Bouwprojecten Strosteeg: opnieuw inrichten

Fase project

In voorbereiding

Planning

Onbekend

Voor de Strosteeg en omgeving zijn meerdere plannen. We gaan de parkeergarage Springweg in 2028 laten slopen. De gewenste ontwikkeling van het gebied na de sloop van de garage, staat uitgelegd in de Visie Strosteeg. De visie is nodig om toekomstige plannen voor de buurt te kunnen toetsen. Bijvoorbeeld bij het bouwplan voor Strosteeg 18-36.

Wat gaan we doen en waarom?

We stelden een visie op voor het gebied rond de Strosteeg. We hebben daarvoor meerdere redenen:

 • De erfpachtovereenkomst van de parkeergarage loopt af in 2022.
 • We willen onder andere de Oudegracht parkeervrij maken.
 • We willen verschillende ruimtelijke initiatieven in het gebied rondom de parkeergarage kunnen toetsen.

Download de concept-visie (inspraakversie januari 2021) (pdf, 1.5 MB)

Tot 15 januari 2021 kon iedereen reageren op de concept-visie. We verwerken nu alle ingekomen reacties. We passen de visie hier eventueel op aan. De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het bouwplan Strosteeg 18-36 nemen we mee in de visie. We verwachten dat het college van b en w in het najaar een besluit neemt over de aangepaste visie. Daarna ontvangen alle mensen die een reactie hebben gegeven een antwoord van ons. Ook gaat de visie dan naar de gemeenteraad voor besluitvorming.

Video: visie Strosteeg

Sloop van de garage

De erfpachtovereenkomst van de parkeergarage Springweg met erfpachter Klépierre loopt af op 15 mei 2022. We houden de garage open tot 2028. Daarna laten we hem zo snel mogelijk slopen.

 • De eerste 2 jaar zal Klépierre de exploitatie voortzetten.
 • Vanaf 2024 tot aan de sloop in 2028 zal de gemeente de exploitatie voeren. De Springweggarage biedt vanaf het najaar van 2021 ruimte aan parkeren voor bewoners die hun straatvergunning inleveren.
 • Na de sloop in 2028 kunnen de bewoners met een garage-abonnement overstappen naar parkeergarage Rijnkade of 1 van de andere garages onder Hoog Catharijne. Hebt u interesse? Dan kunt u dit aangeven op www.utrecht.nl/parkeervraag
 • We onderzoeken de mogelijkheid om vanaf 2024 een deelhub te maken in de garage.
 • We onderzoeken hoe we nu al extra groen kunnen toevoegen aan de omgeving.
 • We doen erg ons best om voldoende betaalbare woningen aan het gebied toe te voegen na de sloop van de garage.

Bouwplan Strosteeg 18-36

De locatie waar eerst drukkerij Abels stond, heeft al meer dan 20 jaar een bestemming voor wonen. In het verleden zijn al vaker plannen voor woningen ontwikkeld op deze locatie. De locatie is nu in het bezig van Ered BV. Samen met architect Sluijmer en Van Leeuwen komen zij met een initiatief voor de bouw van 39 woningen, waarvan Mitros 12 sociale huurwoningen afneemt. We willen graag zien of dit plan haalbaar is. Daarom hebben wij een intentiedocument gemaakt. Dit document is in december 2020 vastgesteld door het college van b en w. 

Bekijk het intentiedocument

Planning visie Strosteeg

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2021college neemt een besluit
Najaar 2021gemeenteraad neemt een besluit

Planning bouwplan Strosteeg 18-36

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2021uitwerkingsplan bouwplan ter inzage
Najaar 2021college neemt een besluit

Wat is er al gebeurd?

 • In december 2020 heeft het college van b en w een besluit genomen over het raadsvoorstel over de sluiting van de Springweggarage. In juni 2021 heeft de gemeenteraad definitief besloten dat de garage dichtgaat in 2028. Het college heeft toen ook het intentiedocument voor het bouwplan vastgesteld.
 • Op 23 april 2019 organiseerden wij een veldexcursie in het gebied met omwonenden en andere betrokkenen. We bespraken de belangrijkste onderdelen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage.
 • We hebben een mobiliteitsonderzoek laten uitvoeren door het Royal Haskoning DHV (pdf, 778 kB) dd. 24 mei 2019. Hieruit blijkt dat er voor bewoners, vergunninghouders en bezoekers voldoende ruimte is in bestaande garages.
 • Uit onderzoek van BRO (pdf, 3,5 MB) dd. 22 januari 2020 naar de economische invloed van de garage blijkt dat een mogelijke sloop van de Springweggarage wel negatieve financiële gevolgen heeft voor de ondernemers. De gevolgen hiervan zullen naar verwachting minimaal zal zijn.  

Hulp en contact Strosteeg

Telefoon

14 030

E-mail

strosteeg@utrecht.nl