Bouwprojecten Strosteeg: opnieuw inrichten

Fase project

In voorbereiding

Planning

Onbekend

Voor de Strosteeg en omgeving zijn meerdere plannen. We laten de parkeergarage Springweg in 2028 slopen en er is een bouwplan voor Strosteeg 18-36.

Wat gaan we doen en waarom?

Bouwplan Strosteeg 18-36

De locatie waar eerst drukkerij Abels stond, heeft al meer dan 20 jaar een bestemming voor wonen. In het verleden zijn al vaker plannen voor woningen ontwikkeld op deze locatie. De locatie is nu in het bezit van ERED BV. Samen met architect Sluijmer en Van Leeuwen komen zij met een initiatief voor de bouw van woningen:

 • 38 woningen, waarvan:
  • 12 appartementen sociale huur die Mitros afneemt
  • 23 appartementen vrije sector huur
  • 3 grondgebonden woningen vrije sector huur
 • maximaal 3 woonlagen aan de zijde van de Blindesteeg en maximaal 4 bouwlagen aan de Strosteeg
 • het ontwerp:
  • levendige gevels met entrees, geveltuinen, veel variantie in de gevels zelf en de indeling van de blokken
  • verspringende rooilijnen aan de voor en achterzijde waardoor het levendig oogt en past bij de bestaande bebouwing
 • buurtstalling voor fietsen met een kleine werkplaats
 • een binnentuin
 • oude zijgevel en een muur van de voormalige drukkerij Abels blijft

Het ontwerp uitwerkingsplan lag van 18 maart tot en met 28 april 2022 ter inzage. Tijdens deze periode kon er gereageerd worden op het ontwerp (zienswijze indienen). De gemeenteraad heeft 5 reacties ontvangen.

Voorlopige visie Strosteeg

We stelden een voorlopige visie op voor het gebied rond de Strosteeg. We hebben daarvoor meerdere redenen:

 • de erfpachtovereenkomst van de parkeergarage loopt af in 2022
 • we willen onder andere de Oudegracht parkeervrij maken
 • we willen verschillende ruimtelijke initiatieven in het gebied rondom de parkeergarage kunnen toetsen

De visie is nodig om toekomstige plannen voor de buurt te kunnen toetsen. In de visie staat wat we willen ontwikkelen in het gebied na de sloop van de garage.

Aanpassingen voorlopige visie

Reageren op de voorlopige visie Strosteeg kon van 20 november 2020 tot 15 januari 2021. We kregen 33 reacties hierop, door in totaal 38 mensen/partijen. Alle reacties staan in een reactienota samen met onze reacties. De reacties en de gemeenteraadsvergadering van 17 juni 2021 zorgden ervoor dat we de voorlopige visie hebben aangepast. Grote wijzigingen zijn:

 • de stedenbouwkundige voorwaarden voor het bouwplan Strosteeg 18-36 nemen we mee in de visie.
 • er komen meer sociale huurwoningen en woningen in het middensegment dan opgenomen in de Woonvisie van de gemeente. Zo ontstaat er een goede mix in de buurt.
 • de bouwhoogtes zijn voor een deel lager geworden en we stellen minder eisen aan de bebouwing die het hof aan de oostzijde begrenst. Het hof kan hierdoor groter en groener worden zodat meer openbare ruimte ontstaat.

Bekijk de aangepaste voorlopige visie Strosteeg (pdf op de site met de raadstukken)

Bekijk het raadsvoorstel en de reactienota

Video: visie Strosteeg

Sloop van de garage

De erfpachtovereenkomst van de parkeergarage Springweg met erfpachter Klépierre loopt af op 15 mei 2022. We houden de garage open tot 2028. Daarna laten we hem zo snel mogelijk slopen.

 • De eerste 2 jaar zal Klépierre de exploitatie voortzetten.
 • Vanaf 2024 tot aan de sloop in 2028 voert de gemeente de exploitatie. De Springweggarage biedt vanaf het najaar van 2021 ruimte aan parkeren voor bewoners die hun straatvergunning inleveren.
 • Na de sloop in 2028 kunnen de bewoners met een garage-abonnement overstappen naar parkeergarage Rijnkade of 1 van de andere garages onder Hoog Catharijne. Hebt u interesse? Dan kunt u dit aangeven op www.utrecht.nl/parkeervraag.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om vanaf 2024 een deelhub te maken in de garage.
 • We onderzoeken hoe we nu al extra groen kunnen toevoegen aan de omgeving.
 • We doen erg ons best om voldoende betaalbare woningen aan het gebied toe te voegen na de sloop van de garage.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2022College beslist over Uitwerkingsplan bouwplan Strosteeg 18-36

Wat is er al gebeurd?

 • Zomer 2022: raadsvergadering Visie Strosteeg
 • 24/31 mei 2022: commissievergadering Visie Strosteeg
 • 17 mei 2022: raadsinformatieavond Visie Strosteeg
 • 18 maart - 28 april 2022: reageren op Uitwerkingsplan bouwplan Strosteeg 18-36
 • 5 april 2022: informatiebijeenkomst over het plan. Deze bijeenkomst organiseerde de initiatiefnemer ERED BV in samenwerking met Dietz Strategie & Communicatie. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de initiatiefnemer ERED BV het bouwplan voor de Strosteeg 18-36. De presentatie en het verslag ontvangen de aanwezigen via de e-mail.
 • 21 december 2021: het college van burgemeester en wethouders legde de aangepaste visie Strosteeg voor aan de gemeenteraad.
 • 17 juni 2021: besloot de gemeenteraad dat de garage dichtgaat in 2028.
 • 20 november 2020 – 15 januari 2021: reageren op de voorlopige visie Strosteeg.
 • December 2020: besloot het college van burgemeester en wethouders over het raadsvoorstel over de sluiting van de Springweggarage. En stelde toen ook het intentiedocument voor het bouwplan Strosteeg 18-36 vast.
 • 22 januari 2020: BRO onderzocht (pdf, 3,5 MB) de economische invloed van de sloop van de Springweggarage. Hieruit blijkt dat het wel negatieve financiële gevolgen heeft voor de ondernemers. We verwachten dat de gevolgen hiervan minimaal zijn.
 • 24 mei 2019: uitvoeren van een mobiliteitsonderzoek door het Royal Haskoning DHV (pdf, 778 kB). Hieruit blijkt dat er voor bewoners, vergunninghouders en bezoekers voldoende ruimte is in bestaande garages.
 • 23 april 2019: een excursie in het gebied met omwonenden en andere betrokkenen. We bespraken de belangrijkste onderdelen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage.
 • Maart 2019: begonnen met het opstellen van een visie voor het gebied rond de Strosteeg.

Hulp en contact Strosteeg

Telefoon

14 030

E-mail

strosteeg@utrecht.nl