Bouwprojecten Strosteeg: opnieuw inrichten

Fase project

In voorbereiding

Geplande uitvoer

Onbekend

Voor de Strosteeg en omgeving zijn meerdere plannen. We willen de parkeergarage Springweg in 2028 laten slopen. De gewenste ontwikkeling van het gebied na de sloop van de garage, staat uitgelegd in de Visie Strosteeg. Deze visie ligt tot 15 januari 2021 ter inzage. De visie is nodig om toekomstige plannen voor de buurt te kunnen toetsen.

Informatiebijeenkomsten 14 en 16 december

Wij organiseren digitale informatiebijeenkomsten om personen die interesse hebben te vertellen over de toekomst van de Springweggarage, de Visie Strosteeg en het bouwplan op Strosteeg 18-36. Dit is de locatie waar eerst drukkerij Abels, stond. Als u wilt deelnemen hebt u een ‘kaartje’ nodig.
Boek uw gratis kaartje voor een van de digitale informatiebijeenkomsten

Wat gaan we doen en waarom?

We stelden een visie op voor het gebied rond de Strosteeg. We hebben daarvoor meerdere redenen:

  • De erfpachtovereenkomst van de parkeergarage loopt af in 2022.
  • We willen onder andere de Oudegracht parkeervrij maken.
  • We willen verschillende ruimtelijke initiatieven in het gebied rondom de parkeergarage kunnen toetsen.

Download de visie (pdf, 1.5 MB)

U kunt tot 15 januari 2021 reageren op de visie. Stuur uw reactie naar strosteeg@utrecht.nl.

Sloop van de garage

De erfpachtovereenkomst van de parkeergarage Springweg met erfpachter Klépierre loopt af op 15 mei 2022. We houden de garage open tot 2028. Daarna laten we hem zo snel mogelijk slopen.

  • De eerste 2 jaar zal Klépierre de exploitatie voortzetten.
  • Vanaf 2024 tot aan de sloop in 2028 zal de gemeente de exploitatie voeren. De Springweggarage biedt vanaf het voorjaar van 2021 ruimte aan parkeren voor bewoners die hun straatvergunning inleveren. Zij kunnen een abonnement in de garage afsluiten tegen gemeentelijke tarieven.
  • Na de sloop in 2028 kunnen de bewoners met een garage-abonnement overstappen naar parkeergarage Rijnkade of 1 van de andere garages onder Hoog Catharijne.

Hebt u interesse? Dan kunt u dit aangeven op www.utrecht.nl/parkeervraag

Bekijk het raadsvoorstel

Bouwplan Strosteeg 18-36

De locatie waar eerst drukkerij Abels stond, heeft al meer dan 20 jaar een bestemming voor wonen. In het verleden zijn al vaker plannen voor woningen ontwikkeld op deze locatie. Laatst is de locatie gekocht door Ered BV. Samen met architect Sluijmer en Van Leeuwen komen zij met een initiatief voor de bouw van 37 appartementen, waarvan Mitros 12 sociale huurwoningen afneemt. We willen graag zien of dit plan haalbaar is. Daarom hebben wij een intentiedocument gemaakt.

Bekijk het intentiedocument

Wat is er al gebeurd?

  • Op 23 april 2019 organiseerden wij een veldexcursie in het gebied met omwonenden en andere betrokkenen. We bespraken de belangrijkste onderdelen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage.
  • We hebben een mobiliteitsonderzoek laten uitvoeren door het Royal Haskoning DHV (pdf, 778 kB) dd. 24 mei 2019. Hieruit blijkt dat er voor bewoners, vergunninghouders en bezoekers voldoende ruimte is in bestaande garages.
  • Uit onderzoek van BRO (pdf, 3,5 MB) dd. 22 januari 2020 naar de economische invloed van de garage blijkt dat een mogelijke sloop van de Springweggarage wel negatieve financiële gevolgen heeft voor de ondernemers. De gevolgen hiervan zullen naar verwachting minimaal zal zijn.  

Hulp en contact Strosteeg

Telefoon

14 030

E-mail

stroteeg@utrecht.nl