Bouwprojecten Willem Dreeslaan 55: opnieuw ontwikkelen kantoorpand tot appartementen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2022

Samen met ontwikkelaar Wonam onderzoekt de gemeente het plan om 62 huurappartementen te bouwen. Op de begane grond van het gebouw komen commerciële ruimten. Het gaat om de Willem Dreeslaan 55. Dat is nu nog in gebruik als kantoor door de Van der Hoeven kliniek. Het gebouw is verkocht en Wonam heeft zich bij de gemeente gemeld met haar plannen.

Wat komt er?

Wonam wil op deze locatie een appartementengebouw bouwen met de naam ‘Roots’. Het bestaande gebouw zal worden gesloopt. Het nieuwe gebouw krijgt 4 en deels 5 lagen, en 62 woningen. Een deel van de woningen zal een prijs hebben in het middensegment (huur en mogelijk koop). Het andere deel van de woningen wordt sociale huur. Op de begane grond (430 m2) komen werkruimten of ruimtes met een maatschappelijke functie. Er komt ook een parkeergarage. Op het dak van de parkeergarage komt een binnentuin.

De openbare ruimte wordt ook aangepakt. De omgeving wordt meer ingericht als woongebied. Er komt meer groen en er wordt rekening gehouden met duurzaamheid.

Plannen

De gemeente en de ontwikkelaar Wonam hebben het plan verder uitgewerkt in een voorlopige eisen en wensen plan Willem Dreeslaan 55. Het gaat hier om eisen en wensen voor onder andere de stedenbouwkundige uitgangspunten, het aantal woningen, parkeren en het groener maken van de openbare ruimte. Wij stellen deze eisen en wensen omdat we het belangrijk vinden om de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt hoog te houden.

In deze eisen en wensen voor het plan staat beschreven wat de bestaande situatie is, de uitgangspunten voor het plan, hoe het plan past in de omgeving, wat voor onderzoeken wij hebben gedaan en hoe het zit met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan. Tenslotte staat er ook in hoe het vervolgtraject er uit ziet. De wensen en eisen zijn opgenomen in de bouwenvelop.

Bouwenvelop Willem Dreeslaan (pdf, 6.3 MB)

Reacties

Van 10 tot en met 24 juni 2021 kon u reageren op de voorlopige bouwenvelop. De reacties staan in de reactienota. Er waren geen wijzigingen in het plan nodig naar aanleiding van de reacties.

Reactienota Willem Dreeslaan (pdf, 425 kB)

Hoe verder?

Het college van B en W stelde de bouwenvelop op 13 juli 2021 definitief vast. Bekijk het besluit hier. Op basis hiervan start de bestemmingsplanprocedure.

Op de hoogte blijven en meedenken

Wonam wil mensen die in de buurt wonen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Na een informatieavond in 2020 meldden een paar mensen uit de buurt zich aan om plaats te nemen in een klankbordgroep. De gemeente, Wonam en de klankbordgroep hebben regelmatig contact. Dan kijken we wat de wensen zijn van de mensen in de buurt en hoe we daar rekening mee kunnen houden in de plannen.

Wilt u ook betrokken blijven? Meldt u dan aan door een e-mail te sturen naar info@willemdreeslaan.nl. Wonam houdt u dan op de hoogte van hoe het gaat met het proces en de bijeenkomsten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin 2021Inspraakmoment voor bewoners over bouwenvelop.
In een bouwenvelop staan eisen, wensen en randvoorwaarden.
Bijvoorbeeld de vorm van de nieuwbouw en hoe het past in de omgeving.
Midden 2021Bouwenvelop bekijken en hierop reageren
2e kwartaal 2021Bestemmingsplan procedure/wijziging
2022   Start bouwwerkzaamheden
Wat hebben we al gedaan?
WanneerWat
Mei 20212e bijeenkomst klankbordgroep
Januari 20211e bijeenkomst klankbordgroep
10 december 2020Informatieavond voor de buurt
Juni 2020Intentiedocument (pdf, 616 kB) vastgesteld door
college van burgemeester en wethouders
Juli 2021

Bouwenvelop (pdf, 6.3 MB) vastgesteld door

college van burgemeesters en wethouders

Hulp en contact Willem Dreeslaan 55

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl