Bouwprojecten Musketon: gebouw moderner maken

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2020/2021

De gemeente wil multifunctionele accommodatie (MFA) de Musketon moderner maken. Ook moet het een nog fijnere ontmoetingsplek worden voor de buurt.

Wat komt er en waarom?

Om verschillende redenen willen we de Musketon moderniseren.

 • Het gebouw is bijna 40 jaar oud en heeft een grote opknapbeurt nodig.
 • De gebruikers willen dat we onderzoeken of het pand moderner kan worden ingericht. De uitstraling, de inrichting en de installaties van het gebouw zijn verouderd en er is weinig lichtinval.
 • We kunnen het gebouw duurzamer maken, slimmer inrichten en aanpassen aan de behoeften van de verschillende gebruikers.
 • Door het vertrek van de kinderopvang staat het gebouw voor een deel leeg. Leegstand is erg kostbaar. Het gezondheidscentrum wordt mogelijk de nieuwe huurder. De gemeente hoopt dat daarmee weer alle ruimten kunnen worden verhuurd.

Wat betekent dit voor de bewoners van Lunetten?

Na goedkeuring van de plannen door het college en na de verbouwing:

 • kunt u ook terecht voor een bezoek aan de huisarts, fysiotherapeut, fitness of het ophalen van een recept
 • kunt u nog steeds terecht voor de huidige activiteiten
 • kan de theaterzaal blijven en komt daar de ontmoetingsfunctie bij
 • wordt de Musketon opener, lichter en meer uitnodigend
 • wordt de Musketon een centrum voor alle bewoners van Lunetten

De Musketon blijft een plek voor ontspanning en ontmoeting. Dit wordt gewaarborgd door een centrale plek te creëren voor ontmoeting in het hart van het pand. De omliggende delen krijgen elk een specifieke functie.

Plattegrond

Op de plattegronden hieronder ziet u het voorlopige schetsontwerp.

Bekijk de plattegrond met de indeling van de begane grond (pdf, 227 kB)

Bekijk de plattegrond met de indeling van de eerste verdieping (pdf, 92 kB)

Impressietekeningen

Hieronder ziet u tekeningen van de architect. Hierin laat hij zien hoe het gebouw eruit kan komen te zien. Dit betekent niet dat het er precies zo uit komt te zien. De tekeningen van de binnenkant zijn grijs zodat u er zelf een sfeer bij kan verbeelden. De materialen en kleuren worden op een later moment in het traject gekozen. 

Ontwerpfase

In juni beslist het college over het inzetten van een onafhankelijke procesbegeleider om de gebruikers te ondersteunen. En ze beslissen over het doorgaan met het project naar de volgende fase: de ontwerpfase. In deze volgende fase worden de nodige technische onderzoeken gedaan, er wordt een gedetailleerd programma van eisen (PvE) opgesteld en er wordt een ontwerp gemaakt. Dit doen we in samenwerking met huurders en in participatie met de gebruikers en bewoners.

De ontwerpfase duurt minimaal 1,5 jaar. In deze fase presenteren we verschillende keren conceptontwerpen aan de (eind)gebruikers om te toetsen of deze voldoen aan de functionele en technische eisen van het programma van eisen.

Uitvoering

Na de fase van onderzoek en ontwerp volgt de fase van voorbereiding van de uitvoering. In deze fase wordt een aannemer geselecteerd, een omgevingsvergunning aangevraagd en tijdelijke huisvesting geregeld, pas dan kan de verbouwing starten. Het streven is medio 2020, we houden er rekening mee dat dit mogelijk een jaar later is.

Op de hoogte blijven en meedenken

Het college van B en W moet nog een besluit nemen. Er is dus nog alle ruimte voor invloed van bijvoorbeeld bewoners en betrokkenen. De plannen zijn ontstaan in overleg met de huurders. In de komende fase willen we de plannen uitwerken tot een 'definitief ontwerp'. We betrekken hierbij de huurders, de gebruikers en de bewoners.

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar musketon@utrecht.nl. Geef in uw e-mail aan of u betrokken wilt zijn bij de ontwerpfase, alleen geïnformeerd wilt worden over de voortgang of ergens op wilt reageren.

Denk mee met het Welzijnsdeel

Aan alle toekomstige huurders is gevraagd om eind oktober een programma van eisen op te stellen. Daarmee gaat een architect aan de slag. Voor het welzijnsdeel stellen we dit samen op met bezoekers en (toekomstig) gebruikers en huurders.
In 3 dagen gaan wij verlangens verzamelen en hiermee puzzelen. Daarna bekijken we hoe we deze verlangens kunnen omzetten naar een programma van eisen. Met als einddoel een toekomstbestendig en realistisch plan. Daarin moeten de eindgebruikers zichzelf en elkaar herkennen.

Deelt u met ons uw verlangen en puzzelt u mee?

Kom tussen 10.00 - 21. 00 langs in de Musketon op een tijdstip dat voor u uitkomt.

Dag 1 - Verlangens op 19 september

Hoe vinden alle huidige activiteiten straks ook weer een plek? Welke verlangens en ideeën leven er voor de nieuwe inrichting? Zijn er nieuwe verlangens naar andere mogelijkheden voor nieuwe activiteiten in het gebouw?

Dag 2 - Puzzelen op 3 oktober

Hoe passen alle verzamelde verlangens en ideeën bij elkaar? Zijn er slimme combinaties te maken? Past het in de ruimtes?

Dag 3 - Programma van eisen op 17 oktober

Hoe vertalen we alle verlangens en onze puzzel in een programma van eisen waarmee de architect aan de slag kan?

Vragen? Of wilt u uw verlangens en ideeën per e-mail sturen? Kijk dan eerst in deze documenten of uw informatie hier al bij staat.
E-mailadres: musketon@utecht.nl

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
juli 2019start verfijnen programma van eisen
september - oktober 2019Gesprek tussen gemeente en alle gebruikers over Functioneel Programma van Eisen (FPvE).
november 2019start schetsontwerp
midden 2020 of laterstart uitvoeringsfase

De afbeelding hieronder geeft het proces weer vanaf onderzoek naar haalbaarheid tot en met de uitvoering.

Wat is er al gebeurd?

Informatieavond 9 juli

Op 9 juli was er een informatiebijeenkomst.Wethouder Van Ooijen maakte toen duidelijk dat weniet om de zorgen van de betrokkenen heen kunnen. We trekken daarom een half jaar extra uit om het ontwerp van de verbouwing van de Musketon met alle betrokkenen goed vorm te geven.

In september en oktober gaat de gemeente in gesprek met alle gebruikers over het Functioneel Programma van Eisen (FPvE). Iedere huurder van de Musketon geeft voor zijn eigen deel aan wat er nodig is en wat de wensen zijn. Deze voegen we samen in het Programma van Eisen en verwerken we in een tijdelijk schetsontwerp.

Vervolggesprek 3 april 2019

De gemeente heeft een handtekeningenactie ontvangen over de plannen voor de theaterzaal van de Musketon. Dit zorgde voor een gesprek met de aanbieders van de handtekeningenactie en mensen die eerder hebben gezegd mee te willen denken over de theaterzaal. Wethouder Vastgoed Victor Everhardt was hierbij aanwezig.

De voornaamste wens van de betrokkenen: de theaterzaal beschikbaar houden voor buurtactiviteiten zoals deze nu gebruikt wordt. De gemeente wil ook dat de vernieuwde Musketon ruimte blijft bieden voor deze activiteiten. Hoe we dit doen, vullen we samen met de gebruikers in.

De belangrijkste adviezen van bewoners en gebruikers tijdens dit gesprek:

 • Betrek bewoners/gebruikers en vrijwilligers als gesprekspartners.
 • Zorg ervoor dat iedereen mee kan praten.
 • Zorg voor beter contact met de bewoners. Bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief.

Let bij het uitwerken van de plannen op:

 • Toegankelijkheid, zowel binnen als buiten het gebouw.
 • Privacy van bezoekers van het gezondheidscentrum.
 • Of bepaalde functies wel of niet samengevoegd kunnen worden.
 • Het indelen van activiteiten: hoe doe je dat als een aantal activiteiten van de grote zaal naar andere groepsruimten moeten verhuizen.
 • Een herkenbare, duidelijke ingang die geen tocht veroorzaakt
 • Het DOCK vanuit zijn sociale makelaarsrol meedoet.
 • De kans om een wijkcultuurcentrum te worden.

Inloopmomenten op 12 en 20 februari en 10 en 23 april 2019

Tijdens de inloopmomenten was de projectleider van de gemeente aanwezig in de Musketon. Zij is met de omwonenden en gebruikers in gesprek gegaan over de plannen. Aanwezigen konden hun zorgen en vragen uitspreken.

Bewonersavond 23 januari 2019

We hebben bewoners en gebruikers tijdens de bewonersavond geïnformeerd over de conceptplannen. Zij stelden kritische vragen, maar er waren ook positieve reacties. In totaal hebben we 78 reactieformulieren opgehaald. In deze formulieren staan vragen, verzoeken, zorgen en ideeën. De gemeente voegt de reacties samen en gaat deze beantwoorden.

Bekijk de reacties van gebruikers en omwonenden en de antwoorden van de gemeente, bijgewerkt op 23 april (pdf, 261 kB)

 

Hulp en contact De Musketon

Telefoon

14 030

Uw mening