Bouwprojecten Post Utrecht: verbouwing postkantoor Neude

Fase project
In uitvoering

Planning
Voorjaar 2020

Het voormalige postkantoor aan de Neude wordt verbouwd tot Post Utrecht. Het gebouw krijgt een publieke functie met de nieuwe centrale bibliotheek, winkels, versmarkt, horeca en een fietsenstalling. De gemeente pakt ook de openbare ruimte aan.

Lees alles over de verbouwing van Post Utrecht op www.postutrecht.com

Wat gaat er gebeuren?

We pakken de openbare ruimte rondom Post Utrecht aan. Dit is nodig omdat het oude gebouw na de verbouwing een andere invulling krijgt. Maar ook om het gebouw toegankelijker te maken.

  • We vervangen de bestrating in de Drakenburgstraat, Oudegracht, Potterstraat en de Neude.
  • We werken aan de toegankelijkheid van het pand.
Planning
WanneerWat
Vanaf 9 september – eind 2019Werkzaamheden aan de kant van de Oudegracht
Begin 2020Opnieuw inrichten Neudezijde en Drakenburgstraat
Begin 2020Opnieuw inrichten Potterstraat
Voorjaar 2020Verbouwing Post Utrecht en werkzaamheden openbare ruimte afgerond

Bereikbaarheid

Door de werkzaamheden is van 9 september tot en met eind 2019 de Oudegracht aan de Oostzijde helemaal afgesloten.

Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. Zo wordt er alleen tussen 7.00 – 19.00 uur aan de openbare ruimte gewerkt. De Neudeflat, de horeca in de Drakenburgstraat en aan de Oudegracht blijven altijd bereikbaar.

Fietsers en voetgangers

De alternatieve route voor de voetganger en fietser is in beide richtingen via de Schoutenstraat en het Stadshuisplein. Deze route geven we met borden aan. We houden de Drakenburgstraat zo lang en vaak mogelijk toegankelijk voor voetgangers. Nood- en hulpdiensten kunnen de hele tijd gebruikmaken van de route via de Drakenburgstraat.

Bevoorradingsverkeer

Het bevoorradingsverkeer kan geen gebruikmaken van de in- en uitgang van het voetgangersgebied bij de Drakenburgstraat en de oostzijde Oudegracht. Het voetgangersgebied is wel toegankelijk via o.a. de Ganzenmarkt, Stadshuisbrug en Vredenburg.

Afvalinzameling

Tijdens de werkzaamheden aan de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Drakenburgstraat, kunnen de vuilniswagens helaas toch niet op alle reguliere locaties komen. Wij verzoeken inwoners en ondernemers het vuil van 9 september tot eind december 2019 op de reguliere inzameldagen aan te bieden bij de Bakkerbrug en de westzijde van de Jansbrug.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

centrum@utrecht.nl

Uw mening