Bouwprojecten Welgelegen

In het gebied tussen de Ravellaan en de Leidseweg wordt veel gebouwd. De bouwprojecten bevinden zich in verschillende stadia: van planvorming tot realisatie. Bij bewoners ontstond de behoefte om een visie Welgelegen op te stellen zodat alle bouwplannen in dit gebied worden ontwikkeld volgens vooraf opgestelde hoofdlijnen.

Lees meer over de visie Welgelegen (pdf, 2,96 MB)

Bartoklaan

Aan de Bartoklaan in Welgelegen komen 8 huizen en 1 gebouw met 43 appartementen. Het college heeft hiervoor het bestemmingsplan naar de gemeenteraad gestuurd. Die bespreekt het plan naar verwachting in maart. Op het terrein was eerder een bedrijf en een school. De architectuur van de 8 huizen sluit aan op de nieuwbouw aan de Peter Schathof. Het appartementengebouw sluit in hoogte aan op de bestaande huizen aan de Bartoklaan. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 6 zienswijzen ingediend. Hierdoor is de bouwhoogte en de voorgevelrooilijn aangescherpt.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m donderdag 9.00-17.00
vrijdag 9.00-12.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Uw mening