Bouwprojecten Oudenoord 330-370: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2022

Oudenoord 330–370 ontwikkelen we opnieuw tot een mix van wonen, hotel, shortstay en horeca. Wij verwachten dat de werkzaamheden in 2023 klaar zijn.

Wat komt er?

We gaan de Oudenoord 330–370 opnieuw ontwikkelen. De monumentale gebouwen Oudenoord 330 en 340 (voorheen Concordia, Hogeschool Utrecht) krijgen een nieuwe bestemming als hotel en 'short stay'. Short stay woningen zijn bedoeld voor verhuur aan (internationale) mensen die voor werk of studie tijdelijk in Utrecht verblijven. Deze mensen blijven langer dan 2 weken, maar korter dan 1 jaar in Utrecht.

De 2 andere gebouwen, die niet monumentaal zijn, ontwikkelen we tot woningen in verschillende koopsegmenten.

Dit komt er:

 • ongeveer 50 woningen: appartementen en grondgebonden woningen van middenkoop tot vrije sector
 • een hotel
 • een kleine horecagelegenheid
 • short stay verblijf voor (internationale) mensen
 • groener maken buitenruimtes

Voorlopige eisen en wensen plan Oudenoord 330-370

Wij hebben de eisen en wensen voor de ontwikkeling bepaald. Het gaat hier om eisen en wensen voor:

 • de stedenbouwkundige uitgangspunten
 • monumentale eigenschappen
 • aantal woningen en woonsegmenten
 • maatschappelijk ondernemerschap voor horeca en hotel
 • het fietsparkeren

Wij stellen deze eisen en wensen omdat we het belangrijk vinden om de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt hoog te houden.

In deze eisen en wensen voor het plan staat beschreven:

 • de bestaande situatie
 • de uitgangspunten voor het plan
 • hoe het plan past in de omgeving en binnen welke grenzen dit moet
 • wat voor onderzoeken wij hebben gedaan en hoe het zit met de haalbaarheid van het plan
 • hoe het zit met de uitvoerbaarheid van het plan
 • met wie we hebben samengewerkt en wie met ons heeft meegedacht
 • het vervolgtraject

Bekijk de eisen en wensen voor het plan Oudenoord 330-370 (pdf, 2,1 MB)

Hoe verder na reageren op plan met eisen en wensen?

U kon tot en met 25 april 2021 reageren op de eisen en wensen voor het plan Oudenoord 330-370. Er zijn 16 reacties binnengekomen. Op deze reacties maken we een antwoord. Deze antwoorden voegen we toe aan het plan. We leggen de reacties, onze antwoorden op de reacties en het plan met eisen en wensen voor aan het college van B en W. Het college neemt dan een besluit over de ontwikkeling.

Op dit moment zijn we nog bezig met het maken van een antwoord op de reacties. Daarnaast kijken we of de reacties ook leiden tot eventuele aanpassingen van het plan met de definitieve eisen en wensen (bouwenvelop). Wij verwachten dat we u hier eind 2021/begin 2022 meer over kunnen vertellen. Dit doen we nadat het college van B en W een besluit heeft genomen over het plan.

Op de hoogte blijven en reageren

BPD houdt u graag op de hoogte en nodigt u uit om ideeën en kennis met ons te delen. Dat kan via de nieuwsbrief van oudenoord330.nl en het infocentrum in het pand Oudenoord 330.

Planning
WanneerWat
Eind 2021Besluit college over ontwikkeling
2022Sloop en bouwwerkzaamheden
2023Bouw klaar

Wat is er al gebeurd?

 • April 2021: terinzagelegging concept bouwenvelop herontwikkeling Oudenoord 330-370

Waarom doen we dit?

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling proberen we een bijdrage te leveren aan de opgave 'Gezond stedelijk leven voor iedereen'. Daarbij bouwen we zoveel mogelijk in de stad om groene gebieden buiten de stad te houden. We proberen ook om de kwaliteit te verbeteren in de bebouwde gebieden.

Hulp en contact