Bouwprojecten Musketon: gebouw moderner maken

© architect Albert Retel

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2020/2021

De gemeente wil multifunctionele accommodatie (MFA) de Musketon moderner maken. Ook moet het een nog fijnere ontmoetingsplek worden voor de buurt.

Wat komt er en waarom?

Om verschillende redenen willen we de Musketon moderniseren.

 • Door het vertrek van de kinderopvang staat het gebouw voor een deel leeg. Leegstand is erg kostbaar. Het gezondheidscentrum wordt mogelijk de nieuwe huurder. De gemeente hoopt dat daarmee weer alle ruimten kunnen worden verhuurd.
 • De gebruikers willen dat we onderzoeken of het pand moderner kan worden ingericht.  De uitstraling, de inrichting en de installaties van het gebouw zijn verouderd en er is weinig lichtinval.
 • We kunnen het gebouw duurzamer maken, slimmer inrichten en aanpassen aan de behoeften van de verschillende gebruikers.

Wat betekent dit voor de bewoners van Lunetten?

Na goedkeuring van de plannen door het college en na de verbouwing:

 • kunt u ook terecht voor een bezoek aan de huisarts, fysiotherapeut, fitness of het ophalen van een recept
 • kunt u nog steeds terecht voor de huidige activiteiten
 • kan de theaterzaal blijven en komt daar de ontmoetingsfunctie bij
 • wordt de Musketon opener, lichter en meer uitnodigend
 • wordt de Musketon een centrum voor alle bewoners van Lunetten

De Musketon blijft een plek voor ontspanning en ontmoeting. Dit wordt gewaarborgd door een centrale plek te creëren voor ontmoeting in het hart van het pand. De omliggende delen krijgen elk een specifieke functie.

Plattegrond

Op de plattegronden hieronder ziet u het voorlopige schetsontwerp.

Bekijk de plattegrond met de indeling van de begane grond (pdf, 227 kB)

Bekijk de plattegrond met de indeling van de eerste verdieping (pdf, 92 kB)

Impressietekeningen

Hieronder ziet u tekeningen van de architect. Hierin laat hij zien hoe het gebouw eruit kan komen te zien. Dit betekent niet dat het er precies zo uit komt te zien. De tekeningen van de binnenkant zijn grijs zodat u er zelf een sfeer bij kan verbeelden. De materialen en kleuren worden op een later moment in het traject gekozen. 

Klik om te vergroten
© architect Albert Retel

Ontwerpfase

In juni beslist het college over het inzetten van een onafhankelijke procesbegeleider om de gebruikers te ondersteunen. En ze beslissen over het doorgaan met het project naar de volgende fase: de ontwerpfase. In deze volgende fase worden de nodige technische onderzoeken gedaan, er wordt een gedetailleerd programma van eisen (PvE) opgesteld en er wordt een ontwerp gemaakt. Dit doen we in samenwerking met huurders en in participatie met de gebruikers en bewoners.

De ontwerpfase duurt minimaal 1,5 jaar. In deze fase presenteren we verschillende keren conceptontwerpen aan de (eind)gebruikers om te toetsen of deze voldoen aan de functionele en technische eisen van het programma van eisen.

Uitvoering

Na de fase van onderzoek en ontwerp volgt de fase van voorbereiding van de uitvoering. In deze fase wordt een aannemer geselecteerd, een omgevingsvergunning aangevraagd en tijdelijke huisvesting geregeld, pas dan kan de verbouwing starten. Het streven is medio 2020, we houden er rekening mee dat dit mogelijk een jaar later is.

Op de hoogte blijven en meedenken

Het college van burgemeester en wethouders moet nog een besluit nemen. Er is dus nog alle ruimte voor invloed van bijvoorbeeld bewoners en betrokkenen. De plannen zijn ontstaan in overleg met de huurders. In de komende fase willen we de plannen uitwerken tot een 'definitief ontwerp'. We betrekken hierbij de huurders, de gebruikers en de bewoners.

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar musketon@utrecht.nl. Geef in uw e-mail aan of u betrokken wilt zijn bij de ontwerpfase, alleen geïnformeerd wilt worden over de voortgang of ergens op wilt reageren.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
9 juli 2019informatieavond
waar: Musketon, theaterzaal
hoe laat: inloop 19.00 uur, start 19.30 uur - 21.00 uur
juli 2019start verfijnen programma van eisen
november 2019start schetsontwerp
midden 2020 of laterstart uitvoeringsfase

De afbeelding hieronder geeft het proces weer vanaf onderzoek naar haalbaarheid tot en met de uitvoering.

Wat is er al gebeurd?

Vervolggesprek 3 april 2019

Op 3 april was een vervolggesprek met aanbieders van de petitie theaterzaal en de mensen die expliciet hebben aangegeven mee te willen denken over de theaterzaal. Bij dit gesprek was wethouder vastgoed Victor Everhardt (namens het college) het eerste uur ook aanwezig.

Naar voren kwam dat de voornaamste zorg gaat over het kunnen behouden van de functionaliteit en beschikbaarheid van de theaterzaal voor de buurtactiviteiten, zoals deze nu gebruikt wordt. Het behoud is ook het uitgangspunt van de gemeente. We hebben besproken dat wanneer dit toch niet blijkt te kunnen we te maken krijgen met een nieuwe situatie en dat we dan moeten zoeken naar een oplossing.
Wethouder Victor Everhardt heeft de aanwezigen naar hun ideeën gevraagd voor het verbeteren van de aanpak door de gemeente en het vertrouwen vergoten bij de bewoners en gebruikers.

De belangrijkste adviezen waren:

 • Betrek bewoners/gebruikers als volwaardige gesprekspartners.
 • Zorg voor betere communicatie richting de bewoners. Bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief. Zorg ervoor dat iedereen mee kan praten. 

Verder is gevraagd om bij het verder werken aan de plannen oog te hebben voor:

 • Toegankelijkheid, zowel binnen als buiten het pand.
 • Privacy van bewoners, vooral met oog op de komst van het gezondheidscentrum.
 • Vrijwilligers, zodat ze gemotiveerd blijven.
 • Functionaliteit: 'welke functies kunnen wel of juist niet samengevoegd worden?'
 • Verdringing van andere activiteiten als een aantal activiteiten van de theater/grote zaal/ontmoetingsruimte naar de andere groepsruimten moeten verhuizen.
 • Ingang: overzichtelijkheid/herkenbaarheid/tocht.
 • Betrokkenheid van het DOCK vanuit zijn sociaal makelaarsrol.
 • Kans van een wijkcultuurcentrum.

Inloopmomenten op 12 en 20 februari en 10 en 23 april 2019

Tijdens de inloopmomenten was de projectleider van de gemeente aanwezig in de Musketon. Zij is met de omwonenden en gebruikers in gesprek gegaan over de plannen. Aanwezigen konden hun zorgen en vragen uitspreken.

Bewonersavond 23 januari 2019

We hebben bewoners en gebruikers tijdens de bewonersavond geïnformeerd over de conceptplannen. Zij stelden kritische vragen, maar er waren ook positieve reacties. In totaal hebben we 78 reactieformulieren opgehaald. In deze formulieren staan vragen, verzoeken, zorgen en ideeën. De gemeente voegt de reacties samen en gaat deze beantwoorden.

Bekijk de reacties van gebruikers en omwonenden en de antwoorden van de gemeente, bijgewerkt op 23 april (pdf, 261 kB)

Hulp en contact De Musketon

Telefoon

14 030