Bouwprojecten Nieuws Merwedekanaalzone

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen rond de Merwedekanaalzone.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Merwedekanaalzone.

Inschrijven nieuwsbrief


Uitkomsten mobiliteitsonderzoeken Merwedekanaalzone

06-04-2018 | De gemeenteraad heeft in februari 2018 de milieueffectrapportage (MER) en Ruimtelijke Agenda van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone vastgesteld. In de MER staat dat er in de Merwedekanaalzone 6.000 woningen bij kunnen komen. In de Ruimtelijke Agenda zijn vragen opgenomen om te onderzoeken of er op een verantwoorde en gezonde manier op termijn kunnen doorgroeien naar 9.000 woningen erbij in het gebied. Daarvoor zal op termijn wel de MER moeten worden geactualiseerd. Een deel van de onderzoeken gaat over mobiliteit. Hiervoor heeft de gemeente samen met de ontwikkelende partijen twee onderzoeken laten uitvoeren. De uitkomsten van deze mobiliteitsonderzoeken gebruiken we voor het maken van deel 2 van de Omgevingsvisie: het Uitwerkingsplan.

Het gaat om de volgende onderzoeken:


Verbouwing Eneco-centrale Kanaalweg neemt milieuhinder weg

16-03-2018 | De hulpwarmtecentrale aan de Kanaalweg 60a wordt verbouwd tot een warmteoverdrachtstation. Hierdoor is er geen milieuhinder meer voor de geplande woningbouw:

  • aan de Wilhelminawerf
  • op het voormalige Defensieterrein (voor een deel van de woningbouw)

Door de verbouwing komen er grond en gebouwen vrij voor verkoop en herontwikkeling. De 3 monumentale schoorstenen blijven.

Lees het persbericht


College blij met ambities schetsontwerp Merwede

13-03-2018| Het college is blij met de ambities in het schetsontwerp voor de ontwikkeling van Merwede, het gebied tussen de Wilhelminalaan en de Beneluxlaan. Dit ontwerp is gemaakt in opdracht van 6 particuliere grondeigenaren en de gemeente. Het college vindt de ambities in duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit goed. Sommige punten komen niet overeen met het gemeentelijk beleid, zoals de parkeernorm. Ook kan het college nog geen garanties geven over een hoger aantal woningen. Er staan voor nu in de Merwedekanaalzone 6.000 woningen gepland.

Lees het persbericht

Lees de reactiebrief van het college op het schetsontwerp Merwede

Lees meer over Merwede en bekijk het schetsontwerp


Omgevingsvisie aangepast na raadsbehandeling

02-03-2018 | De raad heeft een aantal punten in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone aangepast:

  • type woningen (aandeel sociale woningbouw en middeldure huur)
  • bruggen voor langzaam verkeer
  • gezond stedelijk leven
  • werkgelegenheid
  • het actief betrekken van met name bewoners in de omliggende buurten 

Lees de aangepaste omgevingsvisie  (pdf, 15 MB)

Lees ook: 'Groen licht voor 6000 woningen Merwedekanaalzone'

Lees meer over Omgevingsvisie en milieueffectrapportage Merwedekanaalzone


Factsheet Merwedekanaalzone beschikbaar

02-03-2017 | Waar ligt de Merwedekanaalzone? Wat is de opgave met dit gebied? Hoe gaat de besluitvorming en welke mijlpalen komen eraan? Vanaf nu is er een handige factsheet met antwoord op deze vragen, in woord en beeld.

Bekijk de factsheet Merwedekanaalzone  (pdf, 293 kB)


Nieuwe eigenaar Smart Business Park

21-02-2018 | Het terrein aan de Kanaalweg 14-19 met 12 kantoorgebouwen, beter bekend als Smart Business Park, is gewisseld van eigenaar. De vastgoedinvesteerders Round Hill Capital, G&S Vastgoed, en Boelens de Gruyter hebben dit terrein van bijna 4,5 hectare gekocht van de vorige eigenaar M7. Ze werken samen met de andere grondeigenaren van deelgebied 5 aan de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Merwede.

Bekijk het schetsontwerp Merwede van november 2017 (pdf, 48 MB)


Raad besluit op 8 februari over de Omgevingsvisie

02-02-2018 | De bespreking van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone en het bestemmingsplan Defensieterrein is doorgeschoven naar de raadsvergadering van donderdag 8 februari vanaf 10:30 uur. De verwachting is dat de raad dan een besluit neemt. Tijdens de raadsvergadering van 1 februari was er geen tijd meer voor deze agendapunten.

Bekijk de informatie op de agenda van de gemeenteraad


Hoogste punt Jongeriuscomplex bereikt

20-12-2017 | Het monumentale Jongeriuscomplex aan de Kanaalweg kreeg in november 2017 zijn twee lichttorens terug. Met de plaatsing van de glazen torens heeft de restauratie van het kantoor het hoogste punt bereikt. Eerder werden al 60 gerestaureerde glas-in-lood panelen teruggeplaatst. Als de restauratie klaar is, biedt ook het kantoor volgend jaar ruimte aan vergaderingen en congressen.

de hoogtse toren en glas in lood ramen jongeriuscomplex

Ruimte voor startende en groeiende bedrijven

Hoge gebouwen aan de Europalaan 100-500, vanaf boven genomen

19-12-2017 | Aan Europalaan 100 in de Merwedekanaalzone is er sinds kort een nieuwe werklocatie, speciaal voor starters en groeiende bedrijven. De werklocatie is 4.600m2 groot en kan enkele tientallen bedrijven huisvesten. Eind november 2017 waren er al 3 huurcontracten getekend en verschillende ruimtes in optie genomen.

Lees meer hierover in de raadsbrief


Raadsinformatiebijeenkomst 12 december

19-12-2017 | Op 12 december heeft de gemeenteraad een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone en het Bestemmingsplan Defensieterrein. Heel veel belanghebbenden hebben toen meegepraat. Benieuwd naar de inbreng?

Lees de bijlagen op de website van de gemeenteraad

Op 9 januari 2018 praat de raad verder over de plannen. We verwachten dat de raad tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2018 een besluit neemt.


Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl