Bouwen Grond

Wilt u grond kopen of huren? Bouwen op uw eigen grond? Zoekt u een stuk grond om tijdelijk iets mee te doen? Alle informatie vindt u hier.

Grondprijzen

Elk jaar stelt de gemeente de grondprijzen vast voor uitgifte in erfpacht of verkoop van bouwrijpe grond. We maken onderscheid in de verschillende typen functies, bijvoorbeeld wonen of kantoren.

Bekijk de grondprijzenbrief (pdf, 799 kB)

In het algemeen gaan we uit van een marktconforme grondprijs. Deze grondprijs wordt residueel bepaald. Dit houdt in dat de waarde van de grond bepaald wordt door het verschil tussen de waarde van het gerealiseerde vastgoed (grond en opstallen samen) en de totale stichtingskosten (bouwkosten, bijkomende kosten en btw).

Voor een aantal functies, zoals sociale woningbouw, geldt een vaste grondprijs.

Hulp en contact Grond

Telefoon

14 030

E-mail

Algemeen reactieformulier