Bouwprojecten Onderzoek en werkzaamheden Domtoren

De restauratie van de Domtoren is een groot project dat jaren in beslag neemt. Welke onderzoeken zijn er al geweest? En welke werkzaamheden vinden wanneer plaats? U leest het hier.

RTV volgt werkzaamheden op de voet

In samenwerking met de gemeente Utrecht maakt RTV Utrecht komende jaren elk jaar een documentaire over de restauratie van de Domtoren. Het eerste deel gaat over de periode 2016 -2017. Bekijk de documentaire op rtvutrecht.nl/gemist

Tijdslijn werkzaamheden

Periodewerkzaamheden
April 2018

Vijf jaar
De restauratie van de Domtoren start medio 2019 en gaat naar verwachting 5 jaar duren. De kosten van het groot onderhoud aan de 112 meter hoge toren schat de gemeente op 37,2 miljoen euro. Hierin zijn alle kosten meegenomen, waaronder de bouw van de steiger en onvoorziene kosten, exclusief btw. Lees meer over de werkzaamheden

De gemeenteraad is geïnformeerd per brief.

November 2017 / februari 2018Onderzoek lantaarn

De steiger is half december klaar. Op de steiger onderzoekt de restauratiearchitect de lantaarn van dichtbij. Hij klopt bijvoorbeeld op de stenen om te onderzoeken hoe de kwaliteit is. En er worden foto’s en tekeningen gemaakt. Na het onderzoek werkt hij in februari uit wat er gerestaureerd moet worden. De uitvoering van het onderzoek is onder toezicht van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

September 2017

Restauratieonderzoek tot 70 meter
Het voorbereidende werk voor het restauratieonderzoek is gestart. Vanaf de hoogwerker worden zeer gedetailleerde foto’s gemaakt. Zo wordt onderzocht hoe de kwaliteit van onder andere de stenen is.

 

Start bouw steiger

De bouw van de steiger in en om de lantaarn is begonnen. Zo kan het bovenste gedeelte van de Domtoren worden onderzocht  

Maart 2017

Aanbesteding steiger mislukt

De aanbesteding van de steiger om de hele toren mislukt, omdat er een ongeldige inschrijving binnenkomt en een inschrijving die op de verkeerde manier ingediend wordt. Voortschrijdend inzicht levert op dat met een hoogwerker tot 70 meter onderzoek gedaan gaat worden. En dat de lantaarn (het gedeelte tussen 70 en 95 meter) in de steigers gaat. Omdat je die niet goed kunt onderzoeken op een andere manier.

November 2016Keuze restauratiearchitect
In de Domtoren ondertekent wethouder Paulus Jansen (Vastgoed) het contract met Rothuizen Architecten. Zij gaan diepgaand onderzoek naar de restauratie van de Domtoren uitvoeren en een restauratieplan opstellen. 
Februari 2016Netten spannen
Op advies van de Monumentenwacht zijn op 40 meter hoogte om de balustrade netten gespannen. Zo beperken we het risico van stenen die eventueel omlaag vallen. Elke paar maanden voert de Monumentenwacht herhaalinspecties uit. Vanaf december 2016 zijn er op 70 meter hoogte ook netten gespannen om de balustrade.

Hulp en contact Restauratie Domtoren

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Volg TorensUtrecht