Bouwprojecten Utrecht Science Park

Aan de oostelijke rand van Utrecht ligt het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof). Samen met het ernaast gelegen kantorenpark Rijnsweerd is dit de economische motor van de stad en de regio. Hier werken mensen uit het onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg en bedrijfsleven samen aan het verbeteren van gezondheid en kwaliteit van leven. Het Utrecht Science Park is het grootste wetenschaps- en kennis (science)park van Nederland.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Onderwijs, zorg, onderzoek en innovatie staan in het Utrecht Science Park centraal. Dat unieke karakter willen we ook in de toekomst zo houden en verder ontwikkelen. Daarom maken we ruimte voor de groei van wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren. Tegelijkertijd willen we het landschap en de mogelijkheid voor verblijf in parken versterken.

Het gebied is levendig, groen, duurzaam en goed bereikbaar. Nieuwe en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en goed openbaar vervoer zorgen dat het Utrecht Science Park bereikbaar blijft voor iedereen. Parkeren gebeurt vooral aan de rand van het gebied. Daardoor is een groot deel van het Utrecht Science Park straks autoluw. Om invulling te geven aan de klimaatambities wordt er ruimte gezocht voor de opwekking van duurzame energie in de vorm van 1 of 2 windmolens en zonnevelden.

Inzien

De gemeente Utrecht heeft de concept Omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park 2040 vrijgegeven voor inspraak. Samen met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de stichting Utrecht Science Park (USP) én met inbreng van vele gebruikers, bewoners en omwonenden heeft de gemeente dit concept gemaakt. Van 15 juni tot en met 26 juli 2021 is de formele inspraaktermijn. Vanwege een kleine overlap met de zomervakantie is deze verlengd. Tot en met 30 augustus kan iedereen op de visie reageren.

Omgevingsvisie (concept) Utrecht Science Park 2040

Samenvatting concept Omgevingsvisie

Milieueffectrapportage Omgevingsvisie USP en bijlagen

Video: Omgevingsvisie Utrecht Science Park

Reageren en op de hoogte blijven

Reageren op de concept Omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park 2040 kan via dit formulier.

Reageren op de Omgevingsvisie USP 2040

Informatiebijeenkomsten

Er zijn 2 online informatiebijeenkomsten:

  • Dinsdag 6 juli van 19.30 tot 20.30 uur.
  • Dinsdag 13 juli van 19.30 tot 20.30 uur.

Wilt u deelnemen aan een informatiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar uspomgevingsvisie@utrecht.nl.

Wat is een omgevingsvisie?

In een omgevingsvisie staan de wensen en doelen voor het gebied voor de (verre) toekomst: welke ontwikkelingen willen we en welke kwaliteiten en waarden moeten we houden of beschermen? Een omgevingsvisie maken we met inbreng van allerlei partijen en betrokken in het gebied. De omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park is onderdeel van de omgevingsvisie Utrecht.

Lees meer over de omgevingsvisie Utrecht Science Park op www.uspomgevingsvisie.nl

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl