Bouwprojecten Ockhuizen: aanleg bos en zonneveld

Fase project
In voorbereiding

Planning
Besluit eind 2021

We onderzoeken of we een bos en een zonneveld kunnen aanleggen in het gebied rond Ockhuizen. Dat ligt ten noorden van Haarzuilens. We kijken ook of we wandel- en fietspaden kunnen maken.

Wat onderzoeken we (en waarom)?

We kijken of we ongeveer 15 hectare bos kunnen aanleggen. Dat compenseert de bomen die gekapt worden door de verbreding van de ringweg Utrecht A27/A12. Dit is een van de weinige geschikte plekken in Utrecht waar we zoveel bomen kunnen planten. Het bos biedt ook meer mogelijkheden voor recreatie.

Het plan voor een zonneveld is een lokaal initiatief. Komt er een zonneveld? Dan willen we dat het gebied er mooi uit blijft zien. Bijvoorbeeld door bomen, heggen en struiken rond het zonneveld te zetten. Ook dit onderzoeken we.

Wij willen graag duurzame energie opwekken, meer openbaar groen (bos) en recreatiemogelijkheden ontwikkelen. Na het onderzoek weten we of dat op deze plek kan.

De resultaten verwerken we in een plan van aanpak (integraal programma van eisen) voor het gebied. De gemeenteraad moet dit goedkeuren.

Historisch landschap

Het gebied valt binnen het Rijksbeschermd dorpsgezicht Haarzuilens. Dit betekent dat de landschappelijke structuur en de cultuurhistorische waarden van het gebied moeten blijven. We onderzoeken of en hoe bos en zonnepanelen in het historische landschap passen. Dat doen we samen met de grondeigenaren, de Haarse zon, de provincie, de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed, de vereniging Natuurmonumenten en de omgeving.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eind 2021Raad besluit over integraal programma van eisen

Waar ligt het?

  • Noordkant: de A2 met geluidswal
  • Oostkant: recreatiegebied Wielrevelt en de Haarrijnse plas
  • Zuidkant: Parkbos Haarzuilens
  • Westkant: open weidegebied

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl