Rotsoord Helling 12-14: opnieuw ontwikkelen oud bedrijfsgebouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2022

Ontwikkelaar Coltavast BV en gemeente onderzoeken de bouw van 47 woningen en 9 atelierwoningen aan Helling 12-14.

Helling 12-14 is in eigendom van de ontwikkelaar. Het gebouw staat tegenover poppodium De Helling, op Rotsoord.

Wat komt er?

De locatie van Helling 12-14 maakt de woningen erg geschikt voor mensen die vlakbij het centrum willen wonen en een goede aansluiting op het openbaar vervoer willen hebben.

Dit zijn de plannen:

 • 9 atelierwoningen voor kunstenaars en creatieve ondernemers op de begane grond.
 • daarboven een appartementengebouw met 4 hele en een halve vijfde bouwlaag met 47 appartementen in de middenhuur en vrije sector huur.

Het nieuwe gebouw is minder groot dan het gebouw nu. De ruimte die vrijkomt, gebruikt de ontwikkelaar voor nieuwe openbare ruimte, voor bijvoorbeeld groen en fietsparkeerplekken.

Lees meer over openbare ruimte Rotsoord

Plannen

Sinds juli 2020 werken we met de ontwikkelaar de plannen voor Helling 12-14 in een document met eisen en wensen. Dit heet een bouwenvelop. Er zijn ook verschillende gesprekken met de buurt geweest, waaronder 2 brede informatiebijeenkomsten.

In de eisen en wensen voor het plan staat beschreven wat de bestaande situatie is, wat de uitgangspunten voor het plan zijn (aantal woningen, parkeren), hoe het plan past in de omgeving, welke onderzoeken zijn gedaan en hoe het zit met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan. Als laatste is het vervolgtraject beschreven.

Bekijk het plan met eisen en wensen Helling 12-14 (bouwenvelop) (pdf, 2,7 MB)

Reacties

Tussen 2 en 16 juli 2021 kon u reageren op de concept bouwenvelop. Alle reacties nemen we op in een reactienota. Daarin geven wij antwoord op de binnengekomen reacties. Mogelijk wijzigen we de bouwenvelop aan de hand van de reacties. De definitieve bouwenvelop en de reactienota leggen we voor ter besluitvorming aan het college van B&W. We verwachten dat dit in het najaar van 2021 plaatsvindt.

Op de hoogte blijven en meedenken

Wilt u betrokken blijven? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar hellingutrecht@coltavast.nl. Coltavast B.V. houdt u dan op de hoogte van hoe het gaat met het proces en de bijeenkomsten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2021Vaststellen eisen en wensen in een bouwenvelop
Eind 2021Start bestemmingsplanprocedure
2022Start bouw

Wat is al gebeurd?

 • 2-16 juli 2021: eisen en wensen bekijken en hierop reageren
 • 22 maart 2021: tweede bewonersbijeenkomst
 • 15 december 2020: eerste bewonersbijeenkomst
 • Juli 2020: intentiedocument (pdf, 494 kB) door het college vastgesteld. In het intentiedocument staat het initiatief van het sloop/nieuwbouwplan voor Helling 12-14 van eigenaar en ontwikkelaar en de gemeente Utrecht. Ook schatten we in of het plan haalbaar en wenselijk is. Dit doen we onder andere door de genoemde onderzoeksvragen. Verder staat in het document:
  • doorlopen proces
  • afspraken rondom rolverdeling, samenwerking en participatie
  • planning
  • financiĆ«le afspraken over onder andere plankosten, erfpacht, economische meerwaarde

Hulp en contact Helling 12-14

Telefoon

14 030

E-mail

helling12-14@utrecht.nl