Bouwprojecten Buurtgesprekken Merwedekanaalzone

We willen dat alle buren van de Merwedekanaalzone goed op de hoogte zijn van de toekomstplannen voor het gebied. En hun ideeën hierover mee kunnen nemen. Daarom voeren we buurtgesprekken.

Buurtgesprek Hoograven en Dichterswijk

Buurtgesprek Rivierenwijk en Transwijk

Buurtgesprekken Hoograven en Dichterswijk

Op 11 februari 2020 waren er 2 buurtgesprekken met bewoners uit Hoograven en Dichterswijk. De opkomst was voor beide wijken groot.

Terugblik buurtgesprek Hoograven en Dichterswijk

Het doel van deze buurtgesprekken was iedereen bijpraten over de plannen. Met name  over de Omgevingsvisie deel 2 en de mogelijkheid om hierop te reageren tot en met 11 maart 2020. De stedenbouwkundige en de verkeersadviseur vertelden over de toekomstplannen voor de Merwedekanaalzone en wat dit betekent voor de wijken Hoograven en Dichterswijk.

Fiets- en wandelbruggen

Bewoners uit Hoograven waren verrast door de plannen en maakten zich zorgen over de gevolgen van extra bruggen over het kanaal voor hun wijk. Ze hebben vooral het gevoel dat er nog niet goed genoeg is nagedacht over de geplande fiets- en wandelbrug over de Jutfasepunt richting het Hamersplantsoen. Daarnaast vinden ze dat er niet goed genoeg is nagedacht over de gevolgen van de extra fietsers:

  • minder ruimte om te spelen in het plantsoen
  • vervolgroute door Karperstraat

De bewoners uit Dichterswijk maken zich zorgen over de geplande brug richting het Heycopplantsoen.

Ook gingen de bewoners met elkaar in gesprek aan de verschillende thematafels. Bij het buurtgesprek Dichterswijk waren er ook 2 tafels met actieve bewoners. Zij vroegen hun buurtbewoners wat zij belangrijk vinden voor hun wijk.

Verslag

Wilt u een uitgebreid verslag van deze avond? Stuur dan een mailbericht naar merwedekanaalzone@utrecht.nl. Geef daarin aan of het om het verslag van Dichterswijk of Hoograven gaat.

Buurtgesprekken Rivierenwijk en Transwijk

Op 3 en 12 september 2018 waren de buurtgesprekken in Transwijk en Rivierenwijk. Tijdens deze avonden kon de buurt een indruk krijgen hoe hun woon- en werkomgeving eruit komt te zien en wat zij ervan gaat merken. We blikken terug op deze avonden en de reacties en suggesties die we hebben opgehaald. De samenvatting geeft een overzicht van de hoofdpunten.

Snel naar de samenvatting van de terugblik

buurtgesprek Rivierenwijk

buurtgesprek Transwijk

Wat doen we met de opmerkingen?

De samenvatting van deze terugblik nemen we straks op in de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, zodat ook de gemeenteraad straks kan lezen wat de buurt belangrijk vindt en dat in de besluitvorming kan meewegen. We zullen hierin ook aangeven wat we met de opmerkingen hebben gedaan.

De aanwezigen hebben een uitgebreidere terugblik ontvangen. Wilt u dit ook? Stuur dan een mailbericht naar merwedekanaalzone@utrecht.nl. Geef daarin aan of het voor u gaat om de terugblik van Rivierenwijk of Transwijk.

In vervolg op deze buurtgesprekken is eind 2018 samen met een groep bewoners een buurtaanpak voor Rivierenwijk en Transwijk opgestart.

Terugblik buurtgesprek Rivierenwijk

Op 12 september 2018 was het buurtgesprek in Rivierenwijk in de ROC op de Vondellaan. Er waren ongeveer 200 buurtbewoners en andere betrokkenen uit de buurt. In het gezamenlijke deel kwamen achtereenvolgens wethouder Kees Diepeveen, ruimtelijk regisseur bij de gemeente Marcel Janssen en architect Marco Broekman (voor Merwede, deelgebied 5) aan het woord. In het tweede deel van de avond konden mensen langs panelen lopen, in gesprek gaan met professionals en opmerkingen achter laten. Daarna waren er korte interviews met enkele bewoners. Hieronder de samenvatting van de reacties die tijdens de avond zijn opgehaald.

Fiets- en wandelbruggen

Een veel gehoorde opmerking tijdens het buurtgesprek is dat mensen uit Rivierenwijk de bruggen voor langzaam verkeer niet wenselijk vinden. Een deel van deze mensen geeft aan dat zij geen behoefte hebben om naar de nieuwe wijk Merwede te gaan, of dat de bestaande bruggen voldoen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die het juist fijn vinden om directer verbonden te worden met Park Transwijk en nieuwe voorzieningen. Ook is er de vrees bij een grote groep aanwezigen dat de bruggen zorgen voor veel extra fietsers, scooters en wandelaars en dat daarmee de rust in Rivierenwijk wordt verstoord. Er zijn mensen die aangeven dat je met meer bruggen de drukte beter spreidt. Wat betreft de inpassing van de bruggen vragen mensen  aandacht voor het Merwedeplantsoen, de nieuwe fietsroutes, verkeersveiligheid bij bijvoorbeeld de scholen en aandacht voor de woonbootbewoners.

Groen

In de huidige situatie is er weinig groen in Rivierenwijk. Het groen dat er wel is, zoals het Merwedeplantsoen, zien veel aanwezigen als heel waardevol. Als er dan bruggen komen, dan wordt aandacht gevraagd voor een zorgvuldige inpassing en eventueel meer groen elders in de wijk. Het nieuwe Merwedepark aan de overkant zien de meeste mensen niet direct als toevoeging voor de Rivierenwijk. Door de eventuele bruggen komt Park Transwijk wel ‘dichterbij’.

Hoogbouw

De aanwezige Rivierenwijkers benadrukken het rustige dorpse karakter van hun buurt. Dat zien zij in schril contrast met de overkant waar de stadswijk Merwede komt. Veel mensen, met name aan het Merwedeplantsoen vragen aandacht voor de bouwhoogtes en willen het liefst dat de hoogtes aan het kanaal zoveel mogelijk aansluiten bij hun wijk.

Drukker worden en effect op leefbaarheid

Over de hoeveelheid woningen zijn de meeste mensen op het buurtgesprek erg kritisch; zij zien Rivierenwijk drukker worden, zeker in combinatie met de bruggen. Veel aanwezigen zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van de mobiliteitsoplossingen met OV, fiets- en wandelbruggen, deelauto’s en een lage parkeernorm. Ze vrezen dat ze meer overlast gaan ervaren op de autowegen en (nieuwe) fietspaden en nieuwe bewoners die in hun buurt willen parkeren. Ook zien mensen een verandering van de buurt, doordat er meer mensen van buiten de wijk in de Rivierenwijk komen en de beslotenheid of huidige mix van mensen verloren gaat. Verder vrezen sommige mensen voor meer criminaliteit en hangjongeren.

Voorzieningen

De meeste aanwezigen zien kansen in de nieuwe voorzieningen die aan het gebied worden toegevoegd. Mensen noemen bijvoorbeeld de toevoeging van scholen, of zien graag  bijzondere horeca of winkels, een beter hardlooprondje of leuke speeltuinen.  Aan de andere kant bestaat er ook de zorg dat de nieuwe wijk te veel voor hoger opgeleiden zal zijn.

Bewoners betrekken

Verschillende Rivierenwijkers geven aan dat zij nog meer willen weten en beter betrokken willen zijn. De werkgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar pleit specifiek voor een nulmeting op leefbaarheid. De gemeente heeft toegezegd dat hier een vervolg aan wordt gegeven.

Terugblik buurtgesprek Transwijk

Op 3 september 2018 was het buurtgesprek in Transwijk in Woonzorgcentrum Transwijk. Er waren ongeveer 80 buurtbewoners aanwezig, uit zowel het gebied tussen Koningin Wilhelminalaan en Park Transwijk als uit Max, Pax & Lux en flats aan de overkant van de Beneluxlaan. In het gezamenlijke deel kwamen achtereenvolgens wethouder Kees Diepeveen, ruimtelijk regisseur bij de gemeente Marcel Janssen en architect Marco Broekman (voor Merwede, deelgebied 5) aan het woord. Daarna waren er korte interviews met enkele bewoners. In het tweede deel van de avond konden mensen langs panelen lopen, in gesprek gaan met professionals en opmerkingen achter laten. Hieronder de samenvatting van de reacties die tijdens de avond zijn opgehaald.

Hoogbouw/ uitzicht

Over het algemeen reageren de aanwezigen positief op wat hun nieuwe uitzicht gaat worden, maar er zijn zeker ook mensen die de hoogbouw massief vinden. De meesten vinden hoogbouw minder erg achter hoge bomen of tegenover Park Transwijk. 

Twijfels haalbaarheid lage parkeernorm

De meeste kritiek en vragen zijn er tijdens de avond bij nieuwe mobiliteitsoplossingen, met name de lage parkeernorm. Aanwezigen vragen zich af of dit haalbaar is. Ook zijn er veel zorgen over het toenemen van de parkeerdruk in de eigen buurt. Anderzijds geven sommige bewoners uit Pax en Lux aan dat daar de parkeergarage soms leegstaat en dat zij niet willen betalen voor een parkeerplek als ze geen auto hebben. Verder wordt aandacht gevraagd voor aanleg van het openbaar vervoer, voordat  de nieuwe woningen er zijn. En ook goede fietsparkeerplaatsen wordt als aandachtspunt meegeven. 

Europalaan

Veel aanwezigen vragen zich af hoeveel autoverkeer er nog bij kan, omdat de Europalaan nu al heel druk is. En ook vragen mensen zich af hoe het Anne Frankplein er straks uit gaat zien met de nieuwe busbaan uit Leidsche Rijn en dan in de verdere toekomst nog meer openbaar vervoer over de Europalaan en ook over het plein. Ook zijn er veel vragen over de oversteekbaarheid van de Europalaan. Die moet goed geregeld worden.

Park Transwijk

Aanwezige buurtbewoners zijn over het algemeen blij met Park Transwijk. Aandachtspunten in de huidige situatie zijn het beheer en de hekken. Er wordt meerdere keren gevraagd of de hekken weg kunnen.
Zorgen zijn er over het toevoegen van fietspaden en extra waterverbindingen. Mensen willen niet dat het park teveel doorkruist wordt of dat er bomen weg moeten. En vooral brommers zijn een aandachtspunt. Ook vragen bewoners van de Westdijklaan specifiek aandacht voor het eventuele fietspad voor hun huizen langs. Ze willen dit liever meer op afstand. Aan extra activiteiten in het park is niet veel behoefte. Af en toe een festival, zoals het nu is, vinden de meeste mensen prima.

Fietsverbindingen

Over het algemeen zijn de mensen blij met extra bruggen en fietsverbindingen naar Rivierenwijk en verder, zodat zij kortere fietsroutes krijgen.

Kans op nieuwe woning of nieuwe voorzieningen

De meeste aanwezigen zien de toevoeging van nieuwe voorzieningen, zoals scholen en leuke horeca als een kans. Ook wordt gevraagd om behoud van de huidige voorzieningen zoals de bolderhal en het skatepark.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl