Bouwprojecten Nieuwbouw Lomanlaan 103-105

Status project
In voorbereiding

Start bouw
-

Woningcorporatie Mitros wil nieuwe huurwoningen bouwen op de plek van het kantoorpand aan de Lomanlaan 103-105. De rustige plek aan park Transwijk is geschikt voor meer en betere huurwoningen in Transwijk.

Wat komt er en waarom?

Mitros wil 215 appartementen bouwen, vooral sociale huur. De woningen zijn heel geschikt voor ouderen uit de buurt die in hun wijk willen blijven wonen. Op de begane grond komen woningen en is er een ruimte gereserveerd voor horeca. Door de rustige ligging aan het park is dit een goede plek om meer en betere huurwoningen in Transwijk te bouwen. De nieuwbouw draagt ook bij aan een mooiere Lomanlaan.

Voorwaarden voor de nieuwbouw

Het college van B&W heeft de ambities en randvoorwaarden voor de nieuwbouw vastgesteld. Dit heet de bouwenvelop. De reacties van de buurt op de concept-bouwenvelop en het antwoord van de gemeente zijn hierin meegenomen.

Bekijk de bouwenvelop en de reacties met antwoorden

Hoe nu verder?

De gemeente moet voor de nieuwbouw een nieuw bestemmingsplan opstellen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen 6 weken lang op het ontwerp reageren. Het bestemmingsplan inclusief de zienswijzen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna moet Mitros een omgevingsvergunning aanvragen.
De sloop van het pand start begin 2022, de nieuwbouw is waarschijnlijk in 2025 klaar.

De gemeente en Mitros gaan de buurt betrekken bij de invulling van de horeca en de herinrichting van de Lanslaan en Lomanlaan. U hoort dit tijdig via een wijkbericht dat huis-aan-huis wordt verspreid.

Hulp en contact Lomanlaan

Telefoon

14 030

E-mail

lomanlaan103105@utrecht.nl