Bouwprojecten Willem Dreeslaan 55 : opnieuw ontwikkelen kantoorpand tot appartementen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2022

Samen met ontwikkelaar Wonam onderzoekt de gemeente het plan om 60 huurappartementen te bouwen. Op de begane grond van het gebouw kunnen winkels komen. Het gaat om de Willem Dreeslaan 55. Dat is nu nog in gebruik als kantoor door de Van der Hoeven kliniek. Het gebouw is verkocht en Wonam heeft zich bij de gemeente gemeld met haar plannen.

Wat komt er?

Wonam wil op deze locatie een appartementengebouw bouwen met de naam ‘Roots’. Het bestaande gebouw zal worden gesloopt. Het nieuwe gebouw krijgt 4 lagen met 60 woningen. Een deel van de woningen zal een prijs hebben in het middensegment (huur en mogelijk koop). Het andere deel van de woningen wordt sociale huur. Op de begane grond (370 m2) komen winkels of ruimtes met een maatschappelijke functie. Er komt ook een parkeergarage. Op het dak van de parkeergarage komt een binnentuin.

De openbare ruimte wordt ook aangepakt. De omgeving wordt meer ingericht als woongebied. Er komt meer groen en er wordt rekening gehouden met duurzaamheid.

Plannen

De gemeente heeft in juni 2020 een plan gemaakt voor dit gebied. Dit heet het 'intentiedocument'. Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van wat er wordt gebouwd en aan welke eisen het moet voldoen. Wonam en de gemeente werken het plan nu verder uit.

Bekijk het intentiedocument Willem Dreeslaan 55 (pdf, 616 kB)

Op de hoogte blijven en meedenken

Wonam wil mensen die in de buurt wonen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Op 10 december 2020 was er een informatieavond. Wonam heeft daar de eerste plannen laten zien. Hierna hebben een paar mensen uit de buurt zich aangemeld om plaats te nemen in een klankbordgroep. De gemeente, Wonam en de klankbordgroep hebben regelmatig contact. Dan kijken we wat de wensen zijn van de mensen in de buurt en hoe we daar rekening mee kunnen houden in de plannen.

Wilt u ook betrokken blijven? Meldt u dan aan door een e-mail te sturen naar info@willemdreeslaan.nl. Woman houdt u dan op de hoogte van hoe het gaat en van nieuwe bijeenkomsten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin 2021Inspraakmoment voor bewoners over bouwenvelop.
In een bouwenvelop staan eisen, wensen en randvoorwaarden.
Bijvoorbeeld de vorm van de nieuwbouw en hoe het pastin de omgeving.
1e kwartaal 2021Vaststellen bouwenvelop
2e kwartaal 2021Bestemmingsplan procedure/wijziging
2022   Start bouwwerkzaamheden

Wat is al gedaan?

Wat hebben we al gedaan?
WanneerWat
Juni 2020Intentiedocument (pdf, 616 kB) vastgesteld door
College van burgemeester en wethouders
10 december 2020Informatieavond voor de buurt
Januari 2021Bijeenkomst klankbordgroep

Hulp en contact Willem Dreeslaan 55

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl