Bouwprojecten Utrecht Science Park

Aan de oostelijke rand van Utrecht ligt het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof). Samen met het ernaast gelegen kantorenpark Rijnsweerd is dit de economische motor van de stad en de regio. Hier werken onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg en bedrijfsleven samen aan het verbeteren van gezondheid en kwaliteit van leven. Het Utrecht Science Park is het grootste wetenschaps- en kennis (science)park van Nederland.

Naamswijziging ‘De Uithof’ naar 'Utrecht Science Park’

De gemeenteraad heeft besloten de buurtnaam De Uithof te wijzigen in Utrecht Science Park. De nieuwe naam:

  • maakt goed duidelijk om welk type gebied het gaat
  • past beter bij de (internationale) uitstraling van het gebied
  • legt direct de link met de stad en regio Utrecht

Wat gaat er gebeuren en waarom

In het Utrecht Science Park investeren we de komende jaren in een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. In 2019 en 2020 werken we aan een omgevingsvisie. Die maken we samen met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, andere gebruikers en buren. We nodigen daarom iedereen uit om mee te denken.

Wat is een omgevingsvisie?

In een omgevingsvisie leggen we voor de (verre) toekomst wensen en doelen vast voor de ruimte buiten. We regelen hiermee voor een (deel)gebied welke ontwikkelingen gewenst zijn en welke kwaliteiten we moeten houden of beschermen. Het document is makkelijk op internet te vinden en voor iedereen te begrijpen. Utrecht heeft ervoor gekozen om elke omgevingsvisie te beginnen met een startnotitie. Een startnotitie beschrijft onder andere het proces, de te behandelen thema’s en onderwerpen en de rol van de gemeenteraad en belanghebbenden in de stad. De startnotitie voor het Utrecht Science Park is in juli 2019 vastgesteld.
 

Bekijk de startnotitie (pdf, 216 kB)

Eerste grote bijeenkomst: USP-lab

Op dit moment is het maken van de omgevingsvisie in volle gang. Op 13 januari 2020 gingen betrokkenen en geïnteresseerden met elkaar in gesprek over wat behouden én verbeterd moet worden in het USP en waarom. Ook kon er per thema (bijvoorbeeld groen, mobiliteit, duurzaamheid, functies en voorzieningen) aangegeven worden wat er belangrijk is voor dit gebied in de toekomst. Tot slot zijn de uitkomsten van de enquête gepresenteerd die door ruim 3.200 mensen is ingevuld.

U kunt de presentaties en uitkomsten van de enquête en alle andere informatie over de omgevingsvisie voor het Utrecht Science park teruglezen op www.USPomgevingsvisie.nl.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uspomgevingsvisie@utrecht.nl. Of wilt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang? Meld u dan aan op www.uspomgevingsvisie.nl.

Bereikbaarheid

Leefbaarheid en wonen

Utrecht kiest in haar ruimtelijke strategie om binnen het stedelijk gebied voldoende nieuwe woningen te bouwen, zodat de natuurgebieden rond de stad behouden blijven. In de Merwedekanaalzone, het stationsgebied, Utrecht Science Park en Rijnsweerd en Leidsche Rijn wil Utrecht een flink deel van de bevolkingsgroei opvangen. Bij de ontwikkeling van deze gebieden staat ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ centraal.

Onderzoek en onderwijs

Wat is Utrecht Science Park

De 322 hectare waarop het Utrecht Science Park ligt, zijn belangrijk voor Utrecht. In dit stukje stad:

  • werken elke dag ruim 26.000 mensen
  • staan meer dan 108 bedrijven
  • studeren ruim 50.000 studenten, waarvan er 2.500 in dit gebied wonen

Lees meer informatie over het Utrecht Science Park.

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl