Bouwprojecten Van Lieflandlaan: nieuwbouw en inrichting buitenruimte

Op de achtergrond rijtjeswoningen en voor de woningen een groene plek met bomen en looppaden

Aan de Van Lieflandlaan komen 20 nieuwe duurzame woningen. Daarbij horen 30 parkeerplaatsen en een groene buitenruimte. De buitenruimte is voor iedereen toegankelijk om elkaar te ontmoeten en te spelen. Waarschijnlijk zijn in het voorjaar van 2019 de woningen klaar.

Terugkoppeling inloopbijeenkomst 16 mei 2018

Deze goed bezochte bijeenkomst werd gehouden voor omwonenden en toekomstige bewoners van de 20 nieuwe huizen aan de Van Lieflandtuin. Op deze bijeenkomst is het definitief ontwerp getoond van de openbare ruimte. Bewoners konden zien welke bomen er geplant worden, welk straatmeubilair en welke verlichting er in het plangebied komt.

Ook hebben bewoners hun stem uit kunnen brengen op de verschillende getoonde speeltoestellen. Bewoners konden uit 14 speeltoestellen 5 voorkeuren kiezen. Straks zullen de kinderen uit de buurt op de nieuwe speeltoestellen kunnen klauteren, stappen, balanceren en klimmen. De speeltoestellen die de meeste stemmen hebben gekregen zijn: klimpyramide, stelten, evenwichtsparcours, boomstammen en klimparcours.
Bekijk de ontwerpen die we hebben gepresenteerd (pdf, 12 MB)

Het ontwerp van de Openbare Ruimte Van Lieflandlaan

De centrale groene ruimte is er voor de buurt om elkaar te ontmoeten, te verblijven en te spelen.
Er komt een slingerpad om een rondje te wandelen en er komen een aantal onverharde struinpaden die het spelen tussen de bomen mogelijk maakt.

Het hoofdpad ligt op een ‘dijkje’. De verlaagde zones naast het pad kunnen het water opvangen van de daken en de verharde openbare ruimte. Ze kunnen dienen als een zogenoemde wadi.
Er worden bijna 50 nieuwe bomen geplaatst. Het gaat hier om elzen en berken en bomen met een sierwaarde zoals amberbomen en prunussen.

Daar waar het groen grenst aan de woningen komt een strook met bloembollen die bloeien van februari tot en met mei.

Er komen bankjes en een picknickbank en voor de kinderen komen er een aantal natuurlijke speeltoestellen die passen in deze groene verblijfsplek.

Planning
DatumActiviteit
Tweede kwartaal 2018Start bouw woningen
Eerste kwartaal 2019Start woonrijp maken (grond geschikt maken voor wonen)
Tweede kwartaal 2019Oplevering woningen

Duurzaamheid

Er is in dit project veel aandacht voor duurzaamheid. Zo zijn het 'Nul op de meter' woningen en krijgen de woningen geen gasaansluiting.

Inrichting van de buitenruimte

De groene buitenruimte van het project Van Lieflandlaan is voor iedereen toegankelijk. Het is dan ook belangrijk dat deze buitenruimte aansluit bij de wensen van omwonenden. Het ontwerp- en ingenieursbureau heeft de ideeën van de omwonenden verwerkt in hun landschapsontwerp.
Definitief Ontwerp Ontwikkeling Van Lieflandtuin (pdf, 9 MB)

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening