Bouwprojecten Bewonersavond bedrijvenpark Strijkviertel

Op 10 november 2020 was er een bewonersavond om te vertellen over de invulling van het bedrijvenpark Strijkviertel. Ook konden bewoners en andere geïnteresseerden meepraten over de verdere invulling van de openbare ruimte waar we in 2021 mee aan de slag gaan. Ruim 60 deelnemers logden in op de digitale informatieavond. De groep bestond voor 33% uit bewoners van Rijnvliet, 14% ondernemers en de overige deelnemers hadden een andere achtergrond.

Presentaties

1 presentatie ging over de soorten bedrijven die op bedrijvenpark Strijkviertel komen en het sportprogramma dat wordt ontwikkeld. Ook werd verteld over de circulaire ontwikkeling van het bedrijvenpark en liet de projectleider zien hoe het bedrijvenpark eruit komt te zien. De 2e presentatie ging vooral over de nieuwe openbare groene zones met de watergangen, de verkeersroutes, de fietspaden en het wandelgebied. Het stedenbouwkundig plan voor bedrijvenpark Strijkviertel is het startpunt voor de verdere ontwikkeling van het terrein.

Wat bewoners belangrijk vinden

Bewoners hadden de volgende vragen, zorgen en behoeften:

  • Uitleg over de komst van (nog) een bedrijvenpark in dit gebied.
  • (Duidelijkheid over) inspraakmogelijkheden.
  • Zorg over toename van parkeerdrukte in Rijnvliet door het bedrijvenpark en de extra sportvelden.
  • Zorg over grotere verkeersdrukte op de Letschertweg.
  • Mogelijkheden voor horeca en supermarkt in de buurt.
  • Openbaar vervoer in dit gebied.

Vervolgstappen

  • De deelnemers van deze informatieavond krijgen dit verslag via e-mail.
  • We organiseren een gesprek met bewoners van Rijnvliet over hun zorgpunten. De datum is nog niet bekend, we mikken op eind november.
  • Bewoners en ondernemers kunnen hun reacties en ideeën tot 6 december mailen naar strijkviertel@utrecht.nl
  • We beantwoorden de vragen en ideeën die op de informatieavond in de chat zijn gesteld en de per mail binnengekomen reacties. Deze vragen en antwoorden sturen we naar de mensen die op de informatieavond aanwezig waren en naar de mensen die per mail reageerden. Dit document is onderdeel van het stedenbouwkundig plan.

Hulp en contact Strijkviertel bedrijvenpark

Telefoon

14 030

E-mail

strijkviertel@utrecht.nl