Bouwprojecten Strosteeg

Fase project

In voorbereiding

Geplande uitvoer

Onbekend

Rondom de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 zijn meerdere bouwplannen. De gemeente maakt een visie over dit gebied zodat deze plannen getoetst kunnen worden.

Aanleiding

De gemeente gaat eerst een visie voor de Strosteeg opstellen. We hebben daarvoor meerdere redenen:

  • de erfpachtovereenkomst van de parkeergarage loopt af in 2022
  • we hebben de ambitie om onder andere de Oudegracht parkeervrij te maken
  • er dienen zich diverse ruimtelijke initiatieven aan in het gebied rondom de parkeergarage

We willen een samenhangende visie ontwikkelen die als basis kan dienen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat komt er?

Het gaat om nieuwbouw en herontwikkeling van enkele gebouwen rond de Strosteeg. In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 hebben meerdere partijen initiatief genomen voor een plan. Het gaat om concrete initiatieven op de adressen Strosteeg 6, Strosteeg 18-36 en Visschersplein 150-160.

Veldexcursie

Het projectteam wil alle omwonenden en overige betrokkenen uitnodigen voor een veldexcursie, waar met name de bouwprojecten centraal staan. Het projectteam bespreekt tijdens de veldexcursie samen met de buurt de belangrijkste elementen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage. Zij bespreken ook de positie en waarde van dit gebied voor het historisch centrum. Deze veldexcursie zal plaatsvinden op:

Dinsdag 23 april 2019, 18.30 – 20.00 uur

  • 18.30 uur: Ontvangst in de Torenzaal van UCK, Domplein 4 met soep en een broodje.
  • 18.45 uur: Toelichting op start Visie Strosteeg, mogelijkheid tot stellen van vragen.
  • 19.15 uur: Start wandeling.
  • 20.15 uur: Afsluiting.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via bas.pickkers@utrecht.nl. Aanmelden is niet verplicht maar we vinden het voor de catering fijn om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met projectleider Bas Pickkers via e-mailadres bas.pickkers@utrecht.nl of telefoonnummer 06 53 106 995. Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad: binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

Vervolg

Na de veldexcursie zullen we samen met initiatiefnemer Renac (de eigenaar van Strosteeg 18-36) bekijken welke plannen in het deel ten zuiden van de parkeergarage kunnen doorgaan. De plannen hiervoor bespreken we vóór de zomer met de buurt. Alle omwonenden krijgen hiervoor later een uitnodiging.

Mobiliteitsonderzoek

Vóór de zomer wordt eerst een mobiliteitsonderzoek naar het parkeervrij maken van de Oudegracht afgerond. De uitkomsten nemen we mee in de visie. Na de zomer maken we eerst een toekomstvisie voor de garage. Daarna komt de visie voor de Strosteeg in zijn geheel aan de orde.

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht