Bouwprojecten Veilingstraat: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Start bouw
2022

De Veilingstraat 10 krijgt nieuwbouw. Ten Brinke Vastgoedontwikkeling is eigenaar van deze locatie. Zij willen deze plek opnieuw ontwikkelen tot een mooie plek om te wonen en leven. Dat betekent dat de huidige gebouwen worden gesloopt en nieuwbouwappartementen worden gebouwd. We verwachten dat de bouw start in 2022.

Wat komt er?

Het plan is om aan de Veilingstraat:

  • het bestaande gebouw te slopen
  • een nieuw gebouw te bouwen met ongeveer 100 tot 120 woningen. De meest woningen worden sociale huur. Deze worden mogelijk gecombineerd met middeldure huur/vrije sector woningen
  • het gebied aan te sluiten op het Ringpark en de ‘Groene laan’.

De ontwikkelaar en de gemeente hebben afspraken gemaakt over dit project. Deze afspraken staan in het intentiedocument. Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van wat er wordt gebouwd en aan welke eisen het moet voldoen.

Bekijk het intentiedocument Veilingstraat 10 (pdf, 302 kB)

Op de hoogte blijven

De ontwikkelaar informeert de mensen die in de buurt wonen over het verdere proces. Voor verdere informatie en vragen kunt u kijken op www.veilingstraatutrecht.nl. Ook kunt u voor vragen en meer informatie een e-mail sturen naar communicatietbvo@tenbrinke.com.  Gebruik dan als onderwerp ‘Veilingstraat Utrecht’.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWieWat
1e kwartaal 2021gemeente en ontwikkelaarOpstellen van uitgangspunten van het programma.
Deze dienen als basis voor de bouwenvelop. In een bouwenvelop staan eisen, wensen en randvoorwaarden. Bijvoorbeeld de vorm van de nieuwbouw, inpassing in de omgeving en hoe het plan bijdraagt aan gezonde verstedelijking.
2e kwartaal 2021gemeente en ontwikkelaarOpstellen van bouwenvelop.
3e kwartaal 2021 - 2e kwartaal 2022ontwikkelaarUitwerken van de plannen en aanvragen bestemmingsplan en vergunningen

Hulp en contact

Telefoon

14 030