Bouwprojecten Musketon: gebouw moderner maken

Fase project
In voorbereiding

Verwachte uitvoering
2024

We willen multifunctionele accommodatie (MFA) de Musketon moderner maken. Het gebouw is bijna 40 jaar oud en heeft een grote opknapbeurt nodig. Ook moet het een nog fijnere ontmoetingsplek worden voor de buurt. We onderzochten daarom samen met Samen Musketon en de gewenste huurders Bibliotheek, Buurtteam, Buurtcentrum en Gezondheidscentrum hoe De Musketon kan worden verbouwd.

Wat komt er en waarom?

De Musketon blijft een plek voor ontspanning en ontmoeting. Dit waarborgen we door een centrale plek te maken voor ontmoeting in het hart van het gebouw. De omliggende delen krijgen elk een specifieke functie.

 • Moderner gebouw: de uitstraling en de inrichting worden opgefrist en de installaties van het gebouw worden vervangen. Ook is er na de verbouwing meer lichtinval in de Musketon.
 • Duurzamer gebouw: slimmer inrichten en aanpassen aan de behoeften van de verschillende gebruikers.

Nieuwe huurder

Het gezondheidscentrum wordt mogelijk de nieuwe huurder van het gebouw. Daarmee worden alle ruimten weer verhuurd, er is nu sprake van kostbare leegstand. De mogelijke komst van het gezondheidscentrum naar De Musketon draagt bij aan de centrale functie die het heeft voor de bewoners.

Na goedkeuring plannen en na verbouwing...

 • kunt u ook terecht voor een bezoek aan de huisarts, fysiotherapeut, fitness of het ophalen van een recept
 • kunt u nog steeds terecht voor de huidige activiteiten
 • kan de theaterzaal blijven en komt daar de ontmoetingsfunctie bij
 • wordt de Musketon opener, lichter en meer uitnodigend
 • wordt de Musketon een centrum voor alle bewoners van Lunetten

Onderzoek

We hebben onderzocht hoe we De Musketon kunnen verbouwen. Dit deden we samen met de mogelijke nieuwe huurders bibliotheek, buurtteam, buurtcentrum en gezondheidscentrum. Ook dacht Samen Musketon mee. In Samen Musketon zitten gebruikers en bewoners. Iedereen heeft voorwaarden en aandachtspunten meegegeven voor het vervolg.

Uit het onderzoek blijkt dat 2 varianten (variant 1 en 3) kans maken. In beide varianten blijft de theaterfunctie. Het verschil tussen deze 2 varianten is de indeling van het buurtcentrum. Hieronder leest u wat dit verschil betekent.

Op de plattegronden hieronder ziet u een tekening van de voorlopige schetsontwerpen van de 2 varianten. Op de tekening is per huurder een kleurvak gebruikt. Dit is de ruimte die per huurder verder wordt uitgewerkt.

De hoofdentree is aan de Hondsrug, in het midden van het gebouw. Als je het gebouw binnenkomt is linksvoor de bibliotheek en linksachter het deel van welzijn. Vanaf de entree is rechtsvoor het buurtteam. Het buurtteam krijgt ook een eigen entree rechts naast de ingang. Rechtsachter komt het gezondheidscentrum. Via de hoofdentree loop je de ontmoetingsruimte in, en naar de theaterzaal.

Variant 1

Bezoekers ontmoeten elkaar in de gezamenlijke ontmoetingsruimte. Buurtcentrum Musketon gebruikt de theaterzaal met podium voor activiteiten. Het podium kan groter worden gemaakt en worden afgesloten voor beweegactiviteiten.

Variant 3

Bezoekers ontmoeten elkaar in de gezamenlijke ontmoetingsruimte. Buurtcentrum Musketon gebruikt de theaterzaal met podium voor activiteiten. Het podium kan afgesloten worden voor  activiteiten. Een deel van de theaterzaal kan gebruikt worden voor beweegactiviteiten.

1e verdieping

De 1e verdieping is voor beide opties gelijk. Op deze verdieping komt het gezondheidscentrum naast de vide. Dit is een open ruimte zonder vloer.

Een beoordelingsteam heeft via een meervoudig onderhandse aanbesteding een architect gekozen. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de gewenste huurders, Samen Musketon en de gemeente Utrecht.

Aanvraag monumentenstatus

De Musketon is een gebouw met een bijzondere cultuurhistorische waarde. De Historische vereniging Oud-Utrecht heeft ons gevraagd om de gemeentelijke monumentenstatus te verlenen aan het gebouw. We bekijken deze aanvraag als we de plannen verder uitwerken.

Planning

We hebben helaas vertraging opgelopen bij de afronding van het haalbaarheidsonderzoek. Dit heeft te maken met besluiten die de gewenste huurders en de gemeente Utrecht nu moeten nemen. In deze fase van het maken van plannen worden huurafspraken gemaakt. Dit is een belangrijk moment, omdat overeenkomsten voor langere tijd worden vastgelegd. We hadden verwacht dat we op basis van het haalbaarheidsonderzoek afspraken konden maken. Maar om goede besluiten te kunnen nemen is meer informatie nodig. De gewenste huurders en de gemeente Utrecht zijn nog met elkaar in gesprek over de huurafspraken voor meerdere jaren.

De gewenste huurders en de gemeente Utrecht zetten nog een aantal zaken op een rij. Zo brengt Gezondheidscentrum Lunetten de financiële gevolgen van een verhuizing in de huidige arbeidsmarkt en zorgmarkt in beeld. Dit helpt het Gezondheidscentrum bij de keuze tussen wel of niet verhuizen naar De Musketon.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Midden 2022Afronding haalbaarheidsonderzoek

Op de hoogte blijven en meedenken

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar musketon@utrecht.nl
Geef in uw e-mail aan of u alleen geïnformeerd wilt worden over de voortgang of ergens op wilt reageren.

Wat is er al gebeurd?

 • Informatieavond op 14 oktober 2021.
 • September 2020 tot en met 2021: maken schetsontwerp.
 • Opstellen FPvE in 2020.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 17 oktober 2019: concepttekst programma van eisen doorgelopen, laatste opmerkingen en aanpassingen verwerkt.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 3 oktober 2019: de nodige ruimtes bedacht met de daarbij behorende functionele eisen. Dit alles is verwerkt in een 'concept-programma van eisen'.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 19 september 2019: verlangens verzameld en omgezet naar programma van eisen.
 • Informatieavond op 9 juli 2019: besloten om een half jaar extra uit te trekken om het ontwerp van de verbouwing van de Musketon met alle betrokkenen goed vorm te geven. Lees de vragen en antwoorden van deze avond terug (pdf,124 kB).
 • Vervolggesprek op 3 april 2019: handtekeningenactie ontvangen over de plannen voor de theaterzaal van de Musketon en gesprekken gevoerd met de betrokkenen.
 • Inloopmomenten op 12 en 20 februari en 10 en 23 april 2019: samen met omwonenden en gebruikers in gesprek gegaan over de plannen.
 • Bewonersavond op 23 januari 2019: bewoners en gebruikers geïnformeerd over de conceptplannen. Bekijk de reacties van gebruikers en omwonenden en de antwoorden van de gemeente, bijgewerkt op 23 april (pdf, 261 kB)

Hulp en contact De Musketon

Telefoon

14 030