Bouwprojecten Onderzoek en werkzaamheden Domtoren

RTV Utrecht volgt restauratie Domtoren op de voet

De restauratie van de Domtoren is niet zomaar wat. En daarom volgt RTV Utrecht het proces op de voet. De komende jaren maakt de regionale omroep elk jaar een documentaire waarin de restauratie centraal staat.

Steigeren

restauratie Dom

Dit eerste deel gaat over de periode 2016-2017. Hierin spelen de aanbesteding en de bouw van de steiger de hoofdrol. Als de aanbesteding van de steiger mislukt, dreigt er even een crisis. Het is namelijk enorm belangrijk dat de restauratieadviseur de steiger op kan. Hij moet zo snel mogelijk de toren inspecteren en goed bekijken en onderzoeken wat er moet gebeuren voor de restauratie. Pas dan kan hij een inschatting van de kosten maken. Deze begroting moet in het voorjaar 2018 aan de Utrechtse gemeenteraad worden voorgelegd, zodat er een besluit kan worden genomen over het bedrag dat voor de restauratie wordt uitgetrokken.

Bekijk het promotiefilmpje

De documentaire op RTV Utrecht

Zondag 24 december
tussen 7.00 en 19.00 uur (elk uur)

Dinsdag 26 december
tussen 17.00 en 07.00 uur (elk uur)

Samenwerking

De documentaire is een samenwerking tussen gemeente Utrecht en RTV Utrecht.

Uitzending gemist?

Online is de documentaire terug te zien na uitzending op rtvutrecht.nl/gemist


Laatste nieuws restauratie Domtoren

17-11-2017| De steiger om de lantaarn is bijna op het hoogste punt. Daarna is wat afwerking nodig, maar dan is het tijd om bouwterrein, crashdecks, valschotten (de ‘kraag’) en de lift af te breken.

Weersomstandigheden

De steigerbouwer is op de Domtoren op grote hoogte aan de slag, dus heeft het weer invloed gehad op het werk. Het heeft een aantal keer een paar dagen hard gewaaid. Het is dan onverantwoord om op ruim 70 meter hoogte aan de steiger te bouwen. Daardoor heeft het werk wat langer geduurd. Maar we weten nu wel zeker dat vrijdag 24 november 2017 de steigerbouwers het hoogste punt van de steiger bereiken. En dan is de steiger zo goed als klaar.

Vanaf zaterdag 25 november: bouwlift afbreken

Vanaf zaterdag 25 november wordt de bouwlift afgebroken. Dat gebeurt op het bouwterrein, daar is geen overlast van.

Dinsdag 28 en woensdag 29 november: weg afgesloten Domplein naar Servetstraat

In verband met het afbreken van het crashdeck (veiligheidsplatform) aan de oostkant tussen de Domtoren en Brasserie Domplein is de weg afgesloten. Op deze dagen is er tussen 07.00 en 16.00 uur geen doorgaand verkeer mogelijk tussen het Domplein en de Servetstraat en is de onderdoorgang onder de Domtoren afgesloten. Mogelijk loopt het werk uit op 30 november. Hierna is de Servetstraat weer bereikbaar en de onderdoorgang weer open. Er zijn dan 3 verkeersregelaars aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Bouwplaats afbreken

Als alles klaar is, wordt ook de bouwplaats afgebroken. Naar verwachting is rond 7 december de bouwplaats helemaal afgebroken en opgeruimd. En is ook het onderste gedeelte van de Dom weer zichtbaar vanaf de straat.

Wat gaan we doen op de steiger in de lantaarn?

De restauratiearchitect is al begonnen met zijn onderzoek. Er worden foto’s en tekeningen gemaakt van de toren en de architect gaat vanaf de steiger de stenen van de lantaarn van dichtbij bekijken. Hij gaat bijvoorbeeld kloppen op de stenen om zo te onderzoeken hoe de kwaliteit van de steen is. Met de foto-opnames en het werk van de restauratiearchitect kunnen we gaan bepalen wat er precies gerestaureerd moet worden.

Wat ging hieraan vooraf?

Restauratiearchitect

Na een aanbestedingsprocedure is gekozen voor een bureau dat diepgaand onderzoek naar de restauratie van de Domtoren gaat uitvoeren: Rothuizen Architecten. Wethouder Paulus Jansen (Vastgoed) ondertekende op 11 november 2016 in de Domtoren het contract. Daarmee verleende hij de opdracht formeel aan dit Zeeuws-Brabantse bureau.

Ingenieur Erik Jan Brans van Rothuizen Architecten gaat het restauratieplan opstellen. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats onder toezicht van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Als het restauratieplan is geschreven is duidelijk wat er precies aan de Domtoren moet gebeuren en hoeveel de restauratie gaat kosten.

Daarna volgt de aanbesteding van de aannemer. De uitvoering van de restauratie start naar verwachting in 2018. Tijdens het restauratieonderzoek blijft de Domtoren toegankelijk voor publiek.

Netten spannen

Op 29 februari 2016 zijn netten om de balustrade op 40 meter hoog gespannen. Dit op advies van de Monumentenwacht. Zo beperken we het risico op stenen die omlaag vallen. Deze netten zijn vanaf straatniveau nauwelijks zichtbaar. Lees in de commissiebrief van 19 februari 2016 en bijbehorend persbericht meer over het plaatsen van de netten en de voorbereidingen van het onderzoek restauratie Domtoren. Elke paar maanden voert de Monumentenwacht herhaalinspecties uit.

Op 1 december 2016 zijn netten om de balustrade op 70 meter hoog gespannen. Dit is op advies van de Monumentenwacht. Lees meer over het plaatsen van de netten in de commissiebrief van 30 november.

De steiger

In maart 2017 kwam er geen geldige inschrijving binnen op de aanbesteding voor een steiger rondom de toren. Tijdens de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding voor een volledige steiger rondom de Domtoren bleek dat het technisch mogelijk is om zeer gedetailleerde fotografische opnames te maken vanaf een hoogwerker. Hiermee verviel de noodzaak een steiger vanaf maaiveld rondom de gehele Domtoren te bouwen. Omdat het grootste deel van de restauratie betrekking heeft op het bovenste deel van de Domtoren (de lantaarn (70-95 m), wordt het restauratieonderzoek uitgevoerd vanaf een steiger rondom de lantaarn. Hierbij worden stenen handmatig beklopt en in detail opgenomen. Voor de onderste 2 geledingen zijn opnames vanaf een hoogwerker of hijskraan voldoende.

In de week van 16 september 2017 startte de bouw van de steiger om en in de lantaarn van de Domtoren. De bouwplaats is aan de noordzijde van de toren gemaakt. Om de toren kwamen hekken zodat de steigerbouwer veilig aan de slag kon. Aan beide kanten van de onderdoorgang van de toren zijn veiligheidsplatforms geplaatst. Zo’n platform is een soort groot afdak boven de straat (5 meter hoog).

Wij voorzien nu dat een volledige steiger vanaf maaiveld pas nodig is bij het starten van de restauratiewerkzaamheden. Deze keuze heeft tevens als voordeel dat de Dom langer zichtbaar blijft voor publiek en omwonenden. De bezoeken aan de Domtoren kunnen gewoon doorgang vinden behalve tijdens de directe opbouw van de steiger rondom de lantaarn.

Restauratieonderzoek

Dinsdag 5 september 2017 startte het voorbereidende werk voor het onderzoek. Met een hoogwerker werd in september de onderste 70 meter geïnspecteerd. Ook in de lantaarn is het onderzoek begonnen.

Hulp en contact Restauratie Domtoren

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Volg TorensUtrecht