Bouwprojecten Strosteeg

Fase project

In voorbereiding

Geplande uitvoer

Onbekend

Rondom de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 zijn meerdere bouwplannen. De gemeente maakt een visie over dit gebied zodat deze plannen getoetst kunnen worden.

Aanleiding

De gemeente gaat eerst een visie voor de Strosteeg opstellen. We hebben daarvoor meerdere redenen:

  • de erfpachtovereenkomst van de parkeergarage loopt af in 2022
  • we hebben de ambitie om onder andere de Oudegracht parkeervrij te maken
  • er dienen zich diverse ruimtelijke initiatieven aan in het gebied rondom de parkeergarage

We willen een samenhangende visie ontwikkelen die als basis kan dienen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat komt er?

Het gaat om nieuwbouw en herontwikkeling van enkele gebouwen rond de Strosteeg. In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 hebben meerdere partijen initiatief genomen voor een plan. Het gaat om concrete initiatieven op de adressen Strosteeg 6, Strosteeg 18-36 en Visschersplein 150-160.

Veldexcursie

Dinsdag 23 april heeft het projectteam een veldexcursie rond de bouwprojecten in het gebied georganiseerd. Samen met omwonenden en overige betrokkenen werden de belangrijkste elementen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage besproken. Ook kwamen de positie en waarde van dit gebied voor het historisch centrum aan de orde.

Vervolg

Na deze veldexcursie bekijken we met initiatiefnemer Renac (de eigenaar van Strosteeg 18-36) welke plannen in het deel ten zuiden van de parkeergarage kunnen doorgaan. De plannen hiervoor bespreken we vóór de zomer met de buurt. Alle omwonenden krijgen hiervoor later een uitnodiging.

Mobiliteitsonderzoek

Vóór de zomer wordt eerst een mobiliteitsonderzoek naar het parkeervrij maken van de Oudegracht afgerond. De uitkomsten nemen we mee in de visie. Na de zomer maken we eerst een toekomstvisie voor de garage. Daarna komt de visie voor de Strosteeg in zijn geheel aan de orde.

Hulp en contact Strosteeg

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad@utrecht.nl

Uw mening