Bouwprojecten Deelgebied 4 Merwedekanaalzone

Impressie defensieterrein. Bron: SVP Architectuur en Stedenbouw

Deelgebied 4 van de Merwedekanaalzone bestaat grotendeels uit het voormalige defensieterrein. Hier komt een nieuwe stadswijk. Maar er speelt meer in dit deelgebied.

Bekijk het kaartje van het deelgebied 4

Deelgebied 4 bestaat uit:

Wat is al zichtbaar?

Villa Jongerius
Gerestaureerde Villa Jongerius

Het monumentale Jongeriuscomplex aan de Kanaalweg is gerestaureerd. Het kreeg in november 2017 zijn 2 lichttorens terug. Eerder werden al 60 gerestaureerde glas-in-loodpanelen teruggeplaatst. De villa biedt ruimte aan vergaderingen en congressen. In 2018 is ook het achtergelegen kantoor gerestaureerd en bij het complex getrokken, om zo meer mensen te kunnen ontvangen.


Stadswijk aan het Merwedekanaal (eerder defensieterrein)

links bomen en houten pad, rechts groen en klein houten pad, ernaast muur en daarachter bomen en groenstroken, appartementen klein en hoogbouw
Impressie eerder defensieterrein
Bron: SVP Architectuur en
Stedenbouw

Waar vroeger het defensieterrein lag, ontwikkelen de gemeente en gebiedsontwikkelaar BPD een deel van de Merwedekanaalzone. Dit gebied ligt aan het Merwedekanaal en komt naast het Jongeriuscomplex. Hier komen onder andere:

 • 600 woningen (koop- en huurappartementen en eengezinswoningen)
 • voorzieningen
 • een park
 • horeca
 • groene speelplekken

Lees meer over stadswijk aan het Merwedekanaal


Plan Wilhelminawerf, Kanaalweg 59

hoogbouw, in glas, bovenin wittig en doorzichtig en onderin oranje laag, met een binnenhaventje, rechts schoorstenen, bestaande bouw en weg.
Impressie Plan Wilhelminawerf.
Bron: Kondor Wessels.

De bouw van het plan voor Wilhelminawerf is gestart. Het bestemmingsplan is sinds eind 2018 onherroepelijk. Aan de Kanaalweg 59, tegenover de woonwijk Parkhaven, komen:

 • 4 appartementengebouwen met in totaal 167 appartementen
 • gebouwde parkeervoorziening
 • nieuw te graven privébinnenhaven
 • horecapaviljoen
Planning
WanneerWat
2e helft april 2019Leggen van nutsleidingen om zo de woningen aan stadsverwarming aan te sluiten
April/mei 2019Aanleggen van bouwweg, bouwverkeer wikkelen we via Kon. Wilhelminalaan en de berm van Kanaalweg
Medio mei 2019Begin heiwerkzaamheden bouw 1e appartementengebouw.
Medio augustus 2019 (ongeveer)Begin bouw 2e appartementengebouw

Wat is al gebeurd?

 • Damwanden voor de oever van het haventje geplaatst. Hier komt straks de bouwkraan.
 • Het riool is omgelegd.

Verbouwing Eneco-centrale Kanaalweg

De Kanaalweg is sinds eind juni 2019 weer open voor verkeer. De weg was 11 maanden afgesloten omdat Eneco de hulpwarmtecentrale daar ombouwt tot een warmteoverslagstation. Hierdoor is er geen milieuhinder meer voor de geplande woningbouw aan de Wilhelminawerf en op het voormalige Defensieterrein (voor een deel van de woningbouw). Door de verbouwing komen er grond en gebouwen vrij voor verkoop en herontwikkeling. De 3 monumentale schoorstenen blijven.

Op het 1 kilometer lange tracé is een transportleiding aangebracht die onder het Merwedekanaal doorloopt. De laatste werkzaamheden bestonden uit het maken van een betonnen overkluizing, ter bescherming van de leiding onder de Kanaalweg. Daarna volgde een testfase. Het project is eind juni 2019 afgerond met de asfaltering van de Kanaalweg.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl