Bouwprojecten Terugblik inloopavonden plannen Merwedekanaalzone in 2019

De 2 inloopavonden over de Merwedekanaalzone in Kanaal30 zijn drukbezocht. Er waren ongeveer 250 (25 november) en 150 (27 november) buurtbewoners, ondernemers, gebruikers van het gebied, mensen die hier graag willen wonen en andere belangstellenden aanwezig. Doel was iedereen bijpraten over de voortgang van de plannen en de onderzoeken die zijn gedaan en ruimte geven voor vragen en opmerkingen. De inbreng op deze avonden is nog input voor het advies naar het college van burgemeester en wethouders.

Waarover gingen de vragen?

Veel vragen en zorgen waren er over de nieuwe wandel- en fietsbruggen. De noodzaak van deze bruggen komt naar voren uit het onderzoek dat is uitgevoerd door een verkeerskundig bureau. Ook waren er vragen over het parkeren en de nieuwe mobiliteitsoplossingen.Andere thema’s waar mensen meer over wilden weten waren het type woningen en voorzieningen, de hoogte van de gebouwen, groen, de inrichting van de publieke ruimte en de buurtaanpak Rivierenwijk en Transwijk.

Lees de samenvatting van de vragen en opmerkingen en het uitgebreide verslag. Aanwezigen, college en raad hebben deze informatie al ontvangen.

Hoe verder

Nadat het college de plannen heeft vrijgegeven, start de inspraak. De bruggenstudie waar veel mensen naar vragen, komt vóór de start van de inspraak beschikbaar. We informeren u tegen die tijd hoe u kunt reageren op de plannen. Ook houden we dan informatieavonden waar we u graag voor uitnodigen. De inspraaktermijn duurt 6 weken. Hierna worden de reacties verwerkt en neemt het college een definitief standpunt in. Vervolgens gaan de plannen naar de gemeenteraad voor een besluit.

Lees meer over de inspraak

Lees meer in de uitgebreidere raadsinformatiebrief van 18 september 2019 (pdf, 40 kB)

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl