Bouwprojecten Opaalweg: bouw appartementengebouw

appartemenetengebouw met gekleurde blokken en eed groen veldje ervoor. Foto: Klunder Architecten

Op de hoek van Opaalweg en Waterlinieweg komt een appartementengebouw. Dit gebouw bestaat uit 10 woonlagen met 200 studentenwoningen.

Veranderen bestemmingsplan

Om het bouwplan te kunnen maken is het nodig om eerst het bestemmingsplan te veranderen. Deze lag vanaf 25 augustus 2017 6 weken ter inzage.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan

Op 8 maart zal de raad besluiten het bestemmingsplan al dan niet vast te stellen. Als de raad het bestemmingsplan vaststelt, volgt de procedure ter afgifte van de omgevingsvergunning.

zicht op locatie appartamentengebouw vanuit de Slotlaan
Locatie appartementengebouw. Foto's op deze site: Klunder Architecten

Hulp en contact Opaalweg

Telefoon

14030

E-mail

zuid@utrecht.nl