Bouwprojecten Museumhotel en uitbreiding nijntje museum

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
onbekend

In het zuidelijk deel van het Museumkwartier ligt de Lange Nieuwstraat. Daar heeft zorginstelling Altrecht een deel van haar panden verkocht. Het gebouw en de binnentuin die erbij hoort zijn nu in bezit van VORM Ontwikkeling. De gemeente bedenkt samen met Vorm Ontwikkeling en het Centraal Museum een plan om het gebouw te veranderen.

Wat gebeurt er (en waarom)?

Het college heeft het startdocument bepaald voor de uitvoering van het Museumhotel en de groei van het nijntje museum. Het startdocument is er gekomen op initiatief van VORM Ontwikkeling en het Centraal Museum Utrecht.

Belangrijkste punten uit het startdocument

  • Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat wordt verbouwd.
  • Het gebouw naast de binnentuin wordt gesloopt.
  • Er komen 2 nieuwe bijgebouwen. 1 voor het museum en 1 voor het hotel.
  • De hotelexploitant en het Centraal Museum geven samen vorm aan het Museumhotel.
  • Met de nieuwbouw kan het nijntje museum uitbreiden zodat het beter het groeiende aantal bezoekers kan ontvangen.
  • Deze plannen verbeteren de energieprestatie van het gebouw, dragen bij aan de economie en verbeteren gezond stedelijk leven in Utrecht.

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het plan met een raadsbrief (pdf, 50 kB)

Vervolg

De gemeente stelt de bouwenvelop op, dit doen we in nauwe samenwerking met VORM Ontwikkeling en het Centraal Museum. In de bouwenvelop staan de belangrijkste voorwaarden waaraan de plannen voor het Museumhotel en uitbreiding van het nijntje museum moeten voldoen. Bij de samenstelling van dit document nemen we ook de verbeterpunten, ideeën en wensen van de buurtbewoners mee die op de informatieavond van 14 oktober 2019 naar voren zijn gekomen.

Lees het startdocument Lange Nieuwstraat Museumhotel en uitbreiding Centraal Museum (pdf, 1.381 kB).

Lees de terugkoppeling van de informatieavond van 14 oktober 2019 (pdf, 79 kB)

Meedenken en op de hoogte blijven

Hebt u vragen of suggesties? Stuur dan een e-mail aan museumhotel@utrecht.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

In het voorjaar van 2020 organiseren wij samen met Vorm Ontwikkeling en het Centraal Museum een informatieavond over de bouwenvelop. De datum is nog niet bekend.

Wilt u graag op de hoogte blijven, stuur dan een e-mail naar museumhotel@utrecht.nl. Wij informeren u dan via e-mail over het verdere proces. Ook kunnen wij u dan persoonlijk uitnodigen voor de bijeenkomsten.

Wat is al gebeurd?

14 oktober 2019Informatieavond voor de buurt
26 juni 2019College van Burgemeester en Wethouder stelt startdocument vast
2017 t/m juni 2019Afstemming over plannen tussen gemeente, VORM Ontwikkeling en Centraal Museum
Januari 2017Gebouwen worden verkocht aan VORM Ontwikkeling
Juni 2016Altrecht start verkoopprocedure

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur