Wonen in Veemarkt Parkeren in Veemarkt

Omdat de wijk Veemarkt nog niet klaar is, zijn nog niet alle parkeerplaatsen aangelegd. Dat kan pas als de woningen klaar zijn.

Parkeren tijdens de bouw

Tijdens de bouw van Veemarkt rijdt er veel bouwverkeer in de wijk. We proberen de parkeerplaatsen zoveel mogelijk vrij te houden voor bewoners en bezoekers. Dit doen we door toezicht te houden. Toch kan het soms zijn dat u geen parkeerplaats dicht bij uw woning kan vinden. De parkeercontroleurs geven op het bouwterrein geen parkeerboete als u uw auto buiten de vakken parkeert. Ze geven wel een boete als uw geparkeerde auto zorgt voor een onveilige situatie.

Parkeren op eigen terrein

Bent u bewoner en hebt u een eigen (binnen)terrein? Dan kunt u helpen door uw auto te parkeren op uw eigen terrein. Zo kunnen bezoekers en bewoners zonder eigen terrein hun auto parkeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld aan de straat.

Betaald parkeren

Op dit moment zijn we niet van plan om betaald parkeren in te voeren. Bewoners van Veemarkt hebben wel aan de gemeente gevraagd of er betaald parkeren kan komen. Normaal gesproken doen we dan een draagvlakmeting in de wijk. In Veemarkt hoeft dit niet, omdat het gebied een stedelijke ontwikkellocatie (pdf, 1,3 MB) is.

We wachten eerst tot de hele wijk klaar is. Dan hebben we een beter beeld van de parkeeroverlast. Als er dan nog steeds een hoge parkeerdruk is, kunnen we toch betaald parkeren invoeren.

Hulp en contact Wonen in veemarkt

Telefoon

14 030

E-mail

woneninveemarkt@utrecht.nl

Facebook

Zelfbouw in Utrecht

Nieuwsbrief

Aanmelden