Bouwprojecten Nieuwe stadswijk Merwedekanaal (eerder Defensieterrein)

impressie met woningen en appartementen erop met water ervoor
Impressie toekomstige wijk. Bron: gebiedsontwikkelaar BPD en stedenbouwkundig bureau SVP

Waar vroeger het defensieterrein lag, ontwikkelt de gemeente een nieuwe stadswijk. Dit gebied ligt aan het Merwedekanaal en komt naast het Jongeriuscomplex.

Dit komt er in de nieuwe stadswijk:

  • 600 energiezuinige koop- en huurappartementen en eengezinswoningen (deel sociale huurappartementen)
  • stedelijke wand van appartementen langs de Overste den Oudenlaan met een hoge woontoren (70 meter) bij de ingang van de wijk
  • eengezinswoningen en kleine appartementenblokjes en werkruimte aan huis (in het centrale gedeelte gebied)
  • horeca en vergadervoorzieningen in het Jongeriuscomplex
  • groene speelplekken
  • autovrij deel voor ruimte om te spelen, te fietsen en te verblijven
  • grote bomen voor verkoeling in de wijk
  • groene verblijfsplek voor de buurt aan het Merwedekanaal (als onderdeel van het rondje Stadseiland)
  • al eerder gebruikt materiaal (spanten en kolommen van een vroegere hal) als speeltoestel en pergola hergebruiken

Bij het ontwerpen van de nieuwe stadswijk houden we rekening met de omgeving en woonwensen van toekomstige bewoners. We verwachten dat de eerste bewoners in de tweede helft van 2019 hun woning kunnen intrekken.

Bestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad

Op 8 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het college had de plannen samen met de zienswijzen (reacties) en onze reactie daarop naar de gemeenteraad gestuurd. Lees meer op de agenda van de gemeenteraad.

Op 12 december was er een Raadsinformatiebijeenkomst. Daarna debatteerde de gemeenteraad over het bestemmingsplan tijdens de vergadering van de commissie Stad en Ruimte van 9 januari 2018.

Inspraak afgerond

Van 4 augustus tot en met 14 september 2017 kon u het ontwerpbestemmingsplan Defensieterrein inzien en hierop reageren. Wij ontvingen 53 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. De meeste reacties gingen over het verlies van woonkwaliteit bij de woningen in Dichterswijk. Dit omdat hoge gebouwen langs het kanaal het zonlicht te veel zouden tegenhouden.

Door de binnengekomen reacties zijn de gevolgen van schaduwwerking van de toekomstige gebouwen verder onderzocht. Vooral schaduwwerking op de woningen in Dichterswijk en de woonboten in het Merwedekanaal. Uit de studie blijkt dat er geen sprake is van een onaanvaardbaar gevolg op de bezonning.

Lees de reactienota (het vaststellingsrapport) (pdf, 2,6 MB)

Lees het persbericht

Bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein - regels  (pdf, 558 kB) 
Bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein - toelichting  (pdf, 11,7 MB) 
Bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein - verbeelding  (pdf, 648 kB)


Planning: wat moet er nog gebeuren?
WanneerWat
tot eind 2017 sloop en sanering (door Rijksvastgoedbedrijf)
begin 2018aanvragen omgevingsvergunning
tweede helft van 2018start bouw eerste woningen
tweede helft 2019 (verwachting)intrekken eerste bewoners
bouwterrein Merwedekanaalzone, Defensieterrein
Fotograaf: Aad van Andel (Rijkvastgoedbedrijf)
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
eerste kwartaal 2017maken van bestemmingsplan
4 augustus t/m 14 september  terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
30 augustus  inloopbijeenkomst
eind 2016deel van bomen verplanten
tweede kwartaal 2016een van de hallen gedemonteerd om spanten en kolommen (bouwmaterialen) opnieuw te kunnen gebruiken in de nieuwe stadswijk
17 februari 2016informatiebijeenkomst inspraak Stedenbouwkundig Plan van Eisen SPvE)
26 januari t/m 9 maart 2016inspraak SPvE (lees de reacties, pdf, 196 kB)
2 juli 2015informatieavond start plan planontwikkeling

Brug voor fietsers en voetgangers

Wij willen een beweegbare brug voor fietsers en voetgangers over het Merwedekanaal bouwen. Deze brug verbindt de nieuwe wijk met Parkhaven. Deze brug staat als wens in het SPvE genoemd. Het is geen uitgangspunt. Er moet nog definitief besloten worden of de brug er komt. Wij kijken eerst of er geld is voor deze brug en of de omgeving, waaronder ook de toekomstige bewoners van de nieuwe stadswijk, het plan steunt.

Wij hebben een technische haalbaarheidsstudie voor deze brug opgesteld. Daarin houden wij rekening met de omgeving, zoals ligplaatsen van de bestaande woonboten en het niet beschadigen van het Heijcopplantsoen.

Lees de Haalbaarheidsstudie Brug Merwedekanaal (pdf, 1,4 MB)

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

In het SPvE staan de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van dit gebied. Ook staan er bijvoorbeeld eisen in over bouwhoogten, het aantal woningen, fietsroutes en parkeerplaatsen.
Lees het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (pdf, 26 MB)

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl