalzone? Hebt u vragen of wilt u reageren? Kom dan naar een van de inloopavonden op 25 en 27 november. Er komen in november ook maatwerkgesprekken met directe betrokkenen.

Waarover praten we u bij?

  • Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte en bebouwing (beeldkwaliteitsplan Merwede).
  • Mobiliteit (oplossingen en effecten, zoals de studie naar de loop- en fietsbruggen).
  • Buurtaanpak Rivierenwijk en Transwijk (de betekenis voor de omliggende buurten).

Wat naar voren komt tijdens de bijpraatmomenten kan nog input zijn voor de adviezen aan het college. Voor die tijd heeft het college nog geen besluit genomen.

Lees meer in de uitgebreidere raadsinformatiebrief van 18 september 2019 (pdf, 40 kB)

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl 

Uw mening