Rotsoord Herontwikkeling Helling 3

Op Helling 3 en 5 stond tot 2013 de Citro├źngarage Boll. Nu komt er een Moxy Hotel. De bouw van het hotel is gestart in september 2020 en het hotel moet klaar zijn in maart 2021.

Wat komt er?

Vastint bouwt Moxy hotels door heel Europa samen met Mariott. Moxy biedt hotels gericht op moderne, jongere reizigers; zowel zakelijk als toeristisch. Door te bezuinigen op de omvang van de kamers (ongeveer 17 m2) en op het personeel zijn de kamerprijzen laag. Het Moxy Hotel op Helling 3 krijgt ten minste 160 kamers en een publieke ruimte (lobby) op straatniveau van ongeveer 600 m2.

De gemeente wil dat er verschillende soorten bedrijven en woningen komen in Rotsoord. Een hotel is een goede aanvulling op wat er al is. Dit soort hotels zijn er nog niet in Utrecht.

Wat is er al gebeurd?

Op 28 juni 2016 stelde het college van B en W het startdocument vast. Hiermee startten de plannen van Vastint om hier een hotel bouwen. Het college heeft uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd voor de bouw in een zogenaamde bouwenvelop van het hotel. Daarin staan onderwerpen als de maximale bouwhoogte en de energiezuinigheid van het gebouw.

Bekijk de bouwenvelop (pdf, 5,4 MB)

Het bestemmingsplan is gewijzigd om de nieuwe functie mogelijk te maken. Ook is er een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend.

De Citroengarage is verhuisd naar Zeist, en het pand heeft 2 jaar leeg gestaan. Daarna heeft kringloopwinkel De Waarde tijdelijk in het pand gezeten.

Hulp en contact Rotsoord

Telefoon

14 030

E-mail

rotsoord@utrecht.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht