Bouwprojecten Deelgebied 6 Merwedekanaalzone

In deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone zijn verschillende ontwikkelingen zichtbaar. Er is ruimte gekomen voor (tijdelijk) wonen, werken en horeca. Ook werken we samen met rijk en provincie aan plannen voor de verdere ontwikkeling van de A12-zone.

Bekijk het kaartje van de Merwedekanaalzone

Deelgebied 6 bestaat uit:


Wonen en werken aan Europalaan 100-500

5 kantoorgebouwen zijn enkele jaren geleden geschikt gemaakt voor tijdelijk wonen in de komende 5 jaar. Het gaat om 75 tot 150 ruime startersappartementen van 105 of 112m2. Huurprijs vanaf € 850 exclusief. In november 2018 heeft het college het tijdelijk wonen verlengd naar 10 jaar. Ook de horeca- en vergaderruimtes in de laagbouw kunnen nu tot 2027 blijven. Eigenaar Boron had om deze verlenging gevraagd, omdat nog niet zeker is wanneer de definitieve herontwikkeling van dit gedeelte van de Merwedekanaalzone begint.

Met dit besluit speelt het college in op de woningbehoefte in Utrecht en de wens om al verder te experimenteren met het combineren van wonen, werken en recreëren in de Merwedekanaalzone. Op 1 mei 2017 kwamen de eerste bewoners in het getransformeerde kantoorpand wonen. Onder de naam Stadspoort Zuid zijn nu alle 71 appartementen bewoond. Begin 2018 opende Southpark de deuren van haar horeca- en vergaderruimtes in gebouw 100 en het grote parkeerterrein achter gebouw 200 heeft een groene invulling gekregen. Daarnaast zijn binnen de bestaande kantoorbestemming de Stadstuin, Kan-toren en de startup-hub ./Utrecht gevestigd.

Lees meer informatie over het project Stadspoort Zuid

Ruimte voor startende en groeiende bedrijven

Aan Europalaan 100 in de Merwedekanaalzone is er sinds eind 2017 een nieuwe werklocatie, speciaal voor starters en groeiende bedrijven. De werklocatie is 4.600m2 groot en kan enkele tientallen bedrijven huisvesten.

Lees meer hierover in de raadsbrief


Bouw Holland Casino van start

De nieuwbouw van Holland Casino aan de Winthontlaan 8-12 is in de zomer van 2019 gestart. Het casino, dat nu nog gevestigd is aan de Overste den Oudenlaan, komt naast het Van der Valkhotel en de A12. In het nieuwe gebouw komt ook horeca met een terras aan de kant van het kanaal. Deze zijn los van het casino te bezoeken. Het plan sluit aan op de gewenste verandering van de Merwedekanaalzone en zorgt voor een extra stukje levendigheid in dit deel van het gebied.

Het gebouw krijgt ook een parkeergarage met ongeveer 600 plaatsen. Door de locatie dicht bij de snelweg rijden de bezoekers, die vaak met de auto komen, minder ver door de stad. De gevel van de nieuwbouw kan verkleuren door een led-verlichting. De gemeente heeft voorwaarden gesteld aan de sterkte van het licht en aan hoe vaak de kleuren wisselen. Ook is er veel aandacht voor energie en duurzaamheid. Zo komt er een warmte-koudeopslag onder het gebouw, waardoor de restwarmte van het casino in de toekomst mogelijk voor andere ontwikkelingen in het gebied gebruikt kan worden. Het nieuwe casino gaat naar verwachting in de eerste maanden van 2021 open. Volg het bouwproces nu al via de webcam.


Woningbouw Eendrachtlaan 10

Waar nu nog een verouderd kantoorpand staat, komen over een paar jaar 215 huurappartementen van 50 - 100m2 met gemeenschappelijke binnentuin. Eendrachtlaan 10 bestaat uit:

  • 40 sociale huurappartementen
  • 45 middenhuurappartementen
  • 130 huurappartementen in de vrije sector

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan

De plannen voor de nieuwbouw krijgen steeds meer vorm. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf deze zomer in te zien. Vanaf vrijdag 14 augustus tot en met donderdag 24 september 2020 kunt u de stukken bekijken en hierop reageren. Op de pagina bestemmingsplannen staat meer informatie en vindt u vanaf 14 augustus de stukken. Nadat wij de reacties verwerken, gaat het bestemmingsplan dit najaar naar de gemeenteraad voor vaststelling. Daarna kan de ontwikkelaar starten met de bouw, die zo’n 2 jaar zal duren.

Wat is er al gebeurd?

Eind maart 2018 konden bewoners van de omringende appartementencomplexen en andere belanghebbenden reageren op de plannen tijdens een inloopavond. Er is gesproken over de indeling van het gebouw, het gebruik van deelauto’s en de fietsenberging en de inrichting van de openbare ruimte. Een aantal omwonenden gaf aan dat zij hier graag willen gaan wonen. De reacties zijn verwerkt in de bouwenvelop. Hierin heeft de gemeente de eisen, wensen en randvoorwaarden vastgelegd. Half december 2019 heeft het college de bouwenvelop vastgesteld.


Eendrachtlaan 100-260

Aan de Eendrachtlaan 100-260 zaten voorheen vooral bedrijven die met auto's te maken hadden. Tegenwoordig zijn daar onder andere een sportschool, een virtual-reality-escaperoom en de Stadswerkplaats Utrecht te vinden.


NWO gevestigd in kantoorpand Nova Zembla

Begin juni 2019 nam de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) haar intrek in kantoorpand ‘Nova Zembla’ op de hoek van de Winthontlaan. Na een volledige renovatie van het pand kon de verhuizing plaatsvinden. Duurzaamheid was bij de renovatie een speerpunt, zowel aan de gebouwkant als op het vlak van duurzame inzet van mensen. Naast energiezuinige systemen is gelet op veel daglichttoetreding op alle werkplekken, waardoor er minder lichten aan hoeven én mensen zich prettiger voelen.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl