Bouwprojecten Stadswijk aan het Merwedekanaal (eerder defensieterrein)

Waar vroeger het defensieterrein lag, ontwikkelen de gemeente en gebiedsontwikkelaar BPD een deel van de Merwedekanaalzone. Dit gebied ligt aan het Merwedekanaal en komt naast het Jongeriuscomplex. Bij het ontwerpen van de nieuwe stadswijk houden we rekening met de omgeving en woonwensen van toekomstige bewoners. We verwachten dat de eerste bewoners hier eind 2020 hun woning kunnen intrekken.

Lijst met overzicht wat er in deze stadswijk komt

Dit komt er in de nieuwe stadswijk:

 • we maken een autoluwe wijk waar het parkeren (ook voor bezoekers) uit het straatbeeld blijft
 • in de parkeergarages komen elektrische laadpalen en ruimte voor fietsparkeren en deelauto’s
 • er komt een zogeheten sky-walk, die overdag toegankelijk is voor publiek. Aan deze sky-walk komen dak(moes)tuinen voor bewoners en enkele woningen. Ook bewoners van de omliggende buurten kunnen gebruik maken van de sky-walk.
 • aan het Merwedekanaal komt een buurtpark
 • de woningen worden energiezuinig en er komt geen gas en stadsverwarming, maar collectieve warmtepompen in combinatie met zonnepanelen
 • er komen kleine voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een sapjesbar en een sportschool. Denk bijvoorbeeld ook aan een fietsreparatiepunt en een plek voor het brengen en ophalen van pakjes. Pakjesbezorgers hoeven dan niet meer in de wijk te komen
 • 600 energiezuinige koop- en huurappartementen en eengezinswoningen (deel sociale huurappartementen)
 • stedelijke wand van appartementen langs de Overste den Oudenlaan met een hoge woontoren (70 meter) bij de ingang van de wijk
 • 1 toren van maximaal 35 meter hoog aan de kant van het kanaal
 • eengezinswoningen en kleine appartementenblokjes en werkruimte aan huis (in het centrale gedeelte gebied)
 • horeca en vergadervoorzieningen in het Jongeriuscomplex
 • groene speelplekken
 • autovrij deel voor ruimte om te spelen, te fietsen en te verblijven
 • grote bomen voor verkoeling in de wijk
 • groene verblijfsplek voor de buurt aan het Merwedekanaal (als onderdeel van het rondje Stadseiland)
 • al eerder gebruikt materiaal (spanten en kolommen van een vroegere hal) als speeltoestel en pergola hergebruiken

Terugblik inloopbijeenkomst 11 juli 2018

Op 11 juli 2018 was er een druk bezochte inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen op het voormalige defensieterrein.

Omwonenden waren hiervoor uitgenodigd door gebiedsontwikkelaar BPD. Belangstellenden konden op deze informatiemarkt meer te weten komen over de geplande woningbouw, bereikbaarheid, openbare ruimte en voorzieningen en het proces tot en met de realisatie.

BPD bracht de plannen in beeld: waar komen gebouwen, waar komt het park en hoe zit het met het verkeer? Ook is van gedachten gewisseld over hoe buurtbewoners verder geïnformeerd en betrokken willen zijn bij de verdere uitwerking. De reacties waren positief, aanwezigen waren vooral benieuwd naar het type woningen en de planning. Op de avond werden geen woningen verkocht. Daarvoor zijn de plannen nog niet ver genoeg gevorderd.
Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Schrijf u in via Voormaligdefensieterrein.nl.

Nieuwe stadswijk op het defensieterrein verder in beeld

Het college heeft op 6 maart 2018 het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein. Het uitgewerkte plan komt tegemoet aan de zorgen van de bewoners van de overkant van het Merwedekanaal over schaduw op hun woningen. De parkstrook wordt breder gemaakt en er komt aan de kant van het kanaal maar 1 in plaats van 2 torens.
Gebiedsontwikkelaar BPD werkt de bouwplannen voor dit terrein nu verder uit en zal omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden actief daarbij betrekken.
Lees het persbericht

Planning: wat moet er nog gebeuren?

WanneerWat
2018/2019verschillende bewonersbijeenkomsten over inrichtingsplan openbare ruimte en de woningontwerpen (door de ontwikkelaar BPD)
eerste helft 2020aanvragen omgevingsvergunning
eind 2019voorbereidende werkzaamheden bouwrijp maken
begin 2020start bouwrijpmaken terrein
begin 2020start verkoop en bouw eerste woningen
eind 2021intrekken eerste bewoners

Brug voor fietsers en voetgangers

Wij willen een beweegbare brug voor fietsers en voetgangers over het Merwedekanaal bouwen. Deze brug verbindt de nieuwe wijk met Parkhaven. Deze brug staat als wens in het SPvE genoemd. Het is geen uitgangspunt. Er moet nog definitief besloten worden of de brug er komt. Wij kijken eerst of er geld is voor deze brug en of de omgeving, waaronder ook de toekomstige bewoners van de nieuwe stadswijk, het plan steunt.

Wij hebben een technische haalbaarheidsstudie voor deze brug opgesteld. Daarin houden wij rekening met de omgeving, zoals ligplaatsen van de bestaande woonboten en het niet beschadigen van het Heijcopplantsoen.

Wat is er al gebeurd?

WanneerWat
begin 2019bestemmingsplan defensieterrein onherroepelijk
11 juli 2018inloopbijeenkomst over het stedenbouwkundig plan door BPD
15 mei 2018terrein schoon opgeleverd, feestelijke overdracht van  Rijksvastgoedbedrijf aan gemeente
6 maart 2018stedenbouwkundigplan is vastgesteld door B en W 
8 februari 2018bestemmingsplan vastgesteld door de raad
begin 2018sloop en sanering van het terrein gereed
4 augustus t/m 14 september 2017 terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
30 augustus 2017 inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan
eind 2016deel van bomen verplant
najaar 2016 start sloop van het hele terrein
tweede kwartaal 2016een van de hallen gedemonteerd om spanten en kolommen (bouwmaterialen) opnieuw te kunnen gebruiken in de nieuwe stadswijk
17 februari 2016informatiebijeenkomst inspraak Stedenbouwkundig Plan van Eisen SPvE)
26 januari t/m 9 maart 2016inspraak SPvE
2 juli 2015informatieavond start plan planontwikkeling

 

Subsidie Provincie

Voor dit project krijgt de gemeente een subsidie van de provincie Utrecht. Het gaat om een financiële bijdrage voor het saneren en aankopen van het voormalige defensieterrein.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl 

Uw mening