Bouwprojecten Nieuwe stadswijk Merwedekanaal (eerder Defensieterrein)

Impressie Defensieterrein. Bron: gebiedsontwikkelaar BPD

Waar vroeger het defensieterrein lag, ontwikkelt de gemeente een nieuwe stadswijk. Dit gebied ligt aan het Merwedekanaal en komt naast het Jongeriuscomplex. Bij het ontwerpen van de nieuwe stadswijk houden we rekening met de omgeving en woonwensen van toekomstige bewoners. We verwachten dat de eerste bewoners begin 2020 hun woning kunnen intrekken.

Lijst met overzicht wat er in deze stadswijk komt

Dit komt er in de nieuwe stadswijk:

Nieuwe stadswijk op het Defensieterrein verder in beeld

Het college heeft op 6 maart jl. het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld voor de herontwikkeling van het voormalige Defensieterrein. Het uitgewerkte plan komt tegemoet aan de zorgen van de bewoners van de overkant van het Merwedekanaal over schaduw op hun woningen. De parkstrook wordt breder gemaakt en er komt aan de kant van het kanaal maar één in plaats van twee torens.
Gebiedsontwikkelaar BPD werkt de bouwplannen voor dit terrein nu verder uit en zal omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden actief daarbij betrekken.
Lees het persbericht

Planning: wat moet er nog gebeuren?

WanneerWat
heel 2018verschillende bewonersbijeenkomsten over inrichtingsplan openbare ruimte en de woningontwerpen (door de ontwikkelaar BPD)
tweede helft 2018aanvragen omgevingsvergunning
na zomer 2018start verkoop woningen
eind 2018voorbereidende werkzaamheden bouwrijp maken
begin 2019start bouw eerste woningen
begin 2020intrekken eerste bewoners

Brug voor fietsers en voetgangers

Wij willen een beweegbare brug voor fietsers en voetgangers over het Merwedekanaal bouwen. Deze brug verbindt de nieuwe wijk met Parkhaven. Deze brug staat als wens in het SPvE genoemd. Het is geen uitgangspunt. Er moet nog definitief besloten worden of de brug er komt. Wij kijken eerst of er geld is voor deze brug en of de omgeving, waaronder ook de toekomstige bewoners van de nieuwe stadswijk, het plan steunt.

Wij hebben een technische haalbaarheidsstudie voor deze brug opgesteld. Daarin houden wij rekening met de omgeving, zoals ligplaatsen van de bestaande woonboten en het niet beschadigen van het Heijcopplantsoen.

Wat is er al gebeurd?

bouwterrein Merwedekanaalzone, Defensieterrein
Fotograaf: Aad van Andel (Rijkvastgoedbedrijf)
WanneerWat
6 maart 2018stedenbouwkundigplan is vastgesteld door B&W 
8 februari 2018bestemmingsplan vastgesteld door de raad
begin 2018sloop en sanering van het terrein gereed
4 augustus t/m 14 september 2017 terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
30 augustus 2017 inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan
eind 2016deel van bomen verplant
najaar 2016 start sloop van het hele terrein
tweede kwartaal 2016een van de hallen gedemonteerd om spanten en kolommen (bouwmaterialen) opnieuw te kunnen gebruiken in de nieuwe stadswijk
17 februari 2016informatiebijeenkomst inspraak Stedenbouwkundig Plan van Eisen SPvE)
26 januari t/m 9 maart 2016inspraak SPvE
2 juli 2015informatieavond start plan planontwikkeling

 

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl