Bouwprojecten Musketon: gebouw moderner maken

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2023

We willen multifunctionele accommodatie (MFA) de Musketon moderner maken. Het gebouw is bijna 40 jaar oud en heeft een grote opknapbeurt nodig. Ook moet het een nog fijnere ontmoetingsplek worden voor de buurt.

Wat komt er en waarom?

De Musketon blijft een plek voor ontspanning en ontmoeting. Dit waarborgen we door een centrale plek te maken voor ontmoeting in het hart van het pand. De omliggende delen krijgen elk een specifieke functie.

 • Moderner gebouw: de uitstraling en de inrichting worden opgefrist en de installaties van het gebouw worden vervangen. Ook is er na de verbouwing meer lichtinval in De Musketon.
 • Duurzamer gebouw: slimmer inrichten en aanpassen aan de behoeften van de verschillende gebruikers.

Nieuwe huurder

Het gezondheidscentrum wordt mogelijk de nieuwe huurder van het gebouw. Daarmee worden alle ruimten weer verhuurd, er is nu sprake van kostbare leegstand. De mogelijke komst van het gezondheidscentrum naar De Musketon draagt bij aan de centrale functie die het heeft voor de bewoners.

Na goedkeuring plannen en na verbouwing...

 • kunt u ook terecht voor een bezoek aan de huisarts, fysiotherapeut, fitness of het ophalen van een recept
 • kunt u nog steeds terecht voor de huidige activiteiten
 • kan de theaterzaal blijven en komt daar de ontmoetingsfunctie bij
 • wordt de Musketon opener, lichter en meer uitnodigend
 • wordt de Musketon een centrum voor alle bewoners van Lunetten

Onderzoek

We hebben onderzocht hoe we De Musketon kunnen verbouwen. Dit deden we samen met de mogelijke nieuwe huurders Bibliotheek, Buurtteam, Buurtcentrum en Gezondheidscentrum. Daarbij heeft ook Samen Musketon meegedacht over een goede invulling van het Buurtcentrum en de gemeenschappelijke ruimtes. In Samen Musketon zitten gebruikers en bewoners. Iedereen heeft voorwaarden en aandachtspunten meegegeven voor het vervolg.

Uit het onderzoek blijkt dat 2 varianten kans maken. In beide varianten blijft de theaterfunctie. Het verschil tussen deze 2 varianten is:

 • de indeling van het buurtcentrum
 • de gezamenlijke ontmoetingsruimten waaronder de theaterzaal.

Dit najaar stellen we voor aan het college van B en W om het haalbaarheidsonderzoek af te ronden. En om in de volgende projectfase het ontwerp uit te werken.

Aanvraag monumentenstatus

De Musketon is een gebouw met een bijzondere cultuurhistorische waarde. De Historische vereniging Oud-Utrecht heeft ons gevraagd om de gemeentelijke monumentenstatus te verlenen aan het pand. We bekijken deze aanvraag als we ook bezig zijn met het ontwerp.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
14 oktoberinformatieavond
oktober 2021afronding haalbaarheidsonderzoek
najaar 2021start ontwerpfase

Op de hoogte blijven en meedenken

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar musketon@utrecht.nl
Geef in uw e-mail aan of u alleen geïnformeerd wilt worden over de voortgang of ergens op wilt reageren.

Wat is er al gebeurd?

 • September 2020 tot en met begin 2021: maken schetsontwerp
 • Opstellen FPvE in 2020.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 17 oktober 2019: concepttekst programma van eisen doorgelopen, laatste opmerkingen en aanpassingen verwerkt.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 3 oktober 2019: de nodige ruimtes bedacht met de daarbij behorende functionele eisen. Dit alles is verwerkt in een 'concept-programma van eisen'.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 19 september 2019: verlangens verzameld en omgezet naar programma van eisen.
 • Informatieavond op 9 juli 2019: besloten om een half jaar extra uit te trekken om het ontwerp van de verbouwing van de Musketon met alle betrokkenen goed vorm te geven. Lees de vragen en antwoorden van deze avond terug (pdf,124 kB).
 • Vervolggesprek op 3 april 2019: handtekeningenactie ontvangen over de plannen voor de theaterzaal van de Musketon en gesprekken gevoerd met de betrokkenen.
 • Inloopmomenten op 12 en 20 februari en 10 en 23 april 2019: samen met omwonenden en gebruikers in gesprek gegaan over de plannen.
 • Bewonersavond op 23 januari 2019: bewoners en gebruikers geïnformeerd over de conceptplannen. Bekijk de reacties van gebruikers en omwonenden en de antwoorden van de gemeente, bijgewerkt op 23 april (pdf, 261 kB)

 

Hulp en contact De Musketon

Telefoon

14 030