Bouwprojecten Musketon: gebouw moderner maken

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2023

De gemeente wil multifunctionele accommodatie (MFA) de Musketon moderner maken. Het gebouw is bijna 40 jaar oud en heeft een grote opknapbeurt nodig. Ook moet het een nog fijnere ontmoetingsplek worden voor de buurt.

Wat komt er en waarom?

De Musketon blijft een plek voor ontspanning en ontmoeting. Dit waarborgen we door een centrale plek te maken voor ontmoeting in het hart van het pand. De omliggende delen krijgen elk een specifieke functie.

 • Moderner gebouw:  de uitstraling, de inrichting en de installaties van het gebouw zijn verouderd en er is weinig lichtinval.
 • Duurzamer gebouw: slimmer inrichten en aanpassen aan de behoeften van de verschillende gebruikers.

Nieuwe huurder

Het gezondheidscentrum wordt mogelijk de nieuwe huurder van het gebouw. Door het vertrek van de kinderopvang staat het gebouw voor een deel leeg. Leegstand is erg kostbaar. De gemeente hoopt dat daarmee weer alle ruimten kunnen worden verhuurd.

Na goedkeuring plannen en na verbouwing...

 • kunt u ook terecht voor een bezoek aan de huisarts, fysiotherapeut, fitness of het ophalen van een recept
 • kunt u nog steeds terecht voor de huidige activiteiten
 • kan de theaterzaal blijven en komt daar de ontmoetingsfunctie bij
 • wordt de Musketon opener, lichter en meer uitnodigend
 • wordt de Musketon een centrum voor alle bewoners van Lunetten

Programma van Eisen en schetsontwerp

Vanaf 2019 zijn we in gesprek met de huurders en gebruikers over het Functioneel Programma van Eisen (FPvE). Met als einddoel een toekomstbestendig en realistisch plan waarin de eindgebruikers zichzelf en elkaar herkennen. We werken nu het FPvE verder uit tot een schetsontwerp. We zoeken nog naar een manier waarop ontmoeting en activiteiten in de Musketon tegelijkertijd kunnen blijven plaatsvinden. We verwachten begin 2021 het schetsontwerp klaar te hebben.
Bekijk de Schetsontwerpen en lees meer over de ontwerpfasen van Musketon

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
september 2020start schetsontwerp
begin 2021afronding schetsontwerp
voorjaar 2021start ontwerpfase
oktober 2021afronding haalbaarheidsonderzoek
najaar 2021start ontwerpfase

Op de hoogte blijven en meedenken

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar musketon@utrecht.nl
Geef in uw e-mail aan of u alleen geïnformeerd wilt worden over de voortgang of ergens op wilt reageren.

Wat is er al gebeurd?

 • Opstellen FPvE in 2020.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 17 oktober 2019: concepttekst programma van eisen doorgelopen, laatste opmerkingen en aanpassingen verwerkt.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 3 oktober 2019: de nodige ruimtes bedacht met de daarbij behorende functionele eisen. Dit alles is verwerkt in een 'concept-programma van eisen'.
 • Terugblik bijeenkomst Welzijnsdeel op 19 september 2019: verlangens verzameld en omgezet naar programma van eisen.
 • Informatieavond op 9 juli 2019: besloten om een half jaar extra uit te trekken om het ontwerp van de verbouwing van de Musketon met alle betrokkenen goed vorm te geven. Lees de vragen en antwoorden van deze avond terug (pdf,124 kB).
 • Vervolggesprek op 3 april 2019: handtekeningenactie ontvangen over de plannen voor de theaterzaal van de Musketon en gesprekken gevoerd met de betrokkenen.
 • Inloopmomenten op 12 en 20 februari en 10 en 23 april 2019: samen met omwonenden en gebruikers in gesprek gegaan over de plannen.
 • Bewonersavond op 23 januari 2019: bewoners en gebruikers geïnformeerd over de conceptplannen. Bekijk de reacties van gebruikers en omwonenden en de antwoorden van de gemeente, bijgewerkt op 23 april (pdf, 261 kB)

 

Hulp en contact De Musketon

Telefoon

14 030