Bouwprojecten 25 en 27 november: inloopavonden plannen Merwedekanaalzone

Na de drukbezochte buurtgesprekken in Rivierenwijk en Transwijk van september 2018 zijn de plannen verder uitgewerkt. Uit verschillende onderzoeken komt informatie die we meenemen in de plannen, daarover willen we u graag bijpraten. Wilt u meer weten over de plannen voor de Merwedekanaalzone? Hebt u vragen of wilt u reageren? Kom dan naar een van de inloopavonden op 25 en 27 november. Er komen in november ook maatwerkgesprekken met directe betrokkenen.

Wanneer en waar zijn de inloopavonden?

  • Maandag 25 november tussen 19.00 – 21.30 uur in Kanaal30 (u kunt gewoon binnenlopen).
  • Woensdag 27 november tussen 19.00 - 21.30 uur in Kanaal30 (u kunt gewoon binnenlopen).

Waarover praten we u bij?

  • Hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte en bebouwing (beeldkwaliteitsplan Merwede).
  • Mobiliteit (oplossingen en effecten, zoals de studie naar de loop- en fietsbruggen).
  • Buurtaanpak Rivierenwijk en Transwijk (de betekenis voor de omliggende buurten).
  • De eerste ideeën voor de herinrichting van de Europalaan.

Wat naar voren komt tijdens de bijpraatmomenten gaat nog mee in het advies aan het college. Daarna neemt het college een besluit. De plannen worden vervolgens ter inzage gelegd, zodat u daarop kunt reageren. Lees meer over de inspraak.

Lees meer in de uitgebreidere raadsinformatiebrief van 18 september 2019 (pdf, 40 kB)

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl 

Uw mening