Bouwprojecten Denk mee over Merwedekanaalzone en omgeving

Omliggende buurten

De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone heeft ook invloed op de omliggende buurten Dichterswijk, Transwijk, Rivierenwijk en Hoograven. Bewoners uit deze buurten maken zich zorgen over wat alle ontwikkelingen voor hun woonomgeving betekenen. Aan de ene kant zijn er zorgen over het verkeer en de nieuwe wandel- en fietsbruggen. Aan de andere kant zien mensen de ontwikkeling als een grote kans voor Utrecht. Er komen vele betaalbare woningen en nieuwe voorzieningen bij.

De gemeente begrijpt deze zorgen. Samen met bewoners kijken we hoe we de ontwikkelingen zo goed mogelijk kunnen inpassen in de omliggende buurten. We willen ook inzetten op het verbeteren van deze buurten, daarom voeren we buurtgesprekken.

In en rondom Dichterswijk zijn veel veranderingen aan de gang. Aan de overzijde van het Merwedekanaal komen in de Merwedekanaalzone circa 1.000 nieuwe woningen door de bouw van De Nieuwe Defensie en de Wilhelminawerf. Het plan is om Dichterswijk via een wandel- en fietsbrug richting de Heycopstraat te verbinden met dit nieuwe gebied. Daarnaast wordt er onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van het Heycopterrein en de herinrichting van de Croeselaan.

Bewoners uit Dichterswijk maken zich zorgen over de gevolgen van al deze veranderingen op hun eigen woonsituatie en omgeving. De gemeente begrijpt deze zorgen en wil samen met de wijk kijken naar een zo goed mogelijke overgang van de huidige naar de nieuwe situatie. Hiervoor is een Buurtagenda Dichterswijk (pdf, 463 kB) gemaakt.

De maatregelen uit de Buurtagenda hangen vooral samen met de komst van een wandel- en fietsbrug ter hoogte van de Heycopstraat. Maar het gaat ook over andere ontwikkelingen die tegelijkertijd in en om Dichterswijk worden voorbereid en uitgevoerd. Denk aan verbeteringen voor de wijk, zoals het aanpassen van fietsroutes door de wijk en ruimte maken voor meer groen.

De buurtagenda met mogelijke maatregelen voor Dichterswijk is onderdeel van omgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone, deel 2 waar de gemeenteraad in 2021 over beslist. Als de gemeenteraad akkoord gaat, komt er geld beschikbaar om samen met de wijk de maatregelen uit te werken.

Wilt u meedenken? Stuur een e-mail naar merwedekanaalzone@utrecht.nl.

Bouwen in en om Dichterswijk

Vanuit de buurtagenda is een nieuwe digitale nieuwsbrief Bouwen in en om Dichterswijk gestart. Met deze nieuwsbrief brengen wij bewoners uit Dichterswijk regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en de planning van alle projecten. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via nieuwsbriefdichterswijk@utrecht.nl.

Of kijk op www.utrecht.nl/dichterswijk voor een overzicht van alle lopende projecten en de werkzaamheden.

Wat is al gebeurd?

 • 11 februari 2020: buurtgesprek Dichterswijk

  Het doel van het buurtgesprek was iedereen bijpraten over de plannen. Dit was onderdeel van het inspraaktraject over de Omgevingsvisie deel 2 en het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 5 (tegenover Rivierenwijk). Een groep bewoners organiseerde een deel van de avond waarin gesproken is over waarden, kansen en zorgen in Dichterswijk.
  Wilt u een verslag van deze avond? Stuur dan een e-mail naar merwedekanaalzone@utrecht.nl.

De komst van de wijk Merwede heeft gevolgen voor de wijken Rivierenwijk en Transwijk. Bewoners uit deze wijken zijn met de gemeente in gesprek om te kijken hoe de leefbaarheid in hun wijken tegelijkertijd kan verbeteren. We hebben samen een buurtaanpak voor Rivierenwijk en Transwijk (pdf op website met stukken gemeenteraad, 12,6 MB) gemaakt. In de buurtaanpak staan projecten, bijvoorbeeld:

 • opnieuw inrichten van het Merwedeplantsoen op de plek van de nieuwe bruggen
 • opnieuw inrichten van Waalstraat en Zijldiepstraat, waarbij meer ruimte komt voor lopen, fietsen en groen
 • een fietsvriendelijke inrichting voor de Lanslaan
 • op- en afritten voor De Balije- en Socratesbrug
 • opnieuw inrichten van Park Transwijk, zodat het meer wandel- en fietsverkeer aankan
 • verbeteren oversteekbaarheid van de Europalaan
 • invoeren betaald parkeren

In de omgevingsvisie deelgebied Merwedekanaalzone, deel 2 besluit de gemeenteraad over de buurtaanpak. Als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, komt er geld beschikbaar om de wijk te verbeteren. Dan gaan we samen met de buurt de projecten uitwerken.

Wilt u meedenken? Stuur een e-mail naar merwedekanaalzone@utrecht.nl.

Wat is al gebeurd?

 • 3 en 12 september 2018: buurtgesprekken in Rivierenwijk
  Tijdens deze avonden kon de buurt een indruk krijgen hoe hun woon- en werkomgeving eruit komt te zien en wat zij ervan gaat merken. We blikken terug op deze avonden en de reacties en suggesties die we hebben opgehaald.
 • 3 september 2018: buurtgesprek in Transwijk
  Er waren ongeveer 80 buurtbewoners aanwezig, uit zowel het gebied tussen Koningin Wilhelminalaan en Park Transwijk als uit Max, Pax & Lux en flats aan de overkant van de Beneluxlaan.  

Wilt u een verslag van een van deze avonden? Stuur dan een e-mail naar merwedekanaalzone@utrecht.nl.

In het deel van de Merwedekanaalzone tegenover Hoograven (deelgebied 6) spelen een aantal losse projecten. Zoals de nieuwbouw van het casino tegenover de roeiverenigingen en de nieuwbouwplannen voor de Eendrachtlaan 10 op de hoek met de Beneluxlaan. Er zijn nog geen vaste plannen voor het totale gebied. Meer informatie volgt zodra er nieuws te melden is.

Betaald parkeren of niet

Als onderdeel van de plannen voor Merwedekanaalzone wil de gemeente betaald parkeren invoeren in omliggende buurten. Dit geldt nog niet voor Hoograven, omdat in deelgebied 6 nog geen grote veranderingen plaatsvinden. Toch kunnen delen van Hoograven wel te maken krijgen met parkeeroverlast, doordat in de buurt betaald parkeren komt (onder andere in de Merwedekanaalzone en in Rivierenwijk en de Jutfasepunt). Daarom volgt er later een draagvlakmeting in delen van Hoograven. Bewoners kunnen dan aangeven of ze betaald parkeren in hun buurt willen invoeren.

Wat is al gebeurd?

 • 11 februari 2020: buurtgesprek Hoograven
  Het doel van het buurtgesprek was bewoners te informeren over de plannen. Dit was onderdeel van het inspraaktraject over de Omgevingsvisie deel 2 en het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 5 (tegenover Rivierenwijk). Wilt u een verslag van deze avond? Stuur dan een e-mail naar merwedekanaalzone@utrecht.nl.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl