Bouwprojecten Waar wordt aan gewerkt en wat is al zichtbaar?

Waar wordt nu aan gewerkt binnen de Merwedekanaalzone? Welke werkzaamheden zijn al zichtbaar? U leest het op deze pagina.

Wat gebeurt er nu?

Openbare ruimte rond City Campus Max vernieuwd

In het laatste kwartaal van 2017 is de openbare ruimte rond City Campus Max opgeknapt. Eind januari 2018 was het werk klaar. Wat is er gedaan?

 • Er is een smallere rijbaan die past bij een verkeerssnelheid van 30 kilometer per uur
 • Er is nieuwe verharding met gebakken klinkers rondom het gebouw
 • Er zijn 328 extra fietsenrekken neergezet tussen hagen
 • De openbare verlichting is verbeterd en de riolering aangepast
 • Er zijn ondergrondse containers voor plastic en papier, glas en restafval geplaatst
 • Er zijn nieuwe bomen geplant
 • Voor de hoofdingang van het gebouw zijn picknickbanken geplaatst

Bestemmingsplan Holland Casino

Impressie Holland Casino

De gemeenteraad heeft op 7 juni 2018 het bestemmingsplan voor de nieuwe locatie van Holland Casino aan de Winthontlaan vastgesteld. Het plan maakt verplaatsing mogelijk van het casino dat nu nog gevestigd is aan de Overste den Oudenlaan. Hierna kan de gemeente de gemeente ook de omgevingsvergunning verlenen en kan de bouw van start. Lees verder het persbericht van 20 april over het eerdere collegebesluit.

Inpassing in de omgeving

Het nieuwe gebouw van Holland Casino komt op Winthontlaan 8-12 naast het Van der Valkhotel en de A12. In het nieuwe gebouw komt ook horeca met een terras aan de kant van het kanaal. Deze zijn los van het casino te bezoeken. Het plan sluit aan op de gewenste verandering van de Merwedekanaalzone en zorgt voor een extra stukje levendigheid in dit deel van het gebied. Het gebouw krijgt ook een parkeergarage met ongeveer 600 plaatsen. Door de locatie dicht bij de snelweg rijden de bezoekers, die vaak met de auto komen, minder ver door de stad. De gevel van de nieuwbouw kan verkleuren door een led-verlichting. De gemeente heeft voorwaarden gesteld aan de sterkte van het licht en aan hoe vaak de kleuren wisselen. Ook is er veel aandacht voor energie en duurzaamheid. Zo komt er een warmte-koudeopslag onder het gebouw, waardoor de restwarmte van het casino in de toekomst mogelijk voor andere ontwikkelingen in het gebied gebruikt kan worden. Het nieuwe casino gaat naar verwachting eind 2019 of begin 2020 open.


Onderzoek mogelijkheden woningbouw Eendrachtlaan 10

Dit plangebied ligt tegenover Lux en Pax (overkant Beneluxlaan). De initiatiefnemer wil het bestaande kantoorpand slopen en ruim 200 appartementen (van 40 tot 110m2) bouwen voor starters, doorstromers en jonge gezinnen. Initiatiefnemer en gemeente hebben de plannen verder uitgewerkt. Bewoners van de omringende appartementencomplexen en andere belanghebbenden konden eind maart 2018 reageren op de plannen tijdens een inloopavond. Er is gesproken over de indeling van het gebouw, het gebruik van deelauto’s en de fietsenberging en de inrichting van de openbare ruimte. Een aantal omwonenden gaf aan dat zij hier graag willen gaan wonen.

De reacties van de inloopavond verwerken we in de bouwenvelop. In deze bouwenvelop legt de gemeente de eisen, wensen en randvoorwaarden vast. De ontwikkelaar moet daar rekening mee houden bij de verdere uitwerking van de plannen. De bouwenvelop gaat in de zomer van 2018 naar het college. Als het college het plan heeft goedgekeurd, start de procedure om de bestemming te wijzigen van kantoor naar wonen. Omwonenden kunnen dan weer reageren. Daarna gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad, die moet een besluit nemen.


Startersappartementen Europalaan 100-500 - Stadspoort Zuid

Hoge gebouwen aan de Europalaan 100-500, vanaf boven genomen

5 kantoorgebouwen zijn geschikt gemaakt voor tijdelijk wonen in de komende 5 jaar. Het gaat om 75 tot 150 ruime startersappartementen van 105 of 112m2. Huurprijs vanaf € 850 exclusief. 
Op 1 mei 2017 kwamen de eerste bewoners in het getransformeerde kantoorpand wonen. Het grote parkeerterrein krijgt een groene invulling waar ook gesport kan worden. Initiatiefnemer en investeringsmaatschappij BORON oriënteert zich op herontwikkeling van de locatie. Vooruitlopend op een definitieve herontwikkeling, zoekt BORON huurders om leegstand tegen te gaan en de mogelijkheden voor wonen op deze locatie in de Merwedekanaalzone te laten zien.

Lees meer informatie over het project Stadspoort Zuid


Ruimte voor startende en groeiende bedrijven

Aan Europalaan 100 in de Merwedekanaalzone is er sinds eind 2017 een nieuwe werklocatie, speciaal voor starters en groeiende bedrijven. De werklocatie is 4.600m2 groot en kan enkele tientallen bedrijven huisvesten.

Lees meer hierover in de raadsbrief


Plan Wilhelminawerf gaat bouwfase in

Wilhelminawerf gezien vanuit de lucht

Het plan voor Wilhelminawerf gaat de bouwfase in. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Aan de Kanaalweg 59, tegenover de woonwijk Parkhaven, komen 4 appartementengebouwen met in totaal 167 appartementen, een gebouwde parkeervoorziening, een nieuw te graven privébinnenhaven en een horecapaviljoen.

De bouw start in april 2019. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners er in de 2e helft van 2020 intrekken. Dit is een project van Kondor Wessels Projecten.


Verbouwing Eneco-centrale Kanaalweg neemt milieuhinder weg

De hulpwarmtecentrale aan de Kanaalweg 60a wordt verbouwd tot een warmteoverdrachtstation. Hierdoor is er geen milieuhinder meer voor de geplande woningbouw:

 • aan de Wilhelminawerf
 • op het voormalige Defensieterrein (voor een deel van de woningbouw)

Door de verbouwing komen er grond en gebouwen vrij voor verkoop en herontwikkeling. De 3 monumentale schoorstenen blijven.

Lees het persbericht


Voorbereiding nieuwe stadswijk

Hier lag vroeger het Defensieterrein. Dit gebied ligt aan het Merwedekanaal en komt naast het Jongerius Complex. Het gaat in totaal om 600 woningen: koop- en huurappartementen en eengezinswoningen.
Nieuwe stadswijk Merwedekanaal (eerder Defensieterrein)


Wat is al zichtbaar?

 • City Campus Max: bijna 1.000 appartementen voor studenten en starters (bewoond vanaf juli 2009)
 • Lux en Pax: 2 gebouwen van 9 en 4 verdiepingen met in totaal 257 starterswoningen op hoek Kanaalweg en Beneluxlaan (bewoond vanaf september 2016)
 • Van der Valk conferentiehotel aan de Winthontlaan
 • gerestaureerde Villa Jongerius
 • sloop Defensiegebouwen aan de Overste den Oudenlaan
 • vestiging nieuwe (creatieve) bedrijven, zoals De Vechtclub, De Alchemist, Peper in je Pand en De Stadstuin
City Max
Lux en Pax. Foto: Corné Bastiaans
Villa Jongerius
Villa Jongerius

Zoektocht nieuwe locatie tippelzone beëindigd

De beoogde nieuwe locaties voor de tippelzone blijken allebei niet geschikt. Na consultatie van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden heeft het college besloten de zoektocht te beëindigen. Dit betekent dat er opnieuw een afweging moet worden gemaakt tussen het bestaande prostitutiebeleid met de bestaande tippelzone aan de Europalaan en de wens om in de Merwedekanaalzone een nieuwe stadswijk te ontwikkelen.

Lees het persbericht
Lees de raadsbrief
Lees meer over de tippelzone


Verhuizing stadsbusstalling is stap dichterbij

De huidige plek van de stadsbusstalling aan de Europalaan is een belangrijke kavel voor de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone. Vestiging van de stadsbusstalling in Westraven lijkt wenselijk en haalbaar. Het college heeft de kaders hiervoor bepaald. Provinciale Staten heeft op 24 september besloten om dit terrein aan te kopen.
Lees het persbericht


Meer informatie

Bouwinitiatieven op kaart

Wilt u meer informatie over de bouwinitiatieven in de Merwedekanaalzone en weten waar ze zijn? Bekijk de kaart.

Meerjarenplan Stedelijke Ontwikkeling

Meer informatie over de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl