Bouwprojecten Park Voorn 4-6 en Burgemeester Verderlaan 9: herontwikkeling

Er komen woningen in de kantoorgebouwen aan Park Voorn 4-6 en Burgemeester Verderlaan 9.

De 2 eigenaren willen allebei hun panden ombouwen naar woningen. De gemeente wil dit gebied stap voor stap ontwikkelen naar een gebied waar je kunt wonen en werken in een groene omgeving. Daarom zijn we akkoord met beide plannen en hebben we samen afspraken gemaakt over het proces. De locaties liggen dicht bij elkaar. Daarom werken we veel samen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de openbare ruimte en de gevolgen voor parkeren en het verkeer.

Burgemeester Verderlaan 9

In het kantoorpand aan de Burgemeester Verderlaan 9 komen mogelijk 18 huurwoningen. Het college heeft hiervoor het startdocument met randvoorwaarden vastgesteld. De woningen komen in de vrije sector. Een deel valt onder de middeldure huur.
De Onderwijsinspectie, die het pand nu huurt, wil verhuizen. In het plan van eigenaar Stena Realty BV is er veel aandacht voor duurzaamheid en circulair bouwen. Ook staat er in het plan dat er een groene woonomgeving komt. Zo sluit de naastgelegen wijk beter aan op Park Voorn.

We informeren omwonenden en belanghebbenden in de verschillende fases van het planproces.

Planning Burgemeester Verderlaan
WanneerWat
Half 2019Start sloop kantoorgebouw en bouw woningen
Half 2019Onderwijsinspectie verlaat pand
2018Ontwikkelaar/eigenaar vraagt omgevingsvergunning aan
Eerste helft 2018Ontwikkelaar informeert omwonenden over de plannen
November 2017 Vaststelling startdocument

Park Voorn 4-6

In het kantoorgebouw aan het perceel Park Voorn 4-6 komen ongeveer 40 eengezinswoningen. De eigenaar, Huys te Voorn Vastgoed B.V., wil de gebouwen slopen en er daarna de woningen bouwen. De woningen komen in een groene omgeving. Parkeren gaat straks voor een deel ondergronds. De gemeente is blij met de herontwikkeling van het terrein.

Planning Park Voorn
WanneerWat
Half 2019Start sloop kantoorgebouw en bouw woningen
Maart 2018Eigenaar vraagt omgevingsvergunning aan om af te wijken van het bestemmingsplan
2016 College stelt startdocument en bouwenvelop vast

www.park-voorn.nl

Verkeersonderzoek voor uitbreiding Kindercluster Voorn

We hebben ook plannen om de multifunctionele accommodatie kindercluster Voorn uit te breiden. Deze plannen kunnen invloed hebben op het verkeer en het parkeren. Daarom lieten we een verkeer- en parkeeronderzoek uitvoeren door een verkeerskundig adviesbureau. Het onderzoek was in december 2017 en januari 2018. We wachten nog op de uitkomsten. Door het onderzoek krijgen we een beter beeld van hoe de verkeerssituatie nu is. Ook krijgen we meer inzicht in wat de gevolgen van de geplande ontwikkelingen kunnen zijn.

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

Volg ons

 

Wijkwethouder

Victor Everhardt
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres (tijdelijk)

Dorpsplein 1, Vleuten

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht