Bouwprojecten Pagelaan: nieuwbouw

foto van het terrein aan de Pagelaan 1 met schoolgebouw

De voormalige ROC school op de Pagelaan 1 staat al enige tijd leeg. Het terrein is verkocht door het schoolbestuur aan een projectontwikkelaar. De gemeente ziet graag woningbouw op deze locatie. Op 13 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders een startdocument vastgesteld voor de herontwikkeling van Pagelaan 1 met woningbouw.

Waar moet het plan aan voldoen?

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de herontwikkeling van de Pagelaan 1. Deze randvoorwaarden legt de gemeente vast in de zogeheten bouwenvelop Pagelaan 1 (pdf, 7 MB).

  • er komen  tussen de 120 en 160 verschillende woningen in de sociale huur ( 25%) in de middenhuur ( 25%) en in de koop ( 50%)
  • er komen maximaal 4 bouwlagen aan de noordzijde tot 6  bouwlagen aan de zuidzijde
  • bewoners parkeren hun auto op eigen terrein in een parkeergarage, de ingang van de parkeergarage is aan de Pagelaan
  • bestaande bomen in en rondom het terrein blijven zoveel mogelijk behouden en aan de noordzijde komt er een wandelpad langs het water
  • overlast door geluid van met name de A12 wordt zo mogelijk beperkt, alle woningen krijgen daarom een geluidsluwe, rustige zijde
  • nieuwe woningen zijn zonder aardgas en energieneutraal. De woningen worden circulair gebouwd. Dit betekent dat materialen worden hergebruikt bij de bouw.
planning
WanneerWat gebeurt er
augustus 2018vaststellen bouwenvelop
architect maakt ontwerp van het bouwplan
start van procedure om bestemmingsplan te wijzigen
begin 2019ontwerp bestemmingsplan klaar
inzien van bestemmingsplan en mogelijkheid om te reageren
2020sloop van oude schoolgebouw
start bouw woningen

Hulp en contact Pagelaan

Telefoon

14 030

E-mail

pagelaan@utrecht.nl