Bouwprojecten Nieuwe stadswijk Merwede

Op de voorgrond mensen en een parkje en links en op de achtergrond gebouwen
Impressie Marco Broekman en OKRA

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk komt de nieuwe stadswijk Merwede (deelgebied 5). De gezamenlijke grondeigenaren van 'Merwede' werken samen aan een ontwerp voor dit deel van de Merwedekanaalzone. Het wordt een aantrekkelijk en duurzaam gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren.

Wat komt er?

 • 4.000-6.000 woningen, vooral appartementen, maar ook grondgebonden woningen, verschillend in omvang, prijsklasse en indeling.
 • Collectieve binnenruimtes en inspirerende openbare ruimtes voor ontmoeting.
 • Voorzieningen: winkels, scholen, horeca, gezondheidscentrum, sportvoorzieningen, cultuur.
 • Werkgelegenheid: creatieve bedrijvigheid.
 • Merwedepark en goede routes met Park Transwijk.
 • Nieuwe oplossingen voor mobiliteit en parkeren.
 • Nieuwe oplossingen voor gezond, energieneutraal en klimaatbestendig leven.
 • Mogelijkheden om auto’s te delen, maar ook spullen, voorzieningen en diensten.

Bekijk het schetsontwerp Merwede (Let op: zware pdf, 48MB)

Ligging Merwede, met erboven 'Deelgebiefd 4, daarboven Beurskwartier en Binnenstad. Daaronder Deelgebied 6
Ligging Merwede, Marco Broekman en OKRA

Stap verder met het schetsontwerp Merwede

Het college is blij met de ambities in het schetsontwerp voor de ontwikkeling van Merwede. Het college vindt de ambities in duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit goed. Sommige punten komen niet overeen met het gemeentelijk beleid, zoals de parkeernorm. Ook kan het college nog geen garanties geven over een hoger aantal woningen.

Lees het persbericht

Lees het verslag van de klankbordgroep op 29 augustus 2028 (pdf, 131 kB)

Lees het verslag van de klankbordgroep op 17 april 2018 (pdf, 74 kB)Lees het verslag van de klankbordgroep op 18 februari 2018 (pdf, 123 kB)

Lees de reactiebrief van het college op het schetsontwerp Merwede

Planning

De komende maanden werken de gezamenlijke eigenaren het schetsontwerp verder uit tot een voorlopig ontwerp. Het uiteindelijke plan wordt begin 2019 aan het college van B en W aangeboden.

Wat is al gebeurd?

Op 29 november 2017 was er een stadsgesprek over het schetsontwerp Merwede. Ruim 130 bewoners en andere belangstellenden gingen in gesprek met de gezamenlijke eigenaren en de ontwerpers. Eerder waren er al 3 stadsgesprekken. Thema's waar het vooral over ging waren:

 • mobiliteit
 • leefstijlen en woontypes
 • architectuur en sfeer
 • duurzaamheid
 • Merwedepark

Lees het verslag en bekijk de sfeerimpressie van de avond (pdf, 1,4 MB)
Lees het persbericht van de gezamenlijke eigenaren (pdf, 156 kB)

Wie zijn de gezamenlijke eigenaren?

AM/Synchroon, Ramphastos, Jansen-De Jong, BPD, VVE-Merwede/Lingotto, G&S/Boelens de Gruyter/Round Hill Capital en Gemeente Utrecht.

Nieuwe eigenaar Smart Business Park

Het terrein aan de Kanaalweg 14-19 met 12 kantoorgebouwen, beter bekend als Smart Business Park, is in februari 2018 gewisseld van eigenaar. De vastgoedinvesteerders Round Hill Capital, G&S Vastgoed, en Boelens de Gruyter hebben dit terrein van bijna 4,5 hectare gekocht van de vorige eigenaar M7. Ze werken samen met de andere grondeigenaren van deelgebied 5 aan de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Merwede.

Bekijk het schetsontwerp Merwede van november 2017 (pdf, 48 MB)

kaart (vogelvlucht) Merwede
Impressie Marco Broekman en OKRA
Binnenhof van Merwede, met looppaden, bomen en groen aan de zijkanten, met daaracht gebouwen
Impressie Marco Broekman en OKRA

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl