Bouwprojecten Reitdiepstraat: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Start bouw
2021

De Reitdiepstraat krijgt nieuwbouw. Er komen grotendeels sociale huurwoningen en voor een klein deel middenhuurwoningen. Naar verwachting zal er in 2021 gestart worden met de bouw van deze woningen.

Wat komt er?

Het uitgangspunt bij het nieuwe plan is dat het binnen de randvoorwaarden past van het bestaande stedenbouwkundige plan. Wel wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de stad, zoals het groeiende tekort aan sociale huurwoningen en de behoefte aan verschillende doelgroepen in een buurt, zoals sociale huur, middenhuur en koop.

In het startdocument is de wens omschreven om:

  • ongeveer 155 huurwoningen te bouwen, waarvan:
    • ongeveer 120 in de sociale huur (appartementen). Hiervan zijn 20 appartementen bestemd voor Lister (beschermd wonen voor mensen met een psychologische kwetsbaarheid)
    • ongeveer 35 in de middenhuur (eengezinswoningen)
  • duurzaamheid op meerdere plekken terug te laten komen
  • van het groene binnengebied een aantrekkelijk gebied te maken waar kinderen veilig kunnen spelen en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten

Bekijk het hele startdocument voor de Reitdiepstraat (pdf, 473 kB)

Voorlopige planning

Wij starten samen met Bo-Ex met het opstellen van de uitgangspunten voor de planontwikkeling. Hierna gaan we de bouwenvelop opstellen.

Op de hoogte blijven

Bo-Ex blijft de omwonenden informeren over het verdere proces. Ook hoort u van hen wanneer en waarover u mee kunt denken.

Hebt u nog vragen? Dan horen zij die graag via klantenservice@boex.nl.

Wat is al gebeurd?

  • 18 juni 2019: college van B en W stelt het startdocument (pdf, 473 kB) vast.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur