Rotsoord Monumenten in Rotsoord

Foto van Rotsoord in 1920, gezien vanaf de watertoren

Foto van Rotsoord in 1920, gezien vanaf de watertoren

In Rotsoord staan 7 panden op de gemeentelijke monumentenlijst. Dat wil zeggen dat de panden moeten blijven bestaan. Ze mogen niet zomaar veranderd of verbouwd worden. Zo houden we de lange industriële geschiedenis van Rotsoord levend. De monumentale panden in Rotsoord bepalen samen maar ook op zichzelf de industriële waterkant aan de Vaartsche Rijn.

Heuveloord 17 - Fabriekshal

De eenvoudige fabriekshal aan Heuveloord 17 is vermoedelijk rond 1875 gebouwd als opslaghal voor een van de steenfabrieken of als bouwmaterialenhandel. Dat is de plek waar later de steenbakkerij en bouwmaterialenhandel Erven Trip & Co zich vestigde, aan het eind van de negentiende, begin van de twintigste eeuw.

 

Naar boven

Heuveloord 27 - Woonhuis

Het woonhuis met werkplaats aan de Heuveloord 27 is rond 1875 gebouwd. In 1906-07 is het verbouwd voor de opzichter van de toen net gebouwde watertoren. Het woonhuis is van architectuurhistorisch belang en een voorbeeld van het neoclassicisme.

Naar boven

Heuveloord 27 - Watertoren

De 37 meter hoge watertoren aan Heuveloord 27 is een van de 4 watertorens in Utrecht. Hij werd gebouwd tussen 1905 en 1907 voor de openbare drinkwatervoorziening. Sinds 1906 was hij in gebruik bij de waterleidingmaatschappij Midden Nederland. Ook na de restauratie in 1996 was de watertoren nog even in functie. De watertoren heeft nu een nieuwe bestemming gekregen.

Naar boven

Rotsoord 3 - Meubelfabriek Pastoe

Meubelfabriek Pastoe, sinds 1982 bekend als Dutch Design Center, aan de Rotsoord 3 bestaat uit een bijzondere verzameling fabrieksgebouwen uit het einde van de 19e en een groot deel van de 20e-eeuw. De tegel- en aardewerkfabriek Holland is de oudste kern van het complex. Deze fabriek is gebouwd op de plek van de 17e-eeuwse buitenplaats Rotsenburg. Er zijn nog ondergrondse restanten te vinden van de buitenplaats, en mogelijk nog oudere restanten van middeleeuwse bedrijvigheid aan de Vaartsche Rijn.

Naar boven

Rotsoord 13 - Ondix

Pakhuis Ondix aan de Rotsoord 13 is in 1918 gebouwd voor veevoederhandel R. Giele & Co, genaamd Fouragehandel Rijnzicht. De naam is nog op de gevel aan de Vaartsche Rijn te lezen. Het gebouw is gedeeltelijk gebouwd op de restanten van de 17e-eeuwse buitenplaats Rotsoord. Het pakhuis is archeologisch van belang door de ondergrondse restanten van oudere bebouwing.

Naar boven

Rotsoord 24 - Villa Staatsen

Aan de Rotsoord 24 ligt Villa Staatsen. Dit was het woonhuis van A. Staatsen. Het huis was verbonden aan de 'kleederbleekerij' Staatsen, die al in 1895 in Utrecht stond geregistreerd. Het oorspronkelijke wasserijbedrijf is sinds 1974 in gebruik als kinderboerderij.

Naar boven

De Klop (Vicona-terrein)

Monument 'De Klop' op het Vicona-terrein is in 1913 gebouwd als machinefabriek. De eigenaar was W.H. Verloop, die afkomstig was uit een belangrijke industriële familie uit Utrecht. Op de gevel van de fabriek was lange tijd nog de naam van W.H. Verloop te lezen. Later is het pand gebruikt voor de graanindustrie door de bedrijven Adelaar en Vicona.
 

Naar boven

Bouwhistorische rapporten

Hulp en contact Monumenten

Telefoon

14 030

E-mail

monumenten@utrecht.nl