Bouwprojecten Pagelaan: nieuwbouw

Het voormalige ROC-schoolgebouw op de Pagelaan 1 staat al enige tijd leeg. Het schoolbestuur heeft het terrein verkocht aan een projectontwikkelaar. De gemeente ziet graag woningbouw op deze locatie.

Op 21 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de bouwenvelop Pagelaan 1 vastgesteld en de gemeenteraad daarover geïnformeerd.

Lees het collegebesluit van 21 mei 2019 (pdf, 228 kB)

Lees de raadsbrief (pdf, 65 kB)

Wat komt er?

Er zijn voorwaarden verbonden aan de herontwikkeling van de Pagelaan 1. Deze randvoorwaarden heeft de gemeente vastgelegd in de bouwenvelop Pagelaan 1 (pdf, 2,5 MB).

  • Er komen tussen de 120 en 160 verschillende woningen in de sociale huur (25%), in de middenhuur (25%) en in de vrije sector (50%).
  • Er komen maximaal 4 bouwlagen aan de noordzijde tot 6 bouwlagen aan de zuidzijde.
  • Bewoners parkeren hun auto op eigen terrein in een parkeergarage. De ingang van de parkeergarage is aan de Pagelaan.
  • Bestaande bomen in en rondom het terrein blijven zoveel mogelijk behouden. Aan de noordzijde komt er een wandelpad langs het water.
  • Overlast door geluid van met name de A12 wordt zo mogelijk beperkt, alle woningen krijgen daarom een geluidsluwe, rustige zijde.
  • Nieuwe woningen zijn zonder aardgas en energieneutraal. De woningen worden circulair gebouwd. Dit betekent dat materialen worden hergebruikt bij de bouw.
planning
WanneerWat gebeurt er
Mei 2019vaststellen bouwenvelop
Zomer 2019architect maakt ontwerp van het bouwplan
start van procedure om bestemmingsplan te wijzigen
Najaar 2019ontwerp bestemmingsplan klaar
inzien van bestemmingsplan en mogelijkheid om te reageren
Begin 2020sloop van oude schoolgebouw
Half 2020start bouw woningen

Hulp en contact Pagelaan

Telefoon

14 030

E-mail

pagelaan@utrecht.nl