Bouwprojecten Visie Maarschalkerweerd

De gemeente Utrecht wil Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar gebied. Een gebied waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap. Dit staat in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. Het college heeft op 7 april ingestemd met het Ontwikkelperspectief. De gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Utrecht wil in Maarschalkerweerd meer aandacht geven aan groen, recreatie, sport en cultuurhistorie. Samen met Amelisweerd wordt het een groot parklandschap waar Utrechters en bezoekers kunnen ontspannen en sporten. In het gebied liggen de Sportcampus en de Vier Lunetten (forten) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

We gaan:

  • Een parklandschap maken met meer groen en meer mogelijkheden om te wandelen en zelf te sporten.
  • De forten (Vier Lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) opknappen, meer gebruik geven en beter zichtbaar maken.
  • De bouw van woningen, kantoren en andere voorzieningen mogelijk maken rond Stadion Galgenwaard en bij station Lunetten en de openbare ruimte aantrekkelijker maken.  
  • Maarschalkerweerd beter bereikbaar maken voor fietsers en voetgangers.
  • Openbaar vervoer verbeteren.

Lees meer over de plannen voor Maarschalkerweerd in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (pdf, 17 MB)

Reacties op conceptplannen

Er kon gereageerd worden op de conceptplannen. Op de reacties hebben wij antwoord gegeven. De reacties en antwoorden staan in een reactienota.

Bekijk de Reactienota (pdf, 372 kB)

Wij hebben de teksten van het Ontwikkelperspectief aangevuld en gewijzigd naar aanleiding van de reacties. Bijvoorbeeld op het gebied van waterrecreatie, fietsparkeren en bruggen/fiets- en wandelverbindingen. Ook is het voorstel om de term Sportlandschap te vervangen door Sportcampus overgenomen.

Wat is er al gedaan?
WanneerWat
7 april 2020College van B en W heeft ingestemd met de plannen en heeft het Ontwikkelperspectief aangeboden aan de gemeenteraad om er een besluit over te laten nemen.
15 oktober 2019Inloopbijeenkomst in Fort Lunet I. Iedereen kon hier vragen stellen en reageren op de plannen.
9 september 2019 tot 31 oktober 2019Iedereen kon reageren op de plannen.

Besluitvorming

De raad moet nog een besluit nemen over het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. Door het coronavirus is het nog niet duidelijk wanneer de raad het Ontwikkelperspectief bespreekt. We verwachten dat dit net voor of na de zomer zal zijn.

Volg de agenda van de gemeenteraad

Als de raad het Ontwikkelperspectief heeft vastgesteld, vormt het een onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht.

Waar ligt het precies?

Maarschalkerweerd ligt aan de oostkant van de stad. Het gebied is vooral bekend als sportgebied en verbindt de stad met de landgoederen van Amelisweerd en Rhijnauwen.

Hulp en contact Maarschalkerweerd

Telefoon

14 030

E-mail

noordoostoostzuid@utrecht.nl