Bouwprojecten Pagelaan: nieuwbouw

Status project

In voorbereiding

Geplande bouw

2022

Het voormalige ROC-schoolgebouw op de Pagelaan 1 staat al enige tijd leeg. Het schoolbestuur heeft het terrein verkocht aan projectontwikkelaar Janssen de Jong. We willen graag woningbouw op deze plek. Dit is nu niet mogelijk, want het verkeer op de snelweg A12 zorgt voor teveel lawaai (geluidsbelasting).

We hebben samen met Janssen de Jong onderzocht of het mogelijk is het terrein op een andere manier toch een (tijdelijke) bestemming te geven. Uit dit onderzoek blijkt dat een tijdelijke invulling met woonunits op deze plek wel mogelijk is.

Wat komt er?

Ontwikkelaar Janssen de Jong wil het schoolgebouw slopen en hier ongeveer 300 tijdelijke woonunits neerzetten voor een periode van minimaal 5 en maximaal 10 jaar. Er moet nu verder onderzocht worden wat mogelijk is op deze plek.

Voor tijdelijke woningen gelden minder strenge regels met betrekking tot de maximale geluidsbelasting. Daarom is het mogelijk om nu wel tijdelijke woningen te bouwen. Uiteraard vinden we de gezondheid van tijdelijke bewoners ook belangrijk. Daarom kijken we wat we voor speciale maatregelen kunnen nemen waardoor ze hier toch prettig kunnen wonen.

Vlakbij de Pagelaan ligt een 2e locatie waar mogelijk ook tijdelijke woonunits komen. Dit is het Befu-terrein. Tijdelijke woningbouw op deze 2 locaties heeft effect op dezelfde omgeving. Daarom bekijken we hoe we alle tijdelijke woonunits samen goed kunnen inpassen in het gebied.

Blijf op de hoogte en denk mee

Bewoners van het gebied zullen we via wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook zullen we samen met hen onderzoeken hoe en hoeveel tijdelijke woningen op een goede manier in de omgeving passen.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat gebeurt er
November 2021IDOC vastgesteld
1e kwartaal 2022onderzoeken en uitwerken plannen
Maart 2022collegebesluit tijdelijke woningen
Voorjaar 2022sloop van oude schoolgebouw
3e kwartaal 2022start bouw woonunit

Wat is er al gedaan?

Het college van B en W heeft op 18 november 2021 een intentiedocument vastgesteld. Hiermee spreken we af dat we samen met de initiatiefnemer gaan onderzoeken of het initiatief voor tijdelijk woningbouw op de Pagelaan 1 gerealiseerd kan worden.

Lees het intentiedocument van 18 november 2021

Eerder waren er plannen voor blijvende woningbouw op de Pagelaan 1. Op 21 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de bouwenvelop Pagelaan 1 vastgesteld. Hierin staan de eisen waaraan het nieuwbouwplan wordt getoetst. De gemeenteraad is daarover geïnformeerd.

Lees het collegebesluit van 21 mei 2019 (pdf, 228 kB)

Lees de raadsbrief (pdf, 65 kB)

Hulp en contact Pagelaan

Telefoon

14 030

E-mail

pagelaan@utrecht.nl