Bouwprojecten Deelgebied 5 Merwedekanaalzone

In deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone komt een groot deel van de nieuwe stadswijk. Het gaat om een initiatief van de samenwerkende grondeigenaren onder de naam Merwede. Dit is de grootste ontwikkeling die de komende jaren zichtbaar wordt in de Merwedekanaalzone. Maar er speelt nog meer.

Bekijk het kaartje van het deelgebied 5

Deelgebied 5 bestaat uit:

Verbeteringen in omliggende buurten

We willen ook investeren in de omliggende buurten, zoals Rivierenwijk en Transwijk, om zo bestaande en nieuwe wijken goed met elkaar te verbinden. Een voorbeeld hiervan is:

 • verbinden van beide groene oevers van Merwedekanaal (Merwedeplantsoen en toekomstig Merwedepark)
 • opnieuw inrichten van de Europalaan
 • opwaarderen van park Transwijk
 • verbeteren verbindingen voor wandel- en fietsverkeer
 • vergroenen en verbeteren van openbare ruimte Rivierenwijk

Samen met een groep bewoners zijn we begonnen met een buurtaanpak voor Rivierenwijk en Transwijk. We willen samen oplossingen bedenken hoe kansen en mogelijkheden van de Merwedekanaalzone zo goed mogelijk te benutten. Wij zijn intussen enkele keren bij elkaar gekomen. Bewoners en gemeente hebben samen ook een bureau gekozen voor het  analyseren van de effecten van de Merwedekanaalzone op Rivierenwijk en Transwijk. Op 16 juni was het startgesprek tussen het Urbanos (adviesbureau voor duurzame ontwikkeling) en de bewonersgroep. De analyse wordt verder uitgewerkt en afgemaakt als de plannen voor de Merwedekanaalzone na de zomer zijn gepubliceerd. De volgende bijeenkomst is daarom in september of oktober. Daarna gaat het bureau ook andere buurtbewoners betrekken om maatregelen voor de buurt te bedenken.

Wat is al zichtbaar?

 • Pluktuin Merwede aan de voet van de Balijebrug weer in bloei. Kom langs en ontmoet elkaar!
 • City Campus Max: bijna 1.000 appartementen voor studenten en starters (bewoond vanaf juli 2009), de openbare ruimte is eind 2017 opgeknapt
 • Lux en Pax: 2 gebouwen van 9 en 4 verdiepingen met in totaal 257 starterswoningen op hoek Kanaalweg en Beneluxlaan (bewoond vanaf september 2016)
 • gerestaureerde Villa Jongerius
 • vestiging nieuwe (creatieve) bedrijven, zoals De Vechtclub, De Alchemist en De Stadstuin

En wat is in voorbereiding?

 • De tippelzone aan de Europalaan sluit uiterlijk 1 juli 2021.
 • Verhuizing stadsbusstalling van de Europalaan naar Westraven ongeveer 2020.

Stadswijk Merwede

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk komt een groot deel van de nieuwe stadswijk. Dit is een initiatief van de samenwerkende grondeigenaren onder de naam Merwede. Het wordt een aantrekkelijk en duurzaam gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren. Er komt onder andere:

 • 6.000 woningen (vooral appartementen, maar ook eengezinswoningen)
 • buitenruimtes
 • voorzieningen
 • bedrijven
 • park

Lees meer over de stadswijk Merwede


Gebouwen OPG-terrein

We willen graag waardevolle gebouwen en huurders in de nieuwe stadswijk Merwede behouden. We gaan de komende tijd kijken hoe we 5 gebouwen van het OPG-complex kunnen houden. Hiervoor nemen we het onderzoeksrapport 'Toekomst gebouwen en huurders' als uitgangspunt.

Ook willen we verdergaan met het gesprek met de huurders op het OPG-terrein die goed passen bij de ontwikkeling van de gezonde en levendige stadswijk Merwede. Met alle huurders is de afgelopen tijd gesproken. Met de 8 passende bedrijven praten we de komende tijd verder. Dit zijn:

 • Vechtclub XL
 • Alchemist
 • Boulderhal Sterk
 • Skatepark
 • Circus Diedom
 • Ididslowfashion
 • Blue Linked
 • de Stadsbrug

Deze maatschappelijke, creatieve en sportieve initiatieven passen goed bij de beoogde stadswijk. Ook initiatieven zoals De Stadstuin en Kanaal30 nemen we mee. Met elke huurder die mee wil in de ontwikkeling, wordt een plan gemaakt. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden voor definitieve inpassing in het gebied en naar hoe zij kunnen doorgaan met hun activiteiten tijdens de ontwikkeling.

Verbeteren gebouw Koningin Wilhelminalaan 4

De meeste gebouwen kunnen nog enkele jaren langer worden gebruikt. Bij het gebouw aan de Koningin Wilhelminalaan 4 op het OPG-terrein zijn hier werkzaamheden voor nodig. Het gaat om het gebouw waar Boulderhal Sterk, Circus Diedom en Skatepark Utrecht zijn gevestigd. De brandveiligheid in dit gebouw wordt verbeterd om de verlenging mogelijk te maken. Zo kunnen deze huurders minimaal 3 jaar langer blijven.

Bij de aanpassingen kijken we goed naar mogelijkheden voor hergebruik. De kosten van de verbeteringen van het gebouw delen we samen met de huurders. De naastgelegen leegstaande hal op hetzelfde adres, voorheen Lyreco, wordt circulair gesloopt, dat wil zeggen gedemonteerd en zoveel mogelijk hergebruikt. Tot slot worden in het fietsdepot vluchtroutes toegevoegd en sluiten we lege ruimtes af. De voorbereiding is gestart en in januari starten de werkzaamheden.

Bekijk het kaartje met de 2 gebouwen en lees de raadsbrief van 17 december 2019.

Complex Roto Smeets

Per 1 april 2019 vertrekken de tijdelijke huurders van het eerdere terrein van de drukkerij Roto Smeets aan Europalaan 12. Het gebouw is dan klaar om gedemonteerd te worden. Dit gaat lang duren. Eerst moet helder worden hoeveel asbest er precies gesaneerd moet worden. Dan volgt sanering en demontage van de verschillende delen van de gebouwen voor het opnieuw gebruiken en recyclen. Ook in de grond is nog schoonmaakwerk nodig. In de loop van 2019 verandert de locatie in een bouwrijp terrein. Hier kan op termijn gebouwd worden.

Wie regelmatig in de buurt komt of woont, ziet het terrein dus langzaam maar zeker veranderen. De grond is eind 2017 gekocht door de ontwikkelaars AM en Synchroon en gaat mee in de ontwikkeling van deelgebied 5, onder de vlag van Merwede. Lek Sloopwerken BV voert voor de sloop- en saneringswerkzaamheden uit.


Mini-opslag in aanbouw

Op het terrein aan de Europalaan 22-24, gelegen naast Stadstuin 1, komt een zogenoemde mini-opslag. In dit gebouw kunnen particulieren en bedrijven kleine opslagruimtes voor hun bezittingen huren. Half mei 2019 start de eigenaar met het heien. We verwachten dat de mini-opslag kort na de zomer klaar is voor gebruik.

Het bedrijf past echter minder goed bij de wensen die we met dit gebied hebben: een duurzame en gezonde gemengde stadswijk voor wonen, werken en recreëren. We hebben naar meerdere oplossingen gekeken om de plannen beter op elkaar aan te passen, maar dat is helaas (nog) niet gelukt. De bouw van de mini-opslag op deze locatie is mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. De gemeente heeft de omgevingsvergunning al in 2016 verleend, voordat er een besluit kwam om voor dit deelgebied ontwikkelingen tegen te houden die niet passen in de nieuw bestemming. 


Bedrijf voor hergebruik grondstoffen

Aan Europalaan 30 komt de komende jaren een jong bedrijf met de naam De Clique. Allerlei grondstoffen van Utrechtse horeca en bedrijven krijgen hier een nieuw leven. Zo wil De Clique verspilling van voedsel en verpakkingen tegengaan. Meer dan 70-80% van wat nu als restafval wordt verbrand, kan als grondstof worden gebruikt. De bouw van de zogenoemde 'circulaire hub' ging eind oktober van start. Het bedrijf komt het braakliggende terrein tussen een mini-opslag van All Safe, de Stadstuin en Praxis. Het ophalen van de grondstoffen gaat straks met e-cargobikes. Vanaf hun pand aan de Europalaan voeren ze een deel van de grondstoffen door naar producenten. Van een ander deel maken ze ter plaatse zelf nieuwe producten. De initiatiefnemers willen omwonenden uitnodigen om de hub te bezoeken en zelf bij te dragen aan de activiteiten.

Bent u bewoner en hebt u interesse hebben om vanaf 1 december mee te bouwen aan de aankleding van het gebouw met diverse grondstoffen (zoals plastic, blik en tetra-pakken)? Dan bent u van harte welkom en kunt u mailen naar info@declique.nl

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl