Bouwprojecten Vleuten krijgt nieuw centrum

We vernieuwen het centrum van Vleuten. De laatste stappen zijn de invulling van het gebied achter het wijkservicecentrum en het opnieuw inrichten van het Dorpsplein. Er komt een gezondheidscentrum, meer parkeerplaatsen en woningbouw.

Wat vernieuwen we?

Gezondheidscentrum

Het is belangrijk om een goed bereikbare gezondheidsvoorziening te hebben waar verschillende zorgverleners bij elkaar zitten. Denk bijvoorbeeld aan een apotheek, huisartsenpraktijk en fysiotherapeuten. Dit is mogelijk in het gebouw naast het restaurant Oost-West, aan de zijde van het Dorpsplein. Het gebouw heeft 2 lagen. Om genoeg ruimte te maken voor dit gebouw is het nodig een deel van het wijkservicecentrum te slopen.

Woningbouw aan de Dorpsstraat

Er komt een kavel te koop voor een vrijstaande woning. Het gaat om de kavel tussen restaurant Oost-West en huisnummer 11.

Woningbouw aan de Nieuwe Vaart

Er zijn groepen die samen een kleinschalig appartementencomplex willen laten bouwen. Zij willen op termijn voor elkaar kunnen zorgen. Aan de Nieuwe Vaart komt een gebouw met maximaal 8 appartementen.

Extra parkeerplaatsen bij het Dorpsplein en de Nieuwe Vaart

Door de komst van het nieuwe gezondheidscentrum moeten er meer parkeerplaatsen komen, zowel op het Dorpsplein als op de Nieuwe Vaart. Bewoners willen het Dorpsplein ook graag voor evenementen blijven gebruiken. Denk hier aan de kermis en de viering van Koningsdag.

Bekijk het ontwerp waarin deze wensen zijn opgenomen:

Planning

De planning is afhankelijk van het weer. We proberen om de sloop en bouw nog wat te vervroegen.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
vanaf 12 oktoberaanleg weg voor de bouw en het plaatsen van bouwketen
januari 2021start sloop- en herstelwerk
voorjaar 2021start bouw van het gezondheidscentrum
najaar 2021herinrichting van de openbare ruimte
voorjaar 2022gezondheidscentrum en openbare ruimte klaar

Aanleg weg voor bouwverkeer

Voor de sloop- en bouwwerkzaamheden leggen we een weg en een bouwplaats aan. Het speeltuintje kan voorlopig blijven, maar het trapveldje niet. Hier komt de weg voor het bouwverkeer. De weg komt uit op het parkeerterrein aan de Nieuwe Vaart.

Bomen

Op de plek waar het gezondheidscentrum komt, staan een paar bomen. Enkele weken voor de start van de bouw kappen we ze. De kapvergunning is hiervoor aangevraagd. Hiervoor in de plaats planten we nieuwe bomen in de omgeving. Bij de herinrichting van het gebied kappen we nog een paar bomen. Dit is nodig om de parkeerplaatsen en inritten goed te kunnen maken. Hiervoor planten we weer nieuwe bomen op het grasveld aan de Hindersteinlaan.

Reageren

Het college van burgemeester en wethouders neemt de besluiten over het toekennen van kapvergunningen. U hebt de mogelijkheid om op de aanvraag te reageren voordat het besluit wordt genomen. Dit kan digitaal via www.utrecht.nl/bezwaar of per post naar:

Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur