Bouwprojecten Zorgcentrum Rosendael, Indusdreef: herontwikkeling

Zorgorganisatie Careyn gaat haar zorgcentrum Rosendael opnieuw ontwikkelen. Het gebouw aan de Indusdreef is oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het plan is om 1 nieuw zorggebouw te bouwen. Ook komen er woningen op het terrein.

Wat komt er?

In het zorggebouw komen ongeveer 100 appartementen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Zij kunnen daar dan zo lang mogelijk blijven wonen. Op de begane grond van het gebouw komen maatschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld voorzieningen voor welzijn en ontmoeting, waar ook andere mensen in de buurt gebruik van kunnen maken.

Op de plaats van het oude zorggebouw komen eengezinswoningen. Deze woningen grenzen aan het park de Gagel. De woningen zorgen voor een gevarieerd woonaanbod in de wijk.

Bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan

Het zorggebouw past binnen het huidige bestemmingsplan. Om ook de eengezinswoningen te bouwen, is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE), met daarin ook de bouw eengezinswoningen. Wanneer het SPvE is vastgesteld door het college en de raad kan de projectontwikkelaar een verzoek indienen voor een aanpassing van het bestemmingsplan en voor de aanvraag van een bouwvergunning voor de eengezinswoningen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
voor de zomer 2018

Tweede inloopavond
- informatie over stand van zaken 

- mogelijkheid om te reageren op het concept SPvE
Omwonenden krijgen een wijkbericht met een uitnodiging.

na de zomer 2018Start procedure aanpassen van het bestemmingsplan

De bouw gebeurt in twee stappen. Eerst wordt het zorggebouw gebouwd. Daarna volgt de sloop van het oude gebouw om daar 90 eengezinswoningen te bouwen.

Wat is er al gebeurd?

Op 5 juli 2017 was er een inloopbijeenkomst. Omwonenden kregen toen een toelichting op de plannen die er toen lagen voor de herontwikkeling van zorgcentrum. Ze zijn toen geïnformeerd over de realisatie van de 100 appartementen in een zorggebouw met twee woontorens en de bouw van 90 eengezinswoningen op de plek van het oude zorgcomplex.

Careyn, gemeente Utrecht en projectontwikkelaar Vorm hebben uitvoerig overleg gehad over het nieuwe ontwerp. Tijdens de verdere planuitwerking is het ontwerp aangepast en zijn de twee torens samengevoegd.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

rosendael@utrecht.nl