Bouwprojecten Deelgebied 5 Merwedekanaalzone

In deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone komt een groot deel van de nieuwe stadswijk. Dit initiatief van de samenwerkende grondeigenaren onder de naam Merwede is de grootste ontwikkeling die de komende jaren zichtbaar wordt in de Merwedekanaalzone. Maar er speelt nog meer.

Bekijk het kaartje van het deelgebied 5

Deelgebied 5 bestaat uit:

Verbeteringen in omliggende buurten

We willen ook investeren in de omliggende buurten, zoals Rivierenwijk en Transwijk, om zo bestaande en nieuwe wijken goed met elkaar te verbinden. Een voorbeeld hiervan is:

 • verbinden van beide groene oevers van Merwedekanaal (Merwedeplantsoen en toekomstig Merwedepark)
 • opnieuw inrichten van de Europalaan
 • opwaarderen van park Transwijk
 • verbeteren verbindingen voor wandel- en fietsverkeer
 • vergroenen en verbeteren van openbare ruimte Rivierenwijk

Samen met een groep bewoners hebben we een buurtaanpak voor Rivierenwijk en Transwijk opgestart. Samen willen wij een maatregelenpakket opstellen om zo de kansen en mogelijkheden van het opnieuw ontwikkelen van de Merwedekanaalzone zo goed mogelijk te benutten. Deze bewonersgroep is intussen 2x bij elkaar gekomen. Half maart kiezen zij samen met de gemeente een bureau dat gaat helpen bij deze aanpak en het betrekken van de buurten.

Deze aanpak is een vervolg op de buurtgesprekken die we in september 2018 hebben gehouden. Toen ging het ook over wat de nieuwe plannen betekenen voor de omliggende buurten.

Wat is al zichtbaar?

 • City Campus Max: bijna 1.000 appartementen voor studenten en starters (bewoond vanaf juli 2009), de openbare ruimte is eind 2017 opgeknapt
 • Lux en Pax: 2 gebouwen van 9 en 4 verdiepingen met in totaal 257 starterswoningen op hoek Kanaalweg en Beneluxlaan (bewoond vanaf september 2016)
 • gerestaureerde Villa Jongerius
 • vestiging nieuwe (creatieve) bedrijven, zoals De Vechtclub, De Alchemist en De Stadstuin
City Max
Lux en Pax. Foto: Corné Bastiaans
De Stadstuin

En wat is in voorbereiding?

 • De tippelzone aan de Europalaan sluit uiterlijk 1 juli 2021.
 • Verhuizing stadsbusstalling van de Europalaan naar Westraven ongeveer 2020.

Stadswijk Merwede

Binnenhof van Merwede, met looppaden, bomen en groen aan de zijkanten, met daaracht gebouwen
Impressie Marco Broekman OKRA

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk komt een groot deel van de nieuwe stadswijk. Dit is een initiatief van de samenwerkende grondeigenaren onder de naam Merwede. Het wordt een aantrekkelijk en duurzaam gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren. Er komt onder andere:

 • 4.000-6.000 woningen (vooral appartementen, maar ook eengezinswoningen)
 • buitenruimtes
 • voorzieningen
 • bedrijven
 • park

Lees meer over de stadswijk Merwede


Gebouwen OPG-terrein

Het college van burgemeester en wethouders ziet een toekomst voor waardevolle gebouwen en huurders in de nieuwe stadswijk Merwede. We gaan de komende tijd kijken hoe we 5 gebouwen van het OPG-complex kunnen houden. Ook wil het college verdergaan met het gesprek met de huurders op het OPG-terrein die goed passen bij de ontwikkeling van de gezonde en levendige stadswijk Merwede.

Met alle huurders is de afgelopen tijd gesproken. Met de 8 passende bedrijven praten we de komende tijd verder. Dit zijn:

 • Vechtclub XL
 • Alchemist
 • Boulderhal Sterk
 • Skatepark
 • Circus Diedom
 • Ididslowfashion
 • Blue Linked
 • de Stadsbrug

Deze maatschappelijke, creatieve en sportieve initiatieven passen goed bij de beoogde stadswijk. Ook initiatieven zoals De Stadstuin en Kanaal30 - hoewel geen huurders van de gemeente - worden daarom betrokken. Met elke huurder die mee wil in de ontwikkeling, wordt een plan opgesteld. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden voor definitieve inpassing in het gebied en naar hoe zij hun activiteiten tijdens de ontwikkeling kunnen voortzetten.

Gesprekken huurders

In 2004 heeft de gemeente het OPG-terrein, gelegen tussen de Wilhelminalaan en het huidige busstation, gekocht voor de toekomstige ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. In afwachting daarvan zijn de gebouwen van het OPG-complex de afgelopen jaren tijdelijk verhuurd aan een groot aantal gebruikers. Een aantal tijdelijke huurders heeft het gebied als aantrekkelijke plek op de kaart gezet. Het college ziet graag dat deze bedrijven en organisaties ook weer een plek kunnen krijgen in de nieuwe stadswijk. De gebouwen passen goed in de plannen voor Merwede en geven de nieuwe stadswijk identiteit en karakter, maar de haalbaarheid wordt nu eerst verder onderzocht. Het college neemt hierin het onderzoeksrapport ‘Toekomst gebouwen en huurders’ als uitgangspunt. Dit onderzoek heeft de gemeente uitgevoerd in samenwerking met MEI Architecten.

Lees het onderzoeksrapport en de raadsbrief 'Toekomst gebouwen en huurders'

Complex Roto Smeets

grond tussen kanaalweg en europalaan in

Per 1 april vertrekken de tijdelijke huurders van het eerdere terrein van de drukkerij Roto Smeets aan Europalaan 12. Het gebouw is dan klaar om gedemonteerd te worden. Dit gaat lang duren. Eerst moet helder worden hoeveel asbest er precies gesaneerd moet worden. Dan volgt sanering en demontage van de verschillende delen van de gebouwen voor het opnieuw gebruiken en recyclen. Ook in de grond is nog schoonmaakwerk nodig. In de loop van dit jaar verandert de locatie in een bouwrijp terrein. Hier kan op termijn gebouwd worden.

Wie regelmatig in de buurt komt of woont, ziet het terrein dus langzaam maar zeker veranderen. De grond is eind 2017 gekocht door de ontwikkelaars AM en Synchroon en gaat mee in de ontwikkeling van deelgebied 5, onder de vlag van Merwede. Lek Sloopwerken BV voert voor de sloop- en saneringswerkzaamheden uit.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl