Bouwprojecten Museumhotel en uitbreiding nijntje museum

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2022

In het zuidelijk deel van het Museumkwartier ligt de Lange Nieuwstraat. Daar heeft zorginstelling Altrecht een deel van haar panden verkocht. Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat 237, het gebouw op het binnenterrein en de binnentuin die erbij hoort zijn nu in bezit van VORM Ontwikkeling. Hier wil de ontwikkelaar een museumhotel ontwikkelen en het museum in de binnentuin uitbreiden.

Wat komt er?

De ontwikkelaar heeft bij de gemeente een voorstel ingediend om in het pand een museumhotel te realiseren. In de binnentuin van het pand kan het Centraal Museum het nijntje museum uitbreiden.

Bouwenvelop

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeente een bouwenvelop opgesteld. Daarin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden om een hotel te realiseren en het museum uit te breiden. Wij hebben hierin ook de verbeterpunten, ideeën en wensen van de buurtbewoners opgenomen.

Belangrijkste punten uit de concept bouwenvelop

  • Het gebouw aan de Lange Nieuwstraat wordt verbouwd en het gebouw op het binnenterrein wordt gesloopt.
  • Er komen 2 nieuwe gebouwen op het binnenterrein. 1 voor het hotel: voor hotelkamers en horeca. En 1 voor het museum: voor tentoonstellingsruimte, museumcafé en theater.
  • Het hotel krijgt een bijzonder concept: een museumhotel. Daarvoor is er een samenwerking met het Centraal Museum.
  • Het binnenterrein wordt opnieuw ingericht en wordt daardoor groener.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail aan museumhotel@utrecht.nl en vermeld daarin uw contactgegevens. Wij nemen dan contact met u op.

Bekijk de bouwenvelop museumhotel en uitbreiding nijtje museum (pdf, 11,2 MB)

In het filmpje hieronder leggen we u kort de belangrijste onderdelen van de concept-bouwenvelop uit.

Reageer op plan museumhotel en uitbreiding nijntje museum

Reageer op bouwenvelop

Tot en met 25 oktober 2020 kunt u reageren op de concept-bouwenvelop. Dat kan per e-mail via museumhotel@utrecht.nl

Vervolg

We verzamelen alle reacties op de conceptversie van de bouwenvelop. Op basis daarvan werken we de plannen verder uit tot een definitieve bouwenvelop. Die leggen we ter vaststelling voor aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna starten we de procedures om een nieuw bestemmingsplan op te stellen en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan reageren. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunt u tegen het besluit in beroep gaan.

Bouwverkeer

Tijdens de informatieavond in oktober 2019 waren er veel vragen over bouwverkeer. Het bouwverkeer houdt zich aan de geldende beperkingen in de binnenstad. De ontwikkelaar heeft met het Woudagebouw en het Vrouwjuttenhof ervaring met dit soort projecten midden in de binnenstad. Ze zijn de details aan het uitwerken, wat onderdeel van de omgevingsvergunning is. De gemeente publiceert alle ontwerp omgevingsvergunningen op www.utrecht.nl/gemeenteberichten

Als u het niet eens bent met de ontwerp omgevingsvergunning, kunt u een zienswijze (reactie) indienen. De vergunning is dan nog niet verleend. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het verlenen van de vergunning bent.

Planning
WanneerWat
Tot en met 25 oktoberReageren op concept-bouwenvelop
Najaar 2020Verwerken reacties en aanpassingen aan bouwenvelop
Eind 2020-begin 2021Vaststellen definitieve bouwenvelop door college van B en W
Voorjaar 2021Start procedure nieuw bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning
Medio 2021Concept bestemmingsplan inzien en reageren
Eind 2021Definitief besluit bestemmingsplan

Wat is al gebeurd?

  • 14 oktober 2019: informatieavond voor de buurt (pdf, 78 kB).
  • 26 juni 2019: college van B en W stelt startdocument (pdf, 1,4 MB) vast en informeert de gemeenteraad (pdf, 49 kB) over het plan.
  • 2017 tot en met juni 2019: afstemmen over plannen tussen gemeente, VORM Ontwikkeling en Centraal Museum.
  • Januari 2017: gebouwen verkocht aan VORM Ontwikkeling.
  • Juni 2016: Altrecht start verkoopprocedure.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur