Rotsoord Herontwikkeling Helling 3

Op Helling 3 en 5 stond tot 2013 de Citro├źngarage Boll. De garage is verhuisd naar Zeist, en het pand heeft 2 jaar leeg gestaan. Daarna heeft kringloopwinkel De Waarde tijdelijk in het pand gezeten. Nu zijn er plannen om er een hotel te bouwen.

Moxy-hotel

Op 28 juni 2016 stelde het college van burgemeester en wethouders het startdocument vast. Hiermee startten de plannen van Vastint om hier een hotel bouwen. Vastint bouwt Moxy hotels door heel Europa samen met Mariott. Moxy biedt hotels gericht op moderne, jongere reizigers; zowel zakelijk als toeristisch. Door te bezuinigen op de omvang van de kamers (ongeveer 17 m2) en op het personeel zijn de kamerprijzen laag. Het Moxy Hotel op Helling 3 krijgt ten minste 160 kamers en een publieke ruimte (lobby) op straatniveau van ongeveer 600 m2.

De gemeente wil dat er verschillende soorten bedrijven en woningen komen in Rotsoord. Een hotel is een goede aanvulling op wat er al is. Dit soort hotels zijn er nog niet in Utrecht.

Wijziging bestemmingsplan en afspraken over de bouw

Het perceel heeft nu de bestemming bedrijventerrein. Voor de functie horeca is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor volgen we een bestemmingsplanprocedure. Begin 2018 kon u reageren op het aangepaste bestemmingsplan en is er een inloopavond geweest. De reacties op het plan zijn verzameld en het definitieve bestemmingsplan wordt december 2018 besproken in de gemeenteraad.

Het college van B en W heeft uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd voor de bouw in een zogenaamde Bouwenvelop (pdf, 5,4 MB) van het hotel, zoals de maximale bouwhoogte en de energiezuinigheid van het gebouw. 

Hulp en contact Rotsoord

Telefoon

14 030

E-mail

rotsoord@utrecht.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht