Bouwprojecten Welgelegen

In het gebied tussen de Ravellaan en de Leidseweg wordt veel gebouwd. De bouwprojecten bevinden zich in verschillende stadia: van planvorming tot realisatie. Bij bewoners ontstond de behoefte om een visie Welgelegen op te stellen zodat alle bouwplannen in dit gebied worden ontwikkeld volgens vooraf opgestelde hoofdlijnen.

Lees meer over de visie Welgelegen (pdf, 2,96 MB)

Bartoklaan

De bouwwerkzaamheden van de 45 vrije sector huurappartementen en 8 koopwoningen op straatniveau zijn gestart. In het najaar van 2020 zijn de woningen naar verwachting klaar. We passen dan ook de openbare ruimte aan. De Schönberglaan richten we opnieuw in. Omwonenden hebben hierover een wijkbericht gekregen.

Er was beroep aangetekend tegen het gewijzigde bestemmingsplan. De Raad van State heeft in 2019 het beroep afgewezen. Ook de omgevingsvergunning is door die uitspraak onherroepelijk geworden.

Rachmaninoffplantsoen 61-67

In het Rachmaninoffplantsoen komen 132 huurappartementen, waarvan 40% middenhuur, met voorrang voor doorstromers uit een sociale huurwoning.  Als de woningen begin 2020 gebouwd zijn, richten we ook het parkeerterrein opnieuw in. De buurt heeft hierbij gekozen voor zoveel mogelijk groen. De woningen worden voor de zomer opgeleverd. Dan voeren we ook betaald parkeren in.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht