Bouwprojecten Nieuws Merwedekanaalzone

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen rond de Merwedekanaalzone.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Merwedekanaalzone.

Inschrijven nieuwsbrief


Merwede Pluktuin geopend

12-07-2018| Op 12 juli is de Merwede Pluktuin officieel geopend door Kees Diepeveen. Hij is de nieuwe projectwethouder voor Merwedekanaalzone. De wethouder en andere aanwezigen plukten bloemen en gaven ze weg aan bijvoorbeeld een voorbijganger.

'Pluk een bloem', 'speel hier' en 'rust hier uit'. Deze uitnodigende boodschappen zijn sinds kort te lezen op de borden bij de Merwede Pluktuin. In de Pluktuin kunt u bijvoorbeeld zelf een veldboeket plukken en samenstellen. De tuin ligt aan de Kanaalweg langs het Merwedekanaal, ter hoogte van de Balijebrug.

De Merwede Pluktuin biedt bezoekers en voorbijgangers van het gebied in ontwikkeling een fleurige kennismaking. Iedereen die er langskomt mag komen uitrusten en/of plukken. Het is een gebaar voor de buurt in de aanloop naar de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Merwede. HIK Ontwerp heeft de pluktuin aangelegd in opdracht van de huidige gebiedseigenaren van Merwede.

Buurtgesprekken Rivierenwijk en Transwijk in september

De eerder aangekondigde buurtgesprekken zijn nu in september:

  • maandagavond 3 september in Transwijk
  • woensdagavond 12 september in Rivierenwijk

Mensen uit de buurt ontvangen hierover eind augustus een wijkbericht. Daarin staan ook de locaties en tijden. Tijdens deze inloopavonden zijn er mensen van de gemeente, eigenaren en ontwerpteams om vragen te beantwoorden. Er zijn onder andere presentaties over verkeer, voorzieningen, aantallen woningen en uitzicht. Ook is er een presentatie met een 3D-model van de toekomstige stadswijk Merwede.

We horen graag van buurtbewoners wat zij belangrijk vinden om mee te geven vanuit hun buurt of straat. Tijdens deze avonden brengen we ook uitgewerkte varianten naar voren voor het aantal en de plaats van bruggen voor langzaam verkeer. Over de varianten willen we dan graag met u het gesprek voeren.
Zoals we via deze nieuwsbrief hebben laten weten, waren de buurtgesprekken uitgesteld in afwachting van de komst van het nieuwe college.


Terugblik inloopbijeenkomst Defensieterrein

Op 11 juli was er een druk bezochte inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen op het voormalige Defensieterrein. Omwonenden waren hiervoor uitgenodigd door gebiedsontwikkelaar BPD. Belangstellenden konden op deze informatiemarkt meer te weten komen over de geplande woningbouw, bereikbaarheid, openbare ruimte en voorzieningen en het proces tot en met de realisatie.

BPD bracht de plannen in beeld: waar komen gebouwen, waar komt het park en hoe zit het met het verkeer? Ook is van gedachten gewisseld over hoe buurtbewoners verder geïnformeerd en betrokken willen zijn bij de verdere uitwerking. De reacties waren positief, aanwezigen waren vooral benieuwd naar het type woningen en de planning. Op de avond werden geen woningen verkocht. Daarvoor zijn de plannen nog niet ver genoeg gevorderd.
Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Stuur dan via de contactpagina van BPD een e-mailbericht  onder vermelding van ‘interesse voormalig defensieterrein’.


Saneringswerk Wilheminawerf gestart

Begin juli is gestart met de graafwerkzaamheden aan Kanaalweg 59. Dit is nodig voor de voorbereiding van Wilhelminawerf, de bouw van 167 woningen op het terrein tegenover Parkhaven. De sanering van de grond duurt naar verwachting tot eind augustus. De eerste meter grond van het terrein wordt afgegraven en vervangen door nieuwe schone grond. Het af- en aanvoeren van de grond gaat met afgesloten vrachtwagens. Ontwikkelaar en aannemer verwachten verder minimale overlast voor de omgeving. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.


Kanaal30 geopend

Op 22 juni opende wethouder Kees Diepeveen Kanaal30, een nieuwe creatieve hotspot aan Kanaalweg 30. Dit gebouw biedt betaalbare werkplekken aan creatieve ondernemers. Ook biedt het gebouw een restaurant en ruimte voor evenementen voor organisaties en bedrijven. Eigenaar BPD heeft het gebouw voor drie jaar beschikbaar gesteld aan Kanaal30 tot aan de ontwikkeling van het gebied. Afgelopen half jaar heeft Kanaal30 hard gewerkt om de voormalige drukkerij om te bouwen tot bruisende broedplaats. 


Bestemmingsplan Holland Casino vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 7 juni het bestemmingsplan voor Holland Casino vastgesteld. Daarmee is de verhuizing naar de Winthontlaan in de Merwedekanaalzone weer een stap dichterbij.

Lees meer


Voormalig defensieterrein schoon opgeleverd

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voormalige defensieterrein aan de Kanaalweg schoon opgeleverd aan de gemeente. Na een ingewikkelde sloop- en saneringsoperatie was het terrein van zo'n 7,4 hectare klaar voor de overdracht.

Op 15 mei was de feestelijke overdracht. Directeur Transacties en Projecten Rijksvastgoedbedrijf Roger Mol en wethouder Kees Geldof van de gemeente Utrecht tekenden de opleveringsakte in het aangrenzende monumentale Jongeriuscomplex. Als symbool kreeg wethouder Geldof (links op de foto) een oude lichtschakelaar die was gevonden tijdens de sloop. "Wij sluiten de poort, daarna kan de gemeente het licht weer aan doen", aldus Mol. De gemeente kocht het terrein onder voorwaarde dat het schoon zou worden opgeleverd. Hier komen 600 nieuwe woningen.

Lees het persbericht van het Rijksvastgoedbedrijf

Wethouder Kees Geldof (links) krijgt een oude lichtschakelaar overhandigd van Roger Bos (Rijksvastgoedbedrijf).

Uitkomsten mobiliteitsonderzoeken Merwedekanaalzone

06-04-2018 | De gemeenteraad heeft in februari 2018 de milieueffectrapportage (MER) en Ruimtelijke Agenda van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone vastgesteld. In de MER staat dat er in de Merwedekanaalzone 6.000 woningen bij kunnen komen. In de Ruimtelijke Agenda zijn vragen opgenomen om te onderzoeken of er op een verantwoorde en gezonde manier op termijn kunnen doorgroeien naar 9.000 woningen erbij in het gebied. Daarvoor zal op termijn wel de MER moeten worden geactualiseerd. Een deel van de onderzoeken gaat over mobiliteit. Hiervoor heeft de gemeente samen met de ontwikkelende partijen twee onderzoeken laten uitvoeren. De uitkomsten van deze mobiliteitsonderzoeken gebruiken we voor het maken van deel 2 van de Omgevingsvisie: het Uitwerkingsplan.

Het gaat om de volgende onderzoeken:


Verbouwing Eneco-centrale Kanaalweg neemt milieuhinder weg

16-03-2018 | De hulpwarmtecentrale aan de Kanaalweg 60a wordt verbouwd tot een warmteoverdrachtstation. Hierdoor is er geen milieuhinder meer voor de geplande woningbouw:

  • aan de Wilhelminawerf
  • op het voormalige Defensieterrein (voor een deel van de woningbouw)

Door de verbouwing komen er grond en gebouwen vrij voor verkoop en herontwikkeling. De 3 monumentale schoorstenen blijven.

Lees het persbericht


College blij met ambities schetsontwerp Merwede

13-03-2018| Het college is blij met de ambities in het schetsontwerp voor de ontwikkeling van Merwede, het gebied tussen de Wilhelminalaan en de Beneluxlaan. Dit ontwerp is gemaakt in opdracht van 6 particuliere grondeigenaren en de gemeente. Het college vindt de ambities in duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit goed. Sommige punten komen niet overeen met het gemeentelijk beleid, zoals de parkeernorm. Ook kan het college nog geen garanties geven over een hoger aantal woningen. Er staan voor nu in de Merwedekanaalzone 6.000 woningen gepland.

Lees het persbericht

Lees de reactiebrief van het college op het schetsontwerp Merwede

Lees meer over Merwede en bekijk het schetsontwerp


Omgevingsvisie aangepast na raadsbehandeling

02-03-2018 | De raad heeft een aantal punten in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone aangepast:

  • type woningen (aandeel sociale woningbouw en middeldure huur)
  • bruggen voor langzaam verkeer
  • gezond stedelijk leven
  • werkgelegenheid
  • het actief betrekken van met name bewoners in de omliggende buurten 

Lees de aangepaste omgevingsvisie  (pdf, 15 MB)

Lees ook: 'Groen licht voor 6000 woningen Merwedekanaalzone'

Lees meer over Omgevingsvisie en milieueffectrapportage Merwedekanaalzone


Factsheet Merwedekanaalzone beschikbaar

02-03-2017 | Waar ligt de Merwedekanaalzone? Wat is de opgave met dit gebied? Hoe gaat de besluitvorming en welke mijlpalen komen eraan? Vanaf nu is er een handige factsheet met antwoord op deze vragen, in woord en beeld.

Bekijk de factsheet Merwedekanaalzone  (pdf, 293 kB)


Nieuwe eigenaar Smart Business Park

21-02-2018 | Het terrein aan de Kanaalweg 14-19 met 12 kantoorgebouwen, beter bekend als Smart Business Park, is gewisseld van eigenaar. De vastgoedinvesteerders Round Hill Capital, G&S Vastgoed, en Boelens de Gruyter hebben dit terrein van bijna 4,5 hectare gekocht van de vorige eigenaar M7. Ze werken samen met de andere grondeigenaren van deelgebied 5 aan de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Merwede.

Bekijk het schetsontwerp Merwede van november 2017 (pdf, 48 MB)


Raad besluit op 8 februari over de Omgevingsvisie

02-02-2018 | De bespreking van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone en het bestemmingsplan Defensieterrein is doorgeschoven naar de raadsvergadering van donderdag 8 februari vanaf 10:30 uur. De verwachting is dat de raad dan een besluit neemt. Tijdens de raadsvergadering van 1 februari was er geen tijd meer voor deze agendapunten.

Bekijk de informatie op de agenda van de gemeenteraad


Hoogste punt Jongeriuscomplex bereikt

20-12-2017 | Het monumentale Jongeriuscomplex aan de Kanaalweg kreeg in november 2017 zijn twee lichttorens terug. Met de plaatsing van de glazen torens heeft de restauratie van het kantoor het hoogste punt bereikt. Eerder werden al 60 gerestaureerde glas-in-lood panelen teruggeplaatst. Als de restauratie klaar is, biedt ook het kantoor volgend jaar ruimte aan vergaderingen en congressen.

de hoogtse toren en glas in lood ramen jongeriuscomplex

Ruimte voor startende en groeiende bedrijven

Hoge gebouwen aan de Europalaan 100-500, vanaf boven genomen

19-12-2017 | Aan Europalaan 100 in de Merwedekanaalzone is er sinds kort een nieuwe werklocatie, speciaal voor starters en groeiende bedrijven. De werklocatie is 4.600m2 groot en kan enkele tientallen bedrijven huisvesten. Eind november 2017 waren er al 3 huurcontracten getekend en verschillende ruimtes in optie genomen.

Lees meer hierover in de raadsbrief


Raadsinformatiebijeenkomst 12 december

19-12-2017 | Op 12 december heeft de gemeenteraad een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone en het Bestemmingsplan Defensieterrein. Heel veel belanghebbenden hebben toen meegepraat. Benieuwd naar de inbreng?

Lees de bijlagen op de website van de gemeenteraad

Op 9 januari 2018 praat de raad verder over de plannen. We verwachten dat de raad tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2018 een besluit neemt.


Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl