Bouwprojecten Vleuten: vernieuwing centrum

De gemeente vernieuwt het centrum van Vleuten. De laatste stappen zijn de invulling van het gebied achter het wijkservicecentrum en het opnieuw inrichten van het Dorpsplein. Er komt een gezondheidscentrum, meer parkeerplaatsen en woningbouw.

Nieuw bestemmingsplan

Het bestemmingsplan lag ter inzage, daarop zijn enkele zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen beantwoorden we in een vaststellingsnota. Het bestemmingsplan en de vaststellingsnota bieden we rond de zomer 2019 aan het college en gemeenteraad ter vaststelling aan. Daarna is er nog beroep mogelijk.

Wat wordt er vernieuwd?

Gezondheidscentrum

Het is belangrijk om een goed bereikbare gezondheidsvoorziening te hebben  waar verschillende zorgverleners bij elkaar zitten. Denk bijvoorbeeld aan een apotheek, huisartsenpraktijk en fysiotherapeuten. Dit is mogelijk in het gebouw naast het restaurant Oost-West, aan de zijde van het Dorpsplein. Het gebouw heeft 2 lagen. Om genoeg ruimte te maken voor dit gebouw is het nodig een deel van het wijkservicecentrum te slopen.

Woningbouw

Achter het wijkservicecentrum is ruimte voor woningbouw.

Woningbouw aan de Dorpsstraat

Wij willen een kavel uitgeven voor een vrijstaande woning. Het gaat om de kavel tussen restaurant Oost-West en huisnummer 11.

Woningbouw aan de Nieuwe Vaart

Er zijn groepen die samen een kleinschalig appartementencomplex willen laten bouwen. Zij willen op termijn voor elkaar kunnen zorgen. We hebben naar de mogelijkheden gekeken en willen als locatie de Nieuwe Vaart aanbieden. Wij denken aan een gebouw met maximaal 8 appartementen.

Extra parkeerplaatsen bij het Dorpsplein en de Nieuwe Vaart

Door de komst van het nieuwe gezondheidscentrum moeten er meer parkeerplaatsen komen, zowel op het Dorpsplein als op de Nieuwe Vaart. Maar bewoners willen het Dorpsplein ook graag voor evenementen blijven gebruiken. Denk hier aan de kermis en de viering van Koningsdag.  Er is een ontwerp gemaakt waar deze wensen in zijn opgenomen.