Bouwprojecten Omloop-Laan van Chartroise: bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Medio 2021

Aan de Omloop en Laan van Chartroise wil woningcorporatie Mitros circa 285 woningen bouwen.

Wat komt er en waarom?

Aan de Omloop en Laan van Chartroise staan nu verouderde sociale huurwoningen. Deze maken plaats voor circa 226 sociale huurwoningen en 64 huurwoningen voor middeninkomens. In totaal worden er 4 appartementencomplexen gemaakt en 12 eengezinswoningen.

  • De nieuwe appartementencomplexen krijgen een gezamelijke groene binnentuin om contact tussen bewoners aan te moedigen.
  • Alle appartementen op de begane grond krijgen een tuin aan de voor- en achterkant.
  • De appartementencomplexen bestaan uit 4 bouwlagen en op 2 hoeken plaatselijk 5 bouwlagen.
  • De eengezinswoningen bestaan uit 2 bouwlagen met een schuine kap.
  • 1 van de 4 appartementencomplexen (bouwblok 2) is bestempeld voor ouderen. Bij dit bouwblok komt een leefgalerij aan de zuidkant wat hittestress in de woningen voorkomt en ontmoeting op de galerij stimuleert (voorkomen van vereenzaming).

Circulariteit is belangrijk bij dit project. Er wordt nog onderzoek gedaan hoe materiaal van de bestaande woningen hergebruikt kunnen worden. Voor de nieuwbouw worden mogelijkheden onderzocht om delen demontabel te maken, dan wel natuurlijk materialen in te passen in het ontwerp.

Bouwenvelop

In de bouwenvelop staan de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp. De concept-bouwenvelop is digitaal in te zien (zie link hieronder). Mocht u een reactie willen geven op de concept-bouwenvelop dan kan dat van 1 juli 2020 tot 15 juli 2020. Stuur u reactie naar: westnoordwest@utrecht.nl

Bekijk de bouwenvelop Omloop - Laan van Chartroise (pdf, 3,86 MB)

Naar verwachting zal de bouwenvelop in september 2020 worden vastgesteld in het college. De bouwenvelop is de basis voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting eerste helft 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. De bouw kan dan midden 2021 starten.

Meer informatie en planning

LEVS architecten en aannemer BAM gaan het project uitvoeren. De sloop van het eerste bouwblok staat gepland voor begin 2021.

Kijk voor meer informatie en planning op de website van Mitros

Wat is er al gebeurd?

  • Op 13 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het startdocument Herontwikkeling de Omloop – Laan van Chartroise.
  • Op 27 juni 2019 was een informatieavond voor de buurt over de voorgenomen plannen aan de Omloop – Laan van Chartroise.
  • Najaar 2019 hebben de gemeente en Mitros de plannen verder uitgewerkt, in samenspraak met een klankbordgroep. De gemeente heeft op basis daarvan het ruimtelijk kader (bouwenvelop) opgesteld.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur