Rotsoord Vicona

Tekening bouwplannen Vicona

Herbouw monumentale fabriek en 2 appartementenblokken

Projectontwikkelaar Woonfront Rotsoord Utrecht BV heeft de locatie aan Rotsoord gekocht. Vroeger stond hier de Vicona fabriek. De locatie ligt tussen de Rotsoord, Vaartsche Rijn en de Diamantweg. In 2009 is hier door de vorige eigenaar al een bouwplan ontwikkeld waaraan de gemeente medewerking heeft verleend. Dat plan is alleen nooit uitgevoerd. Het nieuwe plan van Woonfront Rotsoord komt op hoofdlijnen overeen met het vorige plan. Zo worden er 2 appartementenblokken voorgesteld en de herbouw van een monumentaal fabriekje. Het blok op de hoek Diamantweg en Rotsoord wordt 6 lagen hoog en het blok haaks op de  Vaartsche Rijn wordt 4 lagen hoog. Het plan bestaat uit 206 woonunits van 30 m2 bedoeld voor starters en studenten.

Herbouw voormalig fabriek ‘Vicona’

Langs de Vaartsche Rijn en de weg Rotsoord stonden vroeger industriële gebouwen. In het huidige plan wordt het voormalige fabrieksgebouw deels teruggebouwd. In het zogeheten nieuwe ‘Klopgebouw’ zijn functies als kleinschalige bedrijvigheid en dienstverlening voorzien. Bedoeld ter versterking van Rotsoord als culturele en creatieve hotspot. Mogelijk met ondergeschikte horeca.

Fiets en auto

Automobilisten en fietsers kunnen via de Rotsoord het gebied in rijden. Daar komt ook de in- en uitgang van de parkeerkelder. Parkeren  kan op eigen terrein en in de verdiepte parkeerkelder. In deze parkeerkelder komt ook de fietsenstalling.

Aanpassingen in de openbare ruimte

De ontwikkelaar heeft ook een ontwerp gemaakt voor de ruimte tussen de gebouwen en de aansluiting aan de wegen. Daarbij wordt er naar gestreefd om het gebied open te houden voor voetgangers. Het gebied wordt niet  afgesloten met een hek of slagboom.

Gemeentelijke procedures

De ontwikkelaar heeft de gemeente verzocht om het bestemmingsplan voor de locatie Hoek Rotsoord, Diamantweg in Tolsteeg te herzien. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in december 2016. Het bestemmingsplan is op 13 april 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De omgevingsvergunning is verleend en het bestemmingsplan staat vast. De appartementen zijn eind 2018 opgeleverd. Oplevering van het Klopgebouw volgt begin 2019.

Hulp en contact Rotsoord

Telefoon

14 030

E-mail

rotsoord@utrecht.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht