Bouwprojecten Voormalig Pieter Baan Centrum opnieuw ontwikkelen

Fase project
Plannen maken

Geplande bouw
Nog niet bekend

Het eerdere Pieter Baan Centrum (PBC) aan de Gansstraat 164-170 krijgt een nieuwe bestemming. We onderzoeken wat er mogelijk is op deze plek. Het PBC wordt sinds eind 2018 niet meer gebruikt als psychiatrische observatie kliniek.

Wat komt er mogelijk?

Het PBC moet onder een nieuwe eigenaar ruimte gaan bieden voor:

 • woningen voor verschillende doelgroepen
 • werken
 • cultuur
 • horeca

Deze unieke locatie opent zich naar de omgeving, met hoven als plek voor ontmoeting. De oever van de Kromme Rijn ontwikkelt zich tot groen oeverpark. Je kunt er dan wonen of werken, maar ook wandelen of iets eten of drinken.

Onderzoek naar mogelijkheden en wensen locatie PBC

Samen met de huidige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf en Atelier Rijksbouwmeester onderzochten we wat er mogelijk is op deze locatie.

Bekijk de afspraken over het onderzoek en de wensen voor de locatie van PBC (het intentiedocument, juli 2020)

De uitkomsten van dit onderzoek zijn uitgewerkt in een concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dat is een document waarin we vastleggen binnen welke grenzen een ontwikkeling mogelijk is.

Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

De eisen en wensen die de wij en het RVB meegeven aan een nieuwe eigenaar maken deze plannen mogelijk. Voor het zover is kunt u de plannen online bekijken en hier tot met 4 juli 2021 op reageren.

Hoe ziet het plan eruit

 • Gemengd wonen, werken en verblijven:
  • belangrijkste elementen van de locatie blijven bewaard
  • er komt ruimte voor wonen, in de vorm van gemengde woonvormen en woningen voor verschillende doelgroepen. Zo kunnen ook kwetsbare doelgroepen prettig wonen en weer onderdeel zijn van de samenleving. Er komt mix van:
   • 25% sociale huur voor bijzondere en kwetsbare doelgroepen
   • 10% standaard sociale huur
   • 30% middenhuur
   • 35% vrije sector
  • er komt ruimte voor een culturele broedplaats, betaalbare werkruimte voor kunstenaars en kleine creatieve bedrijven
  • er komen maatschappelijke functies
  • horeca en kleinschalige kantoren
 • Cultuur en groen:
  • de gebouwen van het PBC vertellen een verhaal over de geschiedenis van detentie in Nederland en van de Tweede Wereldoorlog. Het concept SPvE schrijft dat delen van het complex aan de Gansstraat zichtbaar moeten blijven om dit verhaal te bewaren. Het gaat daarbij om het Huis van Bewaring, de barak en het voorste deel van het jaren ‘70 gebouw.
  • tegelijk komt er ruimte voor nieuwe onderdelen, achter het jaren ‘70 gebouw bijvoorbeeld, als een nieuwe laag in de tijd.
  • aan de oever van de Kromme Rijn gaan de parkeerplaatsen weg waardoor er ruimte is voor een groen oeverpark met een wandelpad. Dat is belangrijk voor de toekomst als het gaat om het aanpassen aan het klimaat (water(overlast), droogte en hitte). Parkeren gaat (half) ondergronds waardoor er ruimte is voor groene hoven tussen de gebouwen.

Bekijk het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (pdf)

Op de hoogte blijven

Reageren op het concept SPvE kan tot en met 4 juli 2021

Bij het ontstaan van de eisen en wensen omschreven in het concept SPvE dachten omwonenden en andere belanghebbenden mee. Nu kan iedereen opnieuw reageren op het concept SPvE. U kunt vragen stellen, maar bijvoorbeeld ook aangeven wat u goed vindt aan het plan en wat u anders zou willen aan het plan.

Reageer tot en met 4 juli 2021 via herontwikkelingpbc@utrecht.nl

Of reageer per post naar Gemeente Utrecht (t.a.v. Mirjam ’t Lam) Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

Online bijeenkomst 15 juni

Bent u benieuwd naar het plan of hebt u vragen hierover? Doe dan mee aan de online bijeenkomst op 15 juni.

Wanneer: dinsdag 15 juni
Hoe laat: 19.30 - 21.00 uur
Waar: online, via Zoom, na het aanmelden ontvangt u de link
Aanmelden: via herontwikkelingpbc@utrecht.nl

Presentaties en verslagen

Kon u niet aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten en wilt u de presentatie en het verslag van de avond krijgen? Mail dan naar herontwikkelingpbc@utrecht.nl.

Vervolg

De reacties nemen we mee in het definitieve SPvE voor het PBC. Dit plan leggen we voor aan het college en de raad. Hierna leggen we het plan vast en kan het RVB beginnen met de verkoopprocedure. De uiteindelijke koper werkt het plan vervolgens uit binnen de eisen en loopt de bestemmingsplanprocedure door.

Planning
WanneerWat
3 juni tot en met 4 juli 2021Reageren op het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen
4e kwartaal 2021Vaststellen SPvE door gemeenteraad
4e kwartaal 2021 - 2e kwartaal 2022Verkoopprocedure Rijksvastgoedbedrijf

Wat is al gebeurd?

 • 3 juni 2021: SPvE vrijgegeven voor reacties
 • 18 februari 2021: online meedenkbijeenkomst
 • 24 november 2020: online meedenkbijeenkomst
 • 6 oktober 2020: 1e online informatieavond
 • Juli 2020: onderzoek naar mogelijkheden en wensen PBC door het college vastgesteld

Hulp en contact Voormalig Pieter Baan Centrum

Telefoon

14 030

E-mail

herontwikkelingpbc@utrecht.nl