Bouwprojecten Visie Maarschalkerweerd

De gemeente Utrecht wil Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar gebied. Een gebied waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap. Dit staat in het Concept Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd.

Maarschalkerweerd ligt aan de oostkant van de stad. Het gebied is vooral bekend als sportgebied en verbindt de stad met de landgoederen van Amelisweerd.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

  • Utrecht krijgt meer inwoners die willen sporten en ontspannen. De gemeente vindt het belangrijk dat hier goede en voldoende mogelijkheden voor zijn. 
  • Versterken van het groen. Het Concept Ontwikkelperspectief laat zien hoe Maarschalkerweerd samen met Amelisweerd een belangrijk gebied voor groen en sport kan worden. De Kromme Rijn en de 4 forten Lunetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie spelen hierbij een belangrijke rol. 
  • Stadion Galgenwaard en de stationsomgeving Lunetten worden aantrekkelijke, levendige stedelijke plekken voor wonen, werken en ontmoeten.

Lees meer over de plannen voor Maarschalkerweerd in het Concept Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (pdf, 6,6 MB)

Behandeling reacties

Tot eind oktober kon worden gereageerd op het concept Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd.

Alle binnengekomen reacties worden nu doorgenomen en de gemeente geeft hierop een antwoord in een zogenaamde reactienota. De reactienota en het aangepaste Ontwikkelperspectief zullen worden voorgelegd aan het college.

Daarna worden de documenten voorgelegd aan de gemeenteraad en worden ze openbaar.
Degenen die een reactie hebben gegeven, worden hierover ingelicht.

Hulp en contact Maarschalkerweerd

Telefoon

14 030

E-mail

noordoostoostzuid@utrecht.nl

Uw mening