Bouwprojecten Watertoren: opnieuw ontwikkelen

Fase project
Plannen maken

Geplande bouw
Eind 2021

De watertoren in het park De Watertoren in Overvecht krijgt een nieuwe bestemming. In de toren komen er woningen, kantoorruimte en een maatschappelijke functie. Hiernaast komt er ook een horecapaviljoen. De watertoren is een markant gebouw en heeft de status Rijksmonument. Met deze nieuwe bestemming blijft het monumentale karakter van de toren behouden.

Wat komt er?

In 2018 is de watertoren van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaar wil de watertoren opnieuw inrichten.

Dit is wat er gaat komen:

  • 4 woningen (onderin de toren)
  • kantoorruimte (middenin de toren)
  • maatschappelijke functie (bovenin de toren)
  • horecapaviljoen, ongeveer 280 m2 (naast de watertoren)
  • openbaar toegankelijke kavel rondom de watertoren

Park De Watertoren krijgt ook nieuwe inrichting

De gemeente grijpt deze kans aan om ook het deel van het park De Watertoren opnieuw in te richten. Hiervoor stellen we een apart inrichtingsplan op. We stemmen de werkzaamheden af met die van de watertoren waardoor er een mooi en integraal plan ontstaat.

Eisen en wensen watertoren

Wij hebben voor de nieuwe bestemming van de watertoren en de nieuwbouw van het horecapaviljoen de stedenbouwkundige eisen en wensen bepaald. Deze zijn vastgelegd in de voorlopige bouwenvelop van de watertoren en het horecapaviljoen. Eind december neemt het college van B en W een besluit over de eisen en wensen. Deze eisen en wensen zijn de basis voor het bestemmingsplan.

Bekijk de stedenbouwkundige eisen en wensen voor de watertoren (pdf, 5,3 MB)

Bestemmingsplan

De nieuwe bestemming en het nieuwbouwplan van het horecapaviljoen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan. Hiervoor maken we een nieuw bestemmingsplan. Voordat er gebouwd kan worden, vraagt de nieuwe eigenaar een omgevingsvergunning aan.

Planning
WanneerWat
4 november tot en met 16 decemberInzien en reageren op voorlopige stedenbouwkundige eisen en wensen
Januari 2021Besluit college over de stedenbouwkundige eisen en wensen
Zomer 2021Nieuwe bestemmingsplan maken
Najaar 2021Besluit gemeenteraad
Eind 2021Begin bouw
Zomer 2022Eind bouw

Wat is er al gebeurd?

  • 1 november 2020: voorlopige stedenbouwkundige eisen en wensen vrijgegeven voor inspraak
  • Februari 2020: vaststellen intentiedocument door college van B en W
  • Najaar 2019: 3 workshops met betrokkenen

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

watertorenovervecht@utrecht.nl